Kontakti

Adrese:
e-pasts: rukitis24PII@inbox.lv
vadītāja: Genovefa Fedorkiva pieņemšanas laiks:


pirmdienās no plkst.13.00-17.00
trešdienās no plkst. 8.00- 12.00
tālr. 65428733
vadītājas vietniece izglītības jomā: Inese Skrimble tālr. 65428823
medmāsa: Veronika Maslobojeva tālr. 65428823