Pieredze

Tikšanās Vienības pamatskolā.

 02.12.2023

 Arī šogad, turpinot Daugavpils pilsētas 24.pirmskolas izglītības iestādes un Daugavpils Vienības pamatskolas profesionālās mācīšanās kopienas sadarbību pārejai no pirmsskolas uz pamatskolu, 3.posma skolotājas viesojās Daugavpils Vienības pamatskolā, lai vērotu stundas 1. klasē un diskutētu ar pedagogiem.

  Vērotais un diskutētais ļauj izdarīt secinājumus, ka bērniem tiek nodrošināta pēctecīga pāreja no pirmsskolas uz skolu.

 Kolēģes stāstīja, ka bērni no mūsu iestādes ir labi sagatavoti mācībām 1. klasē. Ir aktīvi, atvērti, labprāt piedalās stundās. Savukārt mēs vērojām, ka mūsu bērni prot darboties komandā, prot izteikt un pamatot savu viedokli, aktīvi darbojas un ar zinātkāri apgūst jaunas prasmes un iemaņas.

 Tikšanās  Vienības pamatskolā.  Tikšanās  Vienības pamatskolā.  Tikšanās  Vienības pamatskolā.  Tikšanās  Vienības pamatskolā.

Projektu metode “Rūķītī”

 26.11.2023

 Lai padziļinātu bērnu zināšanas un izpratni par apgūstamo tematu, Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādes 3.posma pedagogi veiksmīgi izmanto projektu metodi. Bērni kopā ar pedagogiem “iet” tēmas dziļumā, nevis plašumā izzinot pētāmo objektu no dažādiem aspektiem, izprotot savstarpējās likumsakarības un gūstot pieredzi. Rudenī bērni padziļināti izpētīja dažādus dārzeņus - kā tie tiek audzēti, pārstrādāti, lai lietotu uzturā, kādi ir to uzglabāšanas veidi. Ļoti interesanti un aizraujoši projekti izdevās par veselīgajiem burkāniem, kartupeļiem, āboliem un ķirbjiem. Svarīgi, ka iepazīstot sīkāk kādu no minētajiem rudens vitamīniem, bērni to darīja aktīvā darbībā- izgaršojot, tādējādi esot atklājēji un pētnieki. Projekta laikā izzināto, atklāto un apgūto bērni prezentēja vecākiem Rudens svētkos.

  Šī darba forma tiek izmantota arī citu tematu apguvē, jo tā ir saistoša gan bērniem, gan pieaugušajiem. 2022./2023.m.g. veiktajā aptaujā ģimenēm “Pirmsskolas un ģimeņu mijiedarbība mācīšanās kopienas veidošanā” bērnu vecāki īpaši akcentēja aktivitātes, kuras tiek īstenotas projektu laikā, uzsverot to kā veiksmīgu piemēru pirmsskolas un ģimeņu mijiedarbībā. Turklāt lielākā daļa vecāku uzskata, ka vecāku iesaistīšanās izglītības procesā uzlabo bērnu panākumus izglītībā , kā arī sekmē bērnu emocionālo labsajūtu. Savukārt izmantojot vietējās kopienas piedāvātās iespējas, bērni jau no mazotnes jūtas ka pilntiesīgi sabiedrības locekļi, izjūtot piederību savai apkaimei.

Es-uzņēmējs

 12.11.2023

  2023./2024.m.g. grupā “Gudrās pūces skoliņa “ tiek realizēta interešu izglītības programma “Es-uzņēmējs”, kuras ietvaros skolotājas Marina Strode un Ināra Vaivode māca bērniem atšķirt vēlmes no vajadzībām, iepazīt naudu un sniedz zināšanas par naudas uzkrājumiem un to lietošanu, kā arī ieved profesiju dažādībā.

  Ņemot vērā, ka pirmsskolas vecuma bērni mācās aktīvā un praktiskā darbībā, pedagogu veiksmīgā sadarbība ar vecākiem ļāva mācību procesā izmantot vietējās kopienas piedāvātos resursus. Lai programmas apguves ietvaros bērni iepazītu ka veidojas preču cenu zīmes un kā tās izvietotas, kādu informāciju no tām gūst pircējs, bērni kopā ar skolotājām devās uz “J.Rozes grāmatnīcu” un kafejnīcu “Ezītis miglā”. Lai vērotu dažādu veikalu izkārtnes un skatlogus, pēc kuriem pircējs var noteikt veikalam raksturīgo preču sortimentu, jaunie uzņēmēji skolotāju pavadība devās mācību ekskursija uz tirdzniecības parku “Solo”. Programmas apguves procesā bērniem tiek piedāvāti arī daudzveidīgi radoši un praktiski uzdevumi- savas naudas zīmēšana, iepirkumu saraksta veidošana, cenu zīmju gatavošana, precei piemērojot atbilstošu cenu, prasme iepirkties, kā arī iejusties dažādu profesiju pārstāvju amatos.

 Esam pateicīgi par iespēju realizēt interešu izglītības programmu “Es-uzņēmējs” un gandarīti, ka atbilstoši vecuma posmam bērni apgūst finanšu pratību un gūst pirmās zināšanas un izpratni par svarīgāko uzņēmējdarbībā, kā arī attīstīta spējas aktīvi piedalīties sabiedrībā, īstenot iniciatīvas, radīt vērtības veidot attieksmi pret darbu, vidi, cilvēkiem!

Es-uzņēmējs Es-uzņēmējs Es-uzņēmējs Es-uzņēmējs Es-uzņēmējs Es-uzņēmējs Es-uzņēmējs

Eiropas valodu diena

 08.10.2023

 Eiropas valodu diena ir ikgadējs pasākums, kuru atzīmē 26.septembrī un kurā cildina Eiropas valodu daudzveidību. Eiropas valodu dienai veltīts pasākums tika organizēts arī “Rūķītī” 5-6 un 6-7 gadus veciem bērniem.

  Bērniem bija iespēja ieklausīties dažādu Eiropas valodu skanējumā, atpazīt frāzes jau dzirdētajās valodās, kā arī apgūt vācu valodu padziļināti. Pasākuma laikā vācu valodas skolotāja Vija Baļeva piedāvāja bērniem interesantas aktivitātes, kurās bērniem vajadzēja izlikt Vācijas karogu no trīs krāsu aplīšiem, no burtiem - salikt Latvijas nosaukumu “LETTLAND” vācu valodā. Bērni spēja parādīt jau apgūtās vācu valodas zināšanas, prasmes un papildināt vārdu krājumu ar jauniem vārdiem vācu valodā.

Eiropas valodu diena Eiropas valodu diena Eiropas valodu diena Eiropas valodu diena Eiropas valodu diena Eiropas valodu diena

Rudens tikšanās “Rūķītī”

 19.09.2023

 Pirmās divas septembra nedēļas “Rūķītī” bija atvērtas vecākiem , jo tradicionāli notika pirmās šī mācību gada tikšanās ar pedagogiem grupās un iestādes administrāciju. 7.septembrī iestādes pagalmā uz iepazīšanās tikšanos tika aicināti jaunuzņemto bērnu vecāki. Pirmā tikšanās “Rūķītī” jaunuzņemto bērnu vecākiem noritēja individuālās sarunās ar iestādes vadītāju jau pavasarī, taču tagad, kad bērni tikko uzsākuši gaitas pirmsskolā, vecākiem ir svarīgi gūt atbildes uz neskaidriem jautājumiem par dienas ritu, ēdināšanu un adaptācijas procesu. Iesaistoties iepazīšanās aktivitātē “prieka pika” , vecāki nepiespiestā gaisotnē komunicēja savā starpā, kā arī tika radīta emocionāli labvēlīga atmosfēra, kura pavadīja visas tikšanās laikā. Vadītāja G.Fedorkiva vecākiem prezentēja iestādes darba galvenos virzienus, akcentējot pirmsskolas programmas mērķi un uzdevums, individuālās pieejas nodrošināšanu, iepazīstinot ar plānotajiem pasākumiem un iestādes tradīcijām, savukārt medmāsa V.Maslobojeva iepazīstināja ar veselīga uztura un ēdināšanas pamatprincipu nodrošināšanu pirmskolā un sniedza ieteikumus vecākiem bērnu uztura režīma veidošanā. Vadītājas vietniece I.Skrimble pastāstīja par mācību procesa norisi pirmskolā un šī mācību gada prioritātēm, kā arī vērsa vecāku uzmanību uz 1-3 gadus vecu bērnu adaptācijas pedagoģiski psiholoģiskiem aspektiem pirmsskolas izglītības iestādē. Vadītāja aicināja vecākus atbalstīt iestādes centienus bērnu runas un lasītprasmes veicināšanā, ka arī latviskās vides stiprināšanā , iesaistoties aktivitātē “Lasīšanas ligzda” .

  Savukārt nedēļu vēlāk, nodrošinot pēctecīgu pāreju no pirmsskolas uz skolu, 14.septembrī uz tikšanos ar Daugavpils Vienības pamatskolas un Daugavpils Saskaņas pamatskolas pedagogiem tika aicināti 5-6 gadus vecu bērnu vecāki. Vecāki saņēma atbildes uz jautājumiem par skolu īstenotajām mācību un interešu izglītības programmām, kā arī guva informāciju par gaidāmajām adaptācijas nodarbībām topošajiem pirmklasniekiem. Savukārt administrācija informēja par mācību gada aktualitātēm, akcentu liekot uz latviešu valodas lietošanu ikdienā. Arī 3.posma bērnu vecāki atbalstīja ideju par aktivitātēm lasītprasmes sekmēšanai “Lasīšanas ligzda” , veidojot grupas bibliotēku.

 Ikgadējās rudens tikšanās ir lielisks veids kā nodrošināt mijiedarbību starp pirmskolu- bērnu ģimenēm un vietējo kopienu, lai stiprinātu vecāku pārliecību un kopīgi sniegtu atbalstu bērniem izglītošanās procesā.

Rudens tikšanās “Rūķītī” Rudens tikšanās “Rūķītī” Rudens tikšanās “Rūķītī” Rudens tikšanās “Rūķītī”