Grupiņas

Grupiņas 2023./2024. m.g.

 11.08.2022

Grupiņas 2023./2024. m.g.

Grupa „Riekstiņi” bērniem no 1,5 - 2 gadiem

Grupa „Cālēni” bērniem no 1,5 - 2 gadiem

Grupa Skudriņas” bērniem no 2 - 3 gadiem

Grupa „Mazputniņi” bērniem no 2 - 3 gadiem

Grupa „Zirnīši” bērniem no 2 - 3 gadiem

Grupa „Vārpiņas” bērniem no 3 - 4 gadiem

Grupa „Mārītes” bērniem no 3 - 4 gadiem

Grupa „Zīļuki” bērniem no 3 - 4 gadiem

Grupa „Bitītes” bērniem no 4 -5 gadiem

Grupa „Saulstariņi” bērniem no 4 - 5 gadiem

Grupa „ Kamenītes” bērniem no 4 - 5 gadiem

Grupa „Cīrulīši” bērniem no 5 - 6 gadiem

Grupa „Mazā rūķīša skoliņa” bērniem no 5 - 6 gadiem

Grupa „Zinātkārā kāpēcīša skoliņa” bērniem no 5 - 6 gadiem

Grupa „Attapīgā Sprīdīša skoliņa” bērniem no 6 - 7 gadiem

Grupa „Gudrās pūces skoliņa” bērniem no 6 - 7 gadiem