Pieredze

Pavasara ekskursijas

 29.05.2022

 Pavasaris “Gudrās Pūcītes skoliņai” ir bijis bagāts ar mācību ekskursijām, jo bērni aktīvi darbojoties dažādās meistarklasēs iegūst jaunas zināšanas, iemaņas un pieredzi.

  Aprīlī bijām bērnu bibliotēkā “Zīlīte” uz “Bērnu žūrijas 2021” lasīšanas svētkiem. Tur bērni dalījās grāmatu lasīšanas pieredzē un saņēma balvas kā čaklākie lasītāji. Lasot bērnu žūrijas grāmatas bērni pilnveidoja savas lasīšanas prasmes, kas vēlāk noderēs apmeklējot skolu.

  Nākošo reizi bibliotēku apmeklējām Starptautiskajā bērnu grāmatu dienā, kas šogad bija veltīta H. K. Andersena dzimšanas dienai. Tur bērni atcerējās rakstnieka sarakstītās pasakas pēc viņa radītajiem pasaku varoņiem, lasījām pasaku “Princese uz zirņa” un vēlāk radoši darbojāmies veidojot tēlu no pasakas “Īkstīte”.

  Vēl mēs pabijām Marko Rotko mākslas centrā. Bērniem tā bija laba pieredze iepazīties ar dažādām un daudzveidīgām muzeja ekspozīcijām. Bērni ar interesi aplūkoja rotaslietu izstādi, kas viņiem šķita labāk saprotama, reizē mācījāmies kā jāuzvedas muzejā, ko drīkst un ko ne. Darbojamies arī praktiski. Meistarklasē apguvām nospiedumu tehniku un katrs bērns izveidoja “savu gleznu”. Arī ceļš uz centru bija interesants, jo aplūkojām laukumu, kur trenējas lieli suņi (pavērojām tos darbībā), kā arī paša cietokšņa biezos mūrus, kas būvēti no milzīgiem akmeņiem.

  Kādu dienu mēs viesojāmies pie Milanas mammas un vecākās māsas Kristīnes, viņu darbā multfilmu darbnīcā “Multstory”. Tur iepazināmies ar nelielu multfilmu (kuras veido paši bērni) veidošanas procesu. Protams arī paši pamēģinājām un izveidojām savu multenīti “ Kas man patīk bērnudārzā?”, ko pašlaik publikai prezentēsim savā izlaidumā. Izrādījās, ka lai izveidotu multfilmu ir jāiegulda liels darbs.

  Maija mēnesi mēs uzsākām ar viesošanos bērnu mūzikas skolā. Tur jutāmies ļoti gaidīt. Klausījāmies skolas audzēkņu un skolotāju muzicēšanu ar dažādiem mūzikas instrumentiem: kokli, ģitāru, akordeonu, klavierēm, sitamajiem un pūšamajiem instrumentiem. Pats galvenais: arī mūs iedrošināja pamēģināt, kā skan katrs no šiem instrumentiem. Bērni tā aizrāvās ar “spēlēšanu”, ka aizmirsām laikus doties uz dārziņu. Viens ir redzēt un dzirdēt, bet pavisam kas cits ir pašiem mēģināt.

  Un pavasara ekskursiju sēriju nobeidzām ar ciemošanos Latgales zoodārzā. Mērķis bija ne tikai papriecāties par dzīvniekiem, pavērot tos, pavērot viņu uzvedību, bet sarūpēt cienastu, proti, mācīties dalīties ar citiem. Mūsu gardumu grozos bija burkāni, kāposti u.c. dārzeņi. Ir taču laba sajūta, ka vari padalīties ēdienā ar kādu citu.

Pavasara ekskursijas Pavasara ekskursijas Pavasara ekskursijas Pavasara ekskursijas Pavasara ekskursijas Pavasara ekskursijas Pavasara ekskursijas Pavasara ekskursijas

Pavasara ekskursijas Pavasara ekskursijas Pavasara ekskursijas Pavasara ekskursijas Pavasara ekskursijas Pavasara ekskursijas Pavasara ekskursijas Pavasara ekskursijas

Pavasara ekskursijas

Cūkmena detektīvi

 26.05.2022

 Šogad mūsu bērni piedalās AS "Latvijas valsts meži" ekoprogrammai pirmsskolām "Cūkmena detektīvi". Tās mērķis ir rosināt bērnos atbildību par vidi, vairojot izpratni par vērtīgo un neatbilstošo dabā. Bērniem ir iespēja soli pa solim atklāt dažādus meža noslēpumus un kļūt par īstiem Cūkmena detektīviem.

 Bērni ar prieku pildīja Cūkmena uzdevumus, piedalījās apkārtnes sakopšanas darbos. Kopā ar pedagogiem aizpildīja "Detektīvu dienasgrāmatu", kā arī piedalījās dažādās aktivitātes.

 Viņiem bija iespēja uzzināt meža un dabas nozīmi, to augšanas un kopšanas noslēpumus. Bija arī daudz praktiskas darbošanās - krāsošana, līmēšana, griešana, kā arī sava kociņa sēšana. Katrs bērns tagad rūpēsies par savu stādu, novēros tā augšanu.

 Bērni pilnveidoja savas zināšanas un prasmes par to, kā rūpēties par dabu, būt ar to draugos.

 Visi bērni guva prieku par padarīto.

Cūkmena detektīvi Cūkmena detektīvi Cūkmena detektīvi

Latgales Zoodārza eko apmācības pasākums 5. maijā.

 25.05.2022

 5. maijā, dienā, kad Daugavpilī ar vairāk nekā 60 aktivitātēm un daudzveidīgiem pasākumiem Daugavpils kultūras un izglītības iestādēs, pilsētas parkos un skvēros tika atzīmēta Vides diena arī mūsu bērnudārza vecākās un sagatavošanas grupas bērni devās uz Latgales Zoodārzu, lai piedalītos eko apmācības pasākumā. Šajā pasākumā bērniem tika piedāvāts ar binokļiem mēģināt saskatīt putnus zoodārza teritorijā un ārpus tās, kā arī tika novadīta ļoti interesanta ekskursija, kurā bērnus iepazīstināja ar zoodārza iemītniekiem. Lielu prieku bērniem sagādāja iespēja pavisam tuvu apskatīt un paglaudīt mazo gekonu.

Latgales Zoodārza eko apmācības pasākums 5. maijā. Latgales Zoodārza eko apmācības pasākums 5. maijā. Latgales Zoodārza eko apmācības pasākums 5. maijā. Latgales Zoodārza eko apmācības pasākums 5. maijā.

Kad ciemojas Lieldienu zaķis…

 19.04.2022

 13. aprīlī Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādes vecākās grupas bērniem kopā ar skolotāju bija unikāla iespēja piedalīties DU Vācu valodas un Vācijas valstmācības tālākizglītības centra rīkotajā Lieldienu pasākumā “Lieldienu tradīcijas Vācijā”. Centra vadītāja Marina Rumjanceva kopā ar vācu valodas skolotāju Viju Baļevu organizēja dažādas aktivitātes, kurās bērni praktiski darbojās. Pasākuma laikā bērni no piedāvātajiem burtiem salika vārdu OSTERN (Lieldienas), noskatījās video filmu un uzzināja, kāpēc Vācijā Lieldienu olas nes un paslēpj zaķis, pielietoja savas zināšanas Lieldienu bingo spēlē, ar lielu interesi piedalījās olu skrējienā.

 Bērniem bija iespēja ieklausīties vācu valodas skanējumā, atpazīt zināmos vārdus un frāzes, kā arī gūt iedvesmu turpmākai valodas apguvei.

 Grupas “Rūķīši” audzēkņi ne tikai paplašināja savas zināšanas par pavasara pazīmēm un Lieldienu svinēšanas tradīcijām Vācijā, bet kopā ar centra vadītāju Marinu Rumjancevu, vācu valodas skolotāju Viju Baļevu un grupas skolotāju Nadeždu Čobāni izgatavoja olu turētāju “Zaķi”, izmantojot savu radošo pieredzi. Pasākuma beigās bērni no Lieldienu zaķa saņēma šokolādes olas, balonus un piespraudītes.

 Pateicamies Gētes institūtam Rīgā un DU Vācu valodas un Vācijas valstmācības tālākizglītības centra vadītājai Marinai Rumjancevai par ciešu sadarbību , kā arī iespēju regulāri organizēt mūsu bērniem dažādus pasākumus, sekmējot vācu valodas apguvi.

Kad ciemojas Lieldienu zaķis… Kad ciemojas Lieldienu zaķis… Kad ciemojas Lieldienu zaķis… Kad ciemojas Lieldienu zaķis… Kad ciemojas Lieldienu zaķis… Kad ciemojas Lieldienu zaķis… Kad ciemojas Lieldienu zaķis…

"Rūķītī" skan vācu valoda

 07.04.2022

 25.martā “Rūķītī” ciemojās Gētes institūta Rīgā vadība – institūta direktors Ārents Reskenss (Arendt Röskens) un Valodas nodaļas vadītāja un institūta direktora vietniece Gizela Vāla, kā arī Reģionālā vācu valodas un Vācijas valstsmācības centra vadītāja Marina Rumjanceva. Viesiem bija iespēja ielūkoties vācu valodas nodarbībās un vērot skolotāju Liānas Cecerukas un Vijas Baļevas organizēto mācību procesu. Abas skolotājas strādā pēc “Deutsch mit Hans Hase in Kindergarten und Vorschule” metodikas. Viesi atzinīgi novērtēja skolotājas Liānas Cecerukas pedagoģisko meistarību darbā ar 3-4 gadus veciem bērniem, kas ļauj rotaļīgi un nepiespiesti spert pirmos soļus svešvalodu apguvē, kā arī uzteica skolotājas Vijas Baļevas izmantotās metodes darbam ar 5-6 gadus vecus bērniem. Savukārt iestādes vadītāja G.Fedorkiva, Gētes institūta Rīgā vadība un Reģionālā vācu valodas un Vācijas valstsmācības centra vadītāja M.Rumjanceva apsprieda turpmākās sadarbības iespējas, kā arī diskutēja par jauniem darba virzieniem. Vizītes noslēgumā vācu valodas skolotājas saņēma dāvanā atbalsta materiālus mācību procesa dažādošanai un saņēma uzaicinājumu piedalīties profesionālās pilnveides semināros.

 Pateicamies par veiksmīgu sadarbību jau daudzu gadu garumā!

"Rūķītī" skan vācu valoda "Rūķītī" skan vācu valoda

Kvalitatīva pedagoģija “Rūķītī” –iespēja mācīties vienam no otra!

 09.02.2022

  Mūsdienu izglītības politika ir vērsta uz kvalitatīvu izglītību, kur pedagoga pamatuzdevums ir nodrošināt maksimālu atbalstu katram bērnam. Pedagoga darbības centrā ir bērns un viņa vajadzības, radot fiziski un emocionāli drošu vidi bērnu labsajūtai un pašvadītai darbībai. Kvalitatīvas izglītības ieviešanai praksē būtiska nozīme ir visiem iesaistītajiem- gan vecākiem, pedagogiem, gan apkalpojošam personālam.

 Realizējot vienu no 2021./2022. mācību gada prioritātēm, kas sekmē SEM ( sociāli emocionālo mācīšanos) rudens pusē tika izzināts vecāku viedoklis par ģimenes iesaisti sociāli emocionālās mācīšanās vides veidošanā, ar mērķi pilnveidot sadarbības formas ar bērnu ģimenēm, kas sekmētu vienotu pieeju bērna izglītošanā un audzināšanā gan ģimenē, gan pirmskolā. Izvērtējot sociāli emocionālo vidi pirmskolā lielākā vecāku daļa uzskata, ka to veido vairāku faktoru kopums un kā vienu no būtiskākajiem faktoriem akcentējot savstarpējās attiecības, labjūtību un  uzvedības normu un noteikumu ievērošanu. Novērtējot iespējamos bērna mērķus pirmskolā, lielākā daļa vecāku kā vienlīdz svarīgu atzīst gan mācīšanās prasmju attīstīšanu, gan akadēmisko izaugsmi.

 Lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu un palielinātu bērnu motivāciju aktīvi iesaistīties, pedagogiem svarīgi izmantot daudzveidīgas mācīšanās stratēģijas, iesaistot bērnus aktīvā zināšanu, prasmju un attieksmes veidošanas procesā. Pedagoģiskās sēdes laikā pedagogi diskutēja par atbilstošu mācību metožu un paņēmienu izvēli un izmantošanu uz attiecībām orientētas mācību vides veidošanā un metožu pielietošanā, balstoties uz pedagogu pieredzes pārnesi. Sociāli emocionālās mācīšanās procesā bērns apgūst un attīsta sevis apzināšanās kompetences, prasmi pārvaldīt savas domas, emocijas un uzvedību, mācās saprasties un saprast citus, kā arī pieņemt atbildīgus lēmumus. Ikviens skolotājs var pielāgot jebkuru no metodiskajiem paņēmieniem mācību procesā, atceroties, ka galvenais mācību metožu izmantošanas mērķis ir atbalstīt uz attiecībām orientētas mācīšanās vides veidošanos, kas sekmē bērnu sociāli emocionālo izaugsmi un aktīvi iesaista mācīšanās procesā.

  Apzinoties, ka pirmsskolas vecuma bērns ir atdarinātājs un “kopē” pieaugušos, svarīgs faktors bērna audzināšanā ir komandas darbs. Pirmsskolas skolotāju palīgi aktīvi līdzdarbojas grupiņas dzīvē, tādēļ būtiski sniegt skolotāju palīgiem atgriezenisko saiti un atbalstu profesionālā darbībā, akcentējot līdzdalību un sadarbību. Organizējot diskusijas, skolotāju palīgiem ir iespēja mācīties vienam no otra, saņemt speciālistu ieteikumus par atbalstu bērnu pozitīvas uzvedības sekmēšanai, analizēt situācijas un uzlabot savas pašorganizācijas prasmes, padziļināt izpratni par bērnu audzināšanas jautājumiem.

  Ja visi iesaistītie bērnu audzināšanā veicinās cieņpilnu komunikāciju un mijiedarbību, vērstu uz bērnu attīstību un mācīšanos, bērni apgūs sociālās prasmes, spēs veidot attiecības, kuras balstās uz uzticēšanos, sapratni, iegūs zināmu sociālu un emocionālu briedumu, zinot, ka par viņiem rūpējas daudzi cilvēki un strādā viņu drošības, fiziskas un emocionālās labsajūtas labā.

Kā “Rūķīša” rozes tika pie ziemas mētelīšiem.

 25.11.2021

 Šobrīd “Rūķīša” 52 rozes ietinušās siltos skuju mētelīšos, dus ziemas miegā, lai vasaras plaukumā rotātos ar krāšņiem un bagātīgi smaržojošiem ziedu pušķiem. Pateicoties “Rūķīša” aktīvajiem un atsaucīgajiem palīgiem - bērnu vecākiem un vecāku padomei tika sarūpētas egļu un priežu skujas, kā arī čiekuri, koka sprunguļi un sūnas bērnu radošajiem darbiem.

  Pateicoties vecāku padomes priekšsēdētājai M.Kravalei-Pauliņai tika noslēgta vienošanās ar akciju sabiedrību “Latvijas valsts meži” par ilgtspējīgu un videi draudzīgu dabas materiālu vākšanu un izmantošanu un 14.11. tika rīkota talka braucienam uz mežu, lai savāktu nepieciešamās dabas veltes. Pateicamies aktīvajiem talciniekiem Pauliņu ģimenei, Jukšu ģimenei un Kalvišu ģimenei. Pateicamies arī atsaucīgajai Ignatānu ģimenei, Kiseļovu ģimenei, Vucānu ģimenei, Pļisku ģimenei, Smanu ģimenei, Paļumu ģimenei, Kotovu ģimenei, Darģeļu ģimenei, Zubkovu ģimenei, Mežalu ģimenei, Paļkovsku ģimenei, Judajevu ģimenei, Isatu ģimenei, Oļeņecu ģimenei, Avsejevu ģimenei, Suveizdu ģimenei, Bulu ģimenei, Daniļeviču ģimenei, Skrindževsku ģimenei, Belonožko ģimenei, Čiževsku ģimenei, Bereznikovu ģimenei, Sidoroviču ģimenei, Janenu ģimenei un Balalaikinu ģimenei. Lepojamies, ka mūsu iestādes vecāki ir atbalstoši, ieinteresēti, atvērti sadarbībai un līdzdalībai!

Kā “Rūķīša” rozes tika pie ziemas mētelīšiem. Kā “Rūķīša” rozes tika pie ziemas mētelīšiem. Kā “Rūķīša” rozes tika pie ziemas mētelīšiem. Kā “Rūķīša” rozes tika pie ziemas mētelīšiem.

Atver sirdi!

 22.11.2021

 Realizējot vienu no šī gada audzināšanas darba prioritātēm, kas paredz veicināt partnerattiecības ar bērnu ģimenēm un radīt daudzveidīgas iespējas iesaistīties vietējās kopienas dzīves norisēs un sekmēt vērtībās balstītu ieradumu veidošanos, Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvs, bērni un viņu vecāki atbalsta Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils komitejas un jauniešu organizācijas “Apelsīns” labdarības akcijas.

  Šajā rudenī LSK Daugavpils komiteja aicina ikvienu iesaistīties labdarības akcijā, lai palīdzētu bērniem, kuriem nepieciešami sociālās rehabilitācijas pakalpojumi. Savukārt jauniešu organizācija “Apelsīns” aicina sarūpēt Ziemassvētku dāvanas senioriem, kuriem ikdienā liegta tuvinieku mīlestība un aprūpe. Šajos Ziemassvētkos dāvanas tiks sarūpētas Krāslavas veco ļaužu pansionāta “Priedes”, Veselības un sociālās aprūpes centra “Subate” un Veselības centra „Ilūkste” senioriem.

  Bērni kopā ar skolotājām radošajās darbnīcās sagatavos Ziemassvētku atklātnes, kuras pievienot bērnu ģimeņu un darbinieku sarūpētajām dāvanām. Aicinām ikvienu atvērt sirdis labestībai un palīdzēt piepildīt Ziemassvētku vecīša maisu!

Rudens ekskursijas

 19.10.2021

 Kad kokiem krāsojas lapas un iestājas zelta rudens, ir īstais brīdis, lai dotos piedzīvojumu meklējumos pa Daugavpili. Rudens ir bērnu ekskursiju laiks. Ekskursijas ne tikai saliedē grupiņu, bet arī dažādo mācību pocesu un noteiktu izglītības satura tēmu ļauj apgūt neikdienišķos apstākļos.

 Iestādē ir izstrādāti vairāki interesanti ceļojumu maršruti, kuri palīdz pētīt, iepazīt mūsu skaisto pilsētu un dažādus apskates objektus. Mūsu dārziņa lokācijas vieta ir pašā Daugvavpils sirdī, tāpēc vispirms apskatei izvēlamies tuvākos maršrutus.

 Mazākie iestādes audzēkņi arī šogad devās uz Dubrovina parku, kur apskatīja un iepazinās ar Latvijā reti sastopamajiem kokiem un krūmiem, nofotografējās pie pilsētā skaistākās strūklakas un salasīja kastaņus, zīles un krāsainas lapas līdzņemšanai.

  Dzejas dienu ietvaros bērni apmeklēja A.Pumpura skvēru, kur izvietots dzejnieka krūšutēls, kā arī nolika ziedus pie Raiņa pieminekļa, noskaitot arī pa kādam dzejnieka dzejolim.

  Esplanādes atpūtas parkā, kas ir multifunkcionāls, ar dažādām zonām, tajā skaitā bērnu zonu, kur var jautri, attīstoši un izglītojoši pavadīt laiku, lielākoties bērni ar skolotājām devās orientēšanās pārgājienos un sportoja. Šogad parkā parādījies jauns apskates objekts - Mūzikas skvērs, kur brīvdabā izvietoti dažādi muzikāli vides objekti. Ikviens parka apmeklētājs var kļūt par liecinieku tam, kā dzimst mūzika, un arī pats radīt skaistu melodiju.

  Uz Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju – vienu no senākajiem muzejiem Latgalē, bērni devās, lai iepazītos ar kultūrvēstures un dabas ekspozīcijām.

 Ieviestā ārkārtas situācija liedza bērniem doties plānotā un ilgi gaidītā ekskursijā uz Rotko centru, kā arī paviesoties multfilmu darbnīca “Multistory”, toties jaukie laikapstākļi mudina doties ārā un turpināt baudīt saulaino rudeni Daugavpilī.

Rudens radošās darbnīcas Rudens radošās darbnīcas Rudens radošās darbnīcas Rudens radošās darbnīcas Rudens radošās darbnīcas Rudens radošās darbnīcas Rudens radošās darbnīcas

Rudens radošās darbnīcas

 17.10.2021

 11. un 12. oktobrī Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādes vecākās un sagatavošanas grupas bērniem kopā ar savām skolotajām bija unikāla iespēja piedalīties DU Vācu valodas un Vācijas valstsmācības tālākizglītības centra rīkotajās radošajās darbnīcās “Der Herbst ist da” . Centra vadītāja Marina Rumjanceva un viņas Lietuvas kolēģe Laura Frolovaite no Gētes institūta Viļņā, ZOOM platformā vadīja radošās darbnīcas, kuras bērni praktiski darbojās ar dabas materiāliem un komunicēja vācu valodā. Bērniem bija iespēja ieklausīties vācu valodas skanējumā, atpazīstot zināmas frāzes, ka arī gūt iedvesmu turpmākai valodas apguvei.

  Bērni ne tikai nostiprināja zināšanas par rudens laikapstākļiem un ražu, bet kopā ar skolotāju Lauru gatavoja katrs savu pūcīti, izmantojot savu radošo pieredzi, apvienojot vizuālās mākslas un dabas materiālus.

  Ir patiess gandarījums par sadarbību ar Gētes institūtu Rīgā un DU Vācu valodas un Vācijas valstsmācības tālākizglītības centru, kuri rod iespēju un regulāri organizē mūsu bērniem dažādus pasākumus, sekmējot valodas apguvi.

Rudens radošās darbnīcas Rudens radošās darbnīcas Rudens radošās darbnīcas Rudens radošās darbnīcas