Tradīcijas 2020./2021.m.g.

Līgo svētki

 03.08.2021

 22.jūnijā 24.pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” notika pasākums, kurš tika veltīts Līgo svētku ieskandināšanai. Bērni kopā ar savām skolotājām un viņu palīgiem rotāja savus laukumus, pina vainagus, cienājās ar tradicionālajiem šo svētku ēdieniem, it sevišķi sieru. Kartai grupai tika dota iespēja arī ieskandināt un iedancot “Rūķu sētu”, kur bērnus rotaļās un dejās aicināja iesaistīties mūzikas skolotājas. Tika izspēlētas populārākās un bērniem saistošākās saulgriežu tradīcijas: mazgāšanās rīta rasā, pēršanās ar pīlādžu zariņiem, lekšana pār ugunskuriem, līgo apdziedāšanās un jautras dejas.

 Bērni ar lielu prieku un interesi piedalījās šajās aktivitātēs un ar šo svētku atziņām un tradīcijām apsolīja iepazīstināt arī savus tuviniekus un draugus, kad svinēs Līgo svētkus ārpus pirmsskolas izglītības iestādes.

“Nāc nākdamis, Metenīti” “Nāc nākdamis, Metenīti” “Nāc nākdamis, Metenīti” “Nāc nākdamis, Metenīti”

Izlaidumu laiks “Rūķītī”

 15.08.2021

  Laiks ir pienācis un jāsāk lidot,
  Spārni briest un vēju sevī krāj.
  Ņemsim līdzi sirdī pašā vidū
  Atmiņas, kas kā tauriņš māj...

 Klāt visgaidītākais, viscerētākais brīdis – bērnu pirmais izlaidums! Kad mazie putnēni – izlaidumnieki var savicināt savus mazos spārniņus un doties tālāk pasaulē gūt jaunas zināšanas un pieredzi. Šogad „Rūķītī” izlaidumu svinēja 3 grupiņas. Šī diena ir ļoti gaidīta gan bērniem, gan vecākiem. Tā ir diena, kad var novērtēt, cik mazie putniņi pa šo laiku ir izauguši un cik nemanāmi ir aizskrējis laiks. Atmiņā ataust brīdis, kad mazie vēl nedrošiem solīšiem pārkāpa pāri durvju slieksnim, kas ved uz grupiņu, bet tagad ir izauguši, daudz ko iemācījušies un var droši doties uz skolu.

 Izlaidums „Rūķītī” pagāja ievērojot visus tā brīža epidemioloģiskos pasākumus, tāpēc vecāki diemžēl nevarēja piedalīties klātienē, bet varēja noskatīties video pēc pasākuma.

 Pa kāpnēm, kas bija izrotātas ar puķu pušķīšiem, bērni krāšņos tautastērpos devās uz svinību zāli, kas bija izrotāta ar ābeļziediem, kur notika bērnu pēdējais svinīgais pasākums – atvadīšanās no bērnu dārza un diplomu saņemšana. Pasākumā bērni stāstīja, par ko vēlētos kļūt, kad izaugs lieli, dalījās savās atmiņās par jaukākajiem brīžiem bērnu dārziņā…

 Pēc izlaiduma bērni devās simboliski atvadīties no sava laukumiņa. Tur bērnus sagaidīja kāds pārsteigums – novēlējums, jautrais brīdis ar burbuļiem. Beidzot izlaidumnieki varēja doties uz savu grupiņu, ieturēt svētku maltīti un pārrunāt ar savas grupas biedriem jaukākos brīžus bērnu dārziņā….

 Veiksmīgas skolas gaitas!

Izlaidumu laiks “Rūķītī” Izlaidumu laiks “Rūķītī” Izlaidumu laiks “Rūķītī” Izlaidumu laiks “Rūķītī” Izlaidumu laiks “Rūķītī” Izlaidumu laiks “Rūķītī” Izlaidumu laiks “Rūķītī” Izlaidumu laiks “Rūķītī”

Augstu šūpoties, tālu lūkoties!

 11.04.2021

 Lieldienas ir pavasara saulgrieži, kad gaisma svin uzvaru pār tumsu, kā ierasti arī mūsu iestādē tika svinēti šie pavasarīgie svētki!

 Jau nedēļu pirms Lielās dienas, bērnus, vecākus un pašus bērnudārza darbiniekus priecēja krāsainas un jautras dekorācijas, par kurām jāsaka liels paldies gan pedagogiem, gan bērnu vecākiem, gan mūsu audzēkņiem.

 6. aprīlī godājot Lieldienas arī mūsu iestādes Rūķu sētā skanēja jautras dziesmas un tika spēlētas rotaļas, kopā ar mūzikas skolotājām. Ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, katra grupa šos pavasarīgos svētkus svinēja atsevišķi, bet tas nemazināja prieku un jautrību. Bērni varēja piedalīties jautrās sporta spēlēs ar olām, varēja sacensties par visspēcīgākās olas titulu, ripināšanas sacensībās noskaidrot to, kuram tā vistālāk ripo. Lai varētu vasarā glābties no odiem visi šūpojās Lieldienu šūpolēs. Svētku noslēgumā katrai grupai zaķis bija sarūpējis pārsteigumu, šokolādes olas, pašu rotātos maisiņos, kas bija noslēptas bērnudārza teritorijā.

Teātra dienas!

 11.04.2021

  Jau pirmsskolā bērni mācās apzināties sevi kā aktīvu un radošu personību. Viena no aktivitātēm, kas to attīsta ir pašu izdomātu vai literāru darbu sižeta izspēlēšana, ko bērni labprāt dara ikdienā gan skolotāja pavadībā, gan vieni. .. Bērniem svarīgi ir iemācīties arī uzstāties auditorijas priekšā, ko var izdarīt iestudējot lugu visai grupai kopā.

 Kā katru gadu, arī šogad mūsu iestādē no 9. marta līdz 26. martam norisinājās, nu jau par tradīciju kļuvušās teātra dienas. Taču šogad teātra dienas, mūsu iestādē norisinājās neierasti, valstī ieviesto ierobežojumu dēļ. Šajā gadā iestudētajām lugām zālē nebija skatītāju, taču izrādes tika filmētas, lai vecāki spētu priecāties, par savu bērnu aktierspēles spējām. Gan mazie, gan lielie bērnudārza audzēkņi uzveda dažādas jautras, pamācošas izrādes, kurās viņi tēloja dažādas lomas– rosīgus kukainīšus, jautrus un atraktīvus zvēriņus, zinātkārus, bezbailīgus un atjautīgus varoņus. Bērni kopā ar grupas un mūzikas skolotājām ieguldīja daudz darba uzvedot lugas, mācoties vārdus, dziesmas un dejas, lai par paveikto darbu varētu priecāties gan paši, gan skatītāji, kas vēlāk šo izrādi noskatījās savu datoru ekrānos. Paši mazie aktieri un skolotājas gan lugas tapšanas laikā, gan pēc tās izjuta milzīgu prieku un lepnumu par bērnu sniegumu un vissvarīgākais par prieku viņu acīs!

“Nāc nākdamis, Metenīti”

 10.03.2021

 Mūsu bērnudārzā notika pavasara gaidīšanas svētki Meteņi. Tie aizritēja aktīvi, skaļi, ātri un apķērīgi, skandinot dziesmas, izdejojot dejas, ejot rotaļās un pareģojot laiku pēc tautas ticējumiem. Meteņi aizvadīti godam, tagad droši saulei acīs skatāmies un gaidām pavasara saulgriežus.

“Nāc nākdamis, Metenīti” “Nāc nākdamis, Metenīti” “Nāc nākdamis, Metenīti” “Nāc nākdamis, Metenīti” “Nāc nākdamis, Metenīti” “Nāc nākdamis, Metenīti” “Nāc nākdamis, Metenīti” “Nāc nākdamis, Metenīti”


“Nāc nākdamis, Metenīti”

Ziemas sporta svētki

 10.03.2021

 Kad ziema īpaši lutina ar bagātīgu sniega segu un jaukiem laika apstākļiem, “Rūķīša” sportot gribētāji izmēģināja dažādas ziemas sporta disciplīnas. Mazākie “rūķīši´” sportoja savos laukumos. Pie “Riekstiņu” grupas bērniem bija ieradies Sniegavīrs, kurš mudināja bērnus pikoties, spēlēt hokeju un pārvarēt šķēršļus, lai atrastu sniega kupena apslēptās medaļas. Lielākie bērni devās sportot uz Esplanādes parku, kur sacentās kamaniņu trasē, hokeja disciplīnā un distanču slēpošana. Lielākais un priecīgākais pārbaudījums bija sniega kalns, no kura varēja laisties ar ragavām, ka vējš svelpj gar ausīm.

  Lai dzīvo ziema un ziemas prieki! Bērni vēl ilgi dalījās savās emocijās!

Ziemas sporta svētki Ziemas sporta svētki Ziemas sporta svētki Ziemas sporta svētki Ziemas sporta svētki Ziemas sporta svētki Ziemas sporta svētki Ziemas sporta svētki


Ziemas sporta svētki Ziemas sporta svētki

Ziemassvētkus gaidot...

 10.03.2021

  Ziemassvētku gaidīšana “Rūķītī” sākas ar pirmo iedegto Adventes sveci kopīgajā vainagā, kuras gaismiņu katras grupas skolotāji ar bērniem iededza savas grupiņas vainagā, novēlot viens otram kaut ko labu un gaišu.

  Laiks līdz Ziemassvētkiem tika gaidīts, atverot ar pārsteigumiem pilnus lodziņus Adventes kalendārā vai kādā citā radošā veidā, piemēram, katru dienu noņemot pa vienai zvaigznītei vai uzzīmētai egļu bumbiņai no bērnu uzzīmētas eglītes. Un kas gan par Ziemassvētkiem bez eglītes rotāšanas grupiņā, piparkūku cepšanas un iesaistīšanās grupiņas rotājumu pagatavošanā?

  Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir maģisks un brīnumiem pilns, tāpēc bērnudārza “Rūķītis” bērni zina, ka šajā laikā ciemos nāk jautrie rūķi un kopā ar Ziemassvētku vecīti, klauvē pie katras grupas loga, tie pamāj un atgādina, ka tuvojas īsts brīnumu laiks – Ziemassvētki!

  Adventes laiks ir klusuma un labestības laiks. “Rūķīša” lielākie bērni labprāt klausījās “Betlēmes stāstus”, kurus tiem stāstīja ētikas un kristīgās mācības skolotāja Mārīte Mukāne, lai vēlreiz atgādinātu, ka Ziemassvētki ir Jēzus bērniņa dzimšanas laiks, kurš piedzima, lai pasaulei nestu prieku un mieru.

  Atceroties, ka Ziemassvētki ir labo darbu un dāvināšanas laiks, bērni ziemassvētku radošajās darbnīcās gatavoja apsveikuma kartiņas aprūpes centra iemītniekiem, kā arī kopā ar vecākiem sarūpēja mīļas un noderīgas dāvanas, lai iepriecinātu veco ļaužu sirdis.

 Gaidot Ziemassvētkus, bērni čakli gatavojās, mācoties dejas, dziesmas, dzejoļus. Šogad Ziemassvētkos vecāki nevarēja klātienē piedalīties svētkos vīrusa ierobežojumu dēļ, toties kā pārsteigumu saņēma video vai foto no Ziemassvētku pasākuma. Kā pārsteigums bērniem bija video no Ziemassvētku vecīša, kurš bērnus uzrunāja no ekrāna un bija sagatavojis dažādus uzdevumus ar pārsteigumiem.

Ziemassvētkus gaidot... Ziemassvētkus gaidot... Ziemassvētkus gaidot... Ziemassvētkus gaidot... Ziemassvētkus gaidot... Ziemassvētkus gaidot... Ziemassvētkus gaidot... Ziemassvētkus gaidot...


Ziemassvētkus gaidot... Ziemassvētkus gaidot... Ziemassvētkus gaidot... Ziemassvētkus gaidot... Ziemassvētkus gaidot... Ziemassvētkus gaidot... Ziemassvētkus gaidot... Ziemassvētkus gaidot...

“Rūķītī” darbs un svētki turpinās!

 10.03.2021

 Mūsu mīļās zemītes sumināšanas pasākumus uzsākām ar Valsts policijas Kinologu grupas paraugdemonstrējumiem Rūķu sētā. Īpaši aizraujoši bērniem bija vingrot un skriet stafetes kopā ar dresētiem suņiem. Nedaudz citādāk kā ierasts, katram audzēknim, kopā ar vecākiem, bija iespēja izgaismot Latvju spēka zīmes.

 Kopā vienoties klātienē Lāpu gājienā šogad nevarējām, bet tas netraucēja izbaudīt kopības sajūtu Lāčplēša dienā izveidojot ”Lāpu gatvi” ,kas radīja īstu svētku, kopības un patriotisma sajūtu. Šogad svinīgie Latvijas valsts godināšanas pasākumi norisinājās katrai grupiņai atsevišķi. Mazo grupu audzēkņi iesaistījās aizraujošajos literāri muzikālajos pasākumos, bet 5-7 gadīgo bērnu grupas vienojās interesantā viktorīnā “Mana Latvija ir dažāda!”, nostiprinot un apkopojot zināšanas par savu Dzimteni. Un protams, katra grupa pasākuma noslēgumu svinēja baudot gardo svētku kliņģeri!

“Rūķītī” darbs un svētki turpinās! “Rūķītī” darbs un svētki turpinās! “Rūķītī” darbs un svētki turpinās! “Rūķītī” darbs un svētki turpinās! “Rūķītī” darbs un svētki turpinās! “Rūķītī” darbs un svētki turpinās! “Rūķītī” darbs un svētki turpinās! “Rūķītī” darbs un svētki turpinās!


“Rūķītī” darbs un svētki turpinās!

Nu atbrauca Mārtiņdiena, Deviņiem kumeļiem…

 04.03.2021

  Mārtiņi ir latviski un tradīcijām bagāti svētki, kas sākas uzreiz pēc ražas novākšanas. Mārtiņu simbols ir gailis un parasti tos svin vienu dienu. Svētku svinības noris jautri un līksmi, jo beidzas klusais veļu laiks un sākas sala laiks.

  Mūsu iestādē vislielākais prieks par Mārtiņdienu ir bērniem, jo sākas maskotie gājieni. Bērni priecājas rotaļās un dejās, min mīklas, aplicē,zīmē, veido, krāso…

  Mārtiņos tradicionāli klāj baltu galdautu, kas simbolizē ziemas tuvošanos . Galdu rotā ar svecēm un mārtiņrozēm. Šie svētki iekrīt bagātā laikā, tāpēc galds ir bagātīgi klāts. Mārtiņdienai ir daudz ticējumi, kuri saistīti ar laika novērošanu. Viens no ticējumiem –ja Mārtiņos skaidrs laiks tad ziema būs auksta.

Nu atbrauca Mārtiņdiena,
Deviņiem kumeļiem… Nu atbrauca Mārtiņdiena,
Deviņiem kumeļiem… Nu atbrauca Mārtiņdiena,
Deviņiem kumeļiem…

Ar zirdziņu uz Miķeļdienas tirdziņu!

 25.02.2021

 29.septembrī tiek svinēti tradicionālie latviešu svētki Miķeļi. Tie ir rudens saulgrieži, gada auglīgās daļas aizvadīšanas svētki. Diena un nakts paliek viena garumā. Mūsu pirmsskolas iestādē svētki tika rīkoti ar mērķi padziļināt bērnu zināšanas par Miķeļdienas tradīcijām.

 Gatavojoties ikgadējam Miķeļdienas tirdziņam, mūsu čaklie “rūķīši” novāca ražu no “Rūķu dārza”, jo kā vēsta ticējums, visai ražai Miķeļos jābūt zem jumta.

 Tradicionāli bērnudārzā pagalmā tiek rīkota izstāde, kurai bērni patstāvīgi vai kopā ar vecākiem un skolotājiem veidoja kompozīcijas no dažādām dabas veltēm. Tam noderēja čiekuri, kastaņi, krāsainas rudens lapas, kociņi, viss kas rada rudens noskaņu. Rūķu sētas centrā uzplauka rudens saule-mandala, kurā ritmiski tika izkārtoti rudens ziedi un dabas materiāli.

  Miķeļdienā visi pulcējās Rūķu sētā, lai kopā svinētu bagātos rudens svētkus: minētu mīklas, dziedātu dziesmas, ietu rotaļas. Tādās priecīgās noskaņās, iedzīvinot tradīcijas tika pavadīti rudens svētki!

Ar zirdziņu uz Miķeļdienas tirdziņu!” Ar zirdziņu uz Miķeļdienas tirdziņu!”