Grupiņas

Grupiņas 2021./2022. m.g.

 30.10.2021

Grupiņas 2021./2022. m.g.

Grupa „Riekstiņi” bērniem no 1,5-2 gadiem

Grupa „Cālēni” bērniem no 1,5-2 gadiem

Grupa Skudriņas” bērniem no 2-3 gadiem

Grupa „Mazputniņi” bērniem no 2-3 gadiem

Grupa „Zirnīši” bērniem no 2-3 gadiem

Grupa „Cīrulīši” bērniem no 3-4gadiem

Grupa „Mārītes” bērniem no 3-4 gadiem

Grupa „Zīļuki” bērniem no 3-4 gadiem

Grupa „Bitītes” bērniem no 4-5 gadiem

Grupa „Saulstariņi” bērniem no 4-5 gadiem

Grupa „Vārpiņas” bērniem no 5-6 gadiem

Grupa „Mazā rūķīša skoliņa” bērniem no 5-6 gadiem

Grupa „Zinātkārā kāpēcīša skoliņa” bērniem no 5-6 gadiem

Grupa „ Kamenītes” bērniem no 6-7 gadiem

Grupa „Attapīgā Sprīdīša skoliņa” bērniem no 6-7 gadiem

Grupa „Gudrās pūces skoliņa” bērniem no 6-7 gadiem