Pieredze 2022./2023.m.g.

Nodarbība par traumatisma profilaksi

 12.03.2023

 10. martā, Veselības ministrijas projekta ietvaros, 24.PII “Rūķītis” viesojās lektors Žanis Ovčinko, kas vadīja izglītojošu nodarbību par traumatisma profilaksi. Vidēja un vecāka posma bērniem tika stāstīts par termiskiem apdegumiem, ceļu satiksmes drošību, dzīvnieku kodumiem un drošību uz ūdens. Tas viss notika nepiespiestā atmosfērā, ar mīklu un fizisko paužu palīdzību. Bērni bija aktīvi, droši un labprāt atbildēja uz jautājumiem kā arī parādīja iepriekšējās zināšanas. Lielu paldies sakām projekta koordinatoram Agrim Kaminskim un lektoram Žanim Ovčinko.

Nodarbība par traumatisma profilaksi Nodarbība par traumatisma profilaksi Nodarbība par traumatisma profilaksi Nodarbība par traumatisma profilaksi Nodarbība par traumatisma profilaksi Nodarbība par traumatisma profilaksi Nodarbība par traumatisma profilaksi

Valsts policijas darbinieki un bebrs Bruno ciemojās "Rūķītī"

 05.03.2023

 Šī gada 28.februārī grupā “Attapīgā Sprīdīša skoliņa” ar preventīvo pasākumu viesojās Valsts policijas darbinieki un bebrs Bruno. Ar bērniem policijas darbinieki pārrunāja uzvedības noteikumus uz ceļa un ceļa tuvumā, atgādināja par luksofora signāliem, kā arī stāstīja par pareizu un drošu braukšanu ar velosipēdu. Bērni ar lielu interesi piedalījās lielās puzles likšanā, kā arī pētīja un skaidroja dažādas bīstamas situācijas uz ceļa un blakus tam. Katrs izteica savas domas par drošību un drošības pasākumu ievērošanu.

 Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja Prevencijas nodaļas vecākā inspektore Inese Snarska ar bebru Bruno uzdāvināja katram bērnam krāsojamo grāmatu par drošību “Veiklā Zaķēna dzimšanas diena”, lai bērni spēles veidā katrā no situācijām varētu atbildēt uz jautājumiem, izvērtēt un pieņemt lēmumu, kā pareizāk rīkoties.

 Pasākuma beigās bērni ciemiņiem pasniedza paštaisītus pavasara ziedus. Bet bebrs Bruno visus aicināja uz fotosesiju!

 Paldies policijas darbiniekiem par sadarbību un atsaucību!

Valsts policijas darbinieki un bebrs Bruno ciemojās "Rūķītī" Valsts policijas darbinieki un bebrs Bruno ciemojās "Rūķītī" Valsts policijas darbinieki un bebrs Bruno ciemojās "Rūķītī" Valsts policijas darbinieki un bebrs Bruno ciemojās "Rūķītī"

Tikšanās Vienības pamatskolā

 05.03.2023

 Sekojot “Rūķīša” absolventu skolas gaitām, 2023. gada 22. februārī, mūsu iestādes 3. posma 5 skolotāji ciemojās Daugavpils Vienības pamatskolā, turpinot aizsākto sadarbības plāna realizāciju starp abām izglītības iestādēm. Šoreiz ciemos devāmies mēs.

 Bija interesanti un aizraujoši vērot kā veicas mūsu bijušajiem audzēkņiem.Pēc vērotā mācību procesa, abu iestāžu pedagogi un administrācija,diskutēja par kopīgām un atsķirīgām problēmām bērnu uzvedībā un attīstībā. Bijām gandarītas, ka mūsu iestādē aizsāktās APU un SEM metodes palīdz bērniem kontrolēt savu uzvedību un emocijas. Kopīgi vienojāmies, ka šāda veida mijiedarbība ir lietderīga, patīkama un turpināma.

Sprīdītim pa pēdām…

 05.03.2023

 21. februārī bērnudārza 3.posma bērni, apmeklēja Daugavpils teātra veidoto A. Brigaderes pasaku lugu “Spreideits” . Šo gājienu uz teātri bērni ļoti gaidīja ar nepacietību, jo tā ir pieredzes uzkrāšana ārpus dārziņa, turklāt bērniem ir iespēja pielietot apgūtas sociāli emocionālās kompetences un prasmes. Teātrī tika gūtas pozitīvas emocijas, bija ko pārrunāt vēl un vēl pēc izrādes noskatīšanās.

  Paldies bērnu vecākiem par atbalstu teātra izrādes apmeklēšanā un Daugavpils teātra komandai par gūtajām emocijām un ieguldīto darbu. Bērni ar nepacietību gaidīs nākošo bērnu izrādi!

Sprīdītim pa pēdām… Sprīdītim pa pēdām… Sprīdītim pa pēdām…

Sociāli emocionālā mācīšanās ( SEM) pirmskolā

 05.03.2023

 16.februārī Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” notika starpnovadu seminārs “Mijiedarbība un atbalstoša komunikācija SEM nodrošināšanai”. Semināra dalībniekiem bija iespēja iepazīt “Rūķīša” trīs gadu pēctecīga un sistemātiska darba pieredzi SEM jomā, kas balstās uz konsekventas, drošas un uz attiecībām orientētas vides nodrošināšanā, atbilstošu mācību metožu un paņēmienu izvēlē, kas sekmē bērnu emocionālo izaugsmi, kā arī individualizētu pedagoga mijiedarbību ar bērnu, veidojot mācīšanās kopienu.

  Semināra dalībnieki pielietojot SEM metodes iesaistījās aktivitātēs, darbojoties gan pāros, gan mazākās grupās un daloties gūtajās atziņās ar citiem klausītājiem. Apmeklējot izstādes viesi varēja iepazīties ar “Rūķīša” pieredzi SEM kompetenču realizēšanā formālajā, neformālajā un informālajā izglītībā. Turklāt balstoties uz iestādes darba prioritāro virzienu - latvisko dzīvesziņu, viesiem bija iespēja iepazīt kā SEM “Rūķītī” tiek saistīta ar Latvijas kultūras kanonā iekļauto vērtību īstenošanu vērtībizglītības procesā.

  Semināra refleksijas daļā tika piedāvāts sociāli emocionālo kompetenču pašnovērtēšanas rīks, kas sniedz iespēju ikvienam pedagogam padomāt par savām sociāli emocionālajām kompetencēm un to, kā šīs kompetences ietekmē spēju īstenot ar sociālo mijiedarbību saistītas pieejas. Semināru apmeklēja Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes pirmsskolas darba speciāliste, pirmskolu pedagogi, Daugavpils Vienības pamatskolas pedagogs, bet tālākie semināra dalībnieki bija ieradušies no Jēkabpils novada Salas pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte”. Visi semināra dalībnieki pauda gandarījumu par dalību seminārā, akcentējot tēmas aktualitāti un nozīmīgumu bērnu ikdienā.

Sociāli emocionālā mācīšanās  ( SEM) pirmskolā Sociāli emocionālā mācīšanās  ( SEM) pirmskolā Sociāli emocionālā mācīšanās  ( SEM) pirmskolā Sociāli emocionālā mācīšanās  ( SEM) pirmskolā Sociāli emocionālā mācīšanās  ( SEM) pirmskolā

Sportojam kopā!

 13.02.2023

 Ziemas mēneši “Rūķītī” ir gana sportiski, kad bērni bauda gan ziemas priekus laukā, gan sporto telpās. Sadarbojoties ar Daugavpils Saskaņas pamatskolu un domājot par pēctecīgu pāreju no pirmsskolas uz skolu, 6. februārī “Rūķītī” bijušās absolventes, bet tagad Daugavpils Saskaņas pamatskolas audzēknes vadīja sporta aktivitātes grupas “Vārpiņas” bērniem. Topošajiem pirmklasniekiem bija jāveic dažādi uzdevumi – vingrošana, spēle ar bumbu, šķēršļu pārvarēšana, lēkšana ar maisu un , protams, neizpalika ari sacensību moments. Pirmsskolēni bija sajūsmā un skolnieces gandarītas par prieka pilno un veiksmīgo pasākumu. Pateicībā par pozitīvajam emocijām un sportisko garu, bērni pasniedza pašu gatavotas piemiņas veltes. Paldies Saskaņas skolas direktores vietniecei Dacei Plociņai un skolniecēm par sportisko kopā būšanu un tikšanos ar “Rūķīša” absolventiem.

Sportojam kopā! Sportojam kopā! Sportojam kopā! Sportojam kopā! Sportojam kopā! Sportojam kopā! Sportojam kopā!

Ziemas sporta svētki “Rūķītī”

 13.02.2023

 2023. gadā, februāra sākumā, Daugavpils 24 PII., tika organizēta Sporta diena. Grupas skolotājas, izmantojot dažādu sporta inventāru, organizēja jautras sporta aktivitātes Esplanādes parkā. Mazāku bērnu grupas skolotājas, organizēja sporta aktivitātes iestādes teritorijā. Svētkiem noslēdzoties, bērni saņēma medaļas.

Ziemas sporta svētki “Rūķītī” Ziemas sporta svētki “Rūķītī” Ziemas sporta svētki “Rūķītī” Ziemas sporta svētki “Rūķītī” Ziemas sporta svētki “Rūķītī” Ziemas sporta svētki “Rūķītī” Ziemas sporta svētki “Rūķītī” Ziemas sporta svētki “Rūķītī”

Ziemas sporta svētki “Rūķītī” Ziemas sporta svētki “Rūķītī” Ziemas sporta svētki “Rūķītī”

Atvērto durvju dienas “Rūķītī”

 05.01.2023

  Mijiedarbojoties un veidojot cieņpilnas attiecības ar ģimenēm un vietējo apkaimi “Rūķītī” tiek veidota daudzveidīga mācīšanās kopiena, kuras mērķis ir sniegt atbalstu ikvienam bērnam, sekmējot bērnu labbūtību, attīstību, mācīšanos un izaugsmi. Decembrī grupu pedagogi aicināja vecākus uz izglītojošām nodarbībām, kurās stiprināja vecāku pedagoģiskās kompetences bērnu pašvadītas mācīšanās veicināšanai. Pedagogi kopā ar vecākiem “izspēlēja” aktivitātes un darbojās praktiski, izdzīvojot bērnu ikdienu pirmskolā. Decembrī pedagogi tikās arīindividuālajās sarunās ar vecākiem, lai pārrunātu bērnu mācību sasniegumus un izaugsmi, kā arī kopīgi nospraustu turpmākos bērnam sasniedzamos rezultātus.

  Janvāra pirmajā nedēļā 4-7 gadus vecu bērnu vecāki tika aicināti iesaistīties mācību procesā klātienē, apmeklējot integrētās rotaļnodarbības un interešu izglītības nodarbības, kuras varēja vērot SEM metožu izmantošanu bērnu labbūtības nodrošināšanai. Atvērto durvju dienas apmeklēja arī Vienības skolas pedagogi. Sadarbības plāns starp iestādēm paredz ciešu abu izglītības iestāžu pedagogu mijiedarbību, kas sekmē pēctecīgu bērnu pāreju no pirmsskolas uz skolu. Pēc vērotā mācību procesa abu iestāžu pedagogi diskutēja kā atbalstīt katru izglītojamo viņa izaugsmē, izmantojot daudzveidīgas mācību formas un vienojās par tikšanos Vienības skolā, lai vērotu iestādes absolventu gaitas skolā.

Atvērto durvju dienas Atvērto durvju dienas Atvērto durvju dienas Atvērto durvju dienas Atvērto durvju dienas Atvērto durvju dienas Atvērto durvju dienas

Ziemassvētki Raiņa mājā Berķenelē

 05.01.2023

 Šogad, pateicoties Iestādes padomei trīs sagatavošanas grupu bērni Ziemassvētkus svinēja Raiņa mājā Berķenelē. Šie svētki noritēja īpašā noskaņojumā, jo tika svinēti ārpus iestādes un kopā ar savu ģimeni - māmiņu, tēti, vecmāmiņu, brāli vai māsiņu.

  Ģimenes sagaidīja Berķeneles rūķi, kuri iepazīstināja ar Berķeneles iemītniekiem- rūķiem un diviem kaķiem. Bērnu ģimenes bija sarūpējušas Berķeneles runčiem gardumus un ēdienu Berķeneles senā dārza putniņiem. Rūķi aicināja visus rotaļās un dejās apkārt smaržīgajai muzeja eglei. Visi baudīja karstu tēju un mielojās ar piparkūkām un saldumiem. Neiztika arī bez pārsteiguma - Ziemassvētku vecīša, kurš ieradās ar dāvanu pilniem maisiem, neskatoties uz aizputinātajiem ceļiem. Kopā ar Ziemassvētku vecīti dziedot, rotaļājoties un skaitot pantiņus Ziemassvētku prieks ienāca ikviena sirsniņā.

 Paldies, Berķeneles rūķiem un vecākiem par brīnišķīgajiem svētkiem!

Ziemassvētki Raiņa mājā Berķenelē Ziemassvētki Raiņa mājā Berķenelē Ziemassvētki Raiņa mājā Berķenelē Ziemassvētki Raiņa mājā Berķenelē Ziemassvētki Raiņa mājā Berķenelē Ziemassvētki Raiņa mājā Berķenelē

Latvijas Veselības sporta nedēļa “Rūķītī”

 29.11.2022

 18. oktobrī Daugavpils 24.PII piedalījās Latvijas Veselības sporta nedēļā. Iestādes pagalmā tika organizēta jautra iesildīšanās mūzikas pavadījumā. Pēc iesildīšanās bērni ar savas grupas skolotājām devās sportot uz Esplanādes parku, Dubrovina parku vai arī organizējā sporta aktivitātes bērnudārza teritorijā. Pēc aktīvi pavadītā laika bērni saņēma diplomus, kurus sarūpēja Latvijas Tautas Sporta Asociācija.

Latvijas Veselības sporta nedēļa Latvijas Veselības sporta nedēļa Latvijas Veselības sporta nedēļa Latvijas Veselības sporta nedēļa Latvijas Veselības sporta nedēļa Latvijas Veselības sporta nedēļa Latvijas Veselības sporta nedēļa Latvijas Veselības sporta nedēļa

Latvijas Veselības sporta nedēļa Latvijas Veselības sporta nedēļa

Skolotāju diena “Rūķītī”

 14.10.2022

 “Bērni neatceras, ko jūs mēģiniet viņiem iemācīt. Viņi atceras kāds tu esi.” (Dž. Hensons)

 Atzīmējot skolotāju dienu un mēģinot piedēvēt skolotājiem piemītošās raksturīgākās īpašības, tika izveidota fotoizstāde “Skolotāja kolēģa acīm”. Ikviens, kurš aplūkoja smaidošās skolotāju sejas, iepazina savus kolēģus no citādāka skatu punkta, uzzinot vairāk par paša skolotāja personību. Savukārt bērni iesaistījās telpu noformēšanā un sniedza savu redzējumu par skolotājiem.

 Šajā mācību gadā trīs “Rūķīša” skolotāji tika uzņemti pilsētas skolotāju saimē un sveikti uz Kultūras pils skatuves ar augstskolas absolvēšanu. Par pedagoģisko drosmi, uzņēmību un sasniegumiem ikdienas darbā Daugavpils Izglītības pārvaldes goda rakstu saņēma skolotāja Gaļina Kozlovska.

  Mūsu iestādes tradīcija ir Skolotāju dienas ietvaros iepriecināt sevi, atklājot ko jaunu un vēl neizzinātu tuvākajā apkaimē, tādēļ 8.oktobrī liela daļa iestādes kolektīva devās pastaigā pa jaunizveidoto Cietokšņa promenādi, baudīja lieliskā keramiķa Pētera Martinsona darbus “Martinsona mājā” un godināja čaklākos darba darītājus svētku pusdienās kafejnīcā “Arsenāls”.

Skolotāju diena Skolotāju diena Skolotāju diena Skolotāju diena Skolotāju diena Skolotāju diena Skolotāju diena Skolotāju diena

Skolotāju diena Skolotāju diena Skolotāju diena Skolotāju diena Skolotāju diena Skolotāju diena

Tēva diena "Rūķītī"

 12.10.2022

 Tēva dienu Latvijā atzīmē septembra otrajā svētdienā, šogad 11.septembrī. Arī mūsu iestādē Tēva dienas svinības tiek uzskatītas par tikpat svarīgām, kā Māmiņdiena. Bērni bija sarūpējuši saviem tētiem dāvaniņas, kā arī, ar skolotāju palīdzību, bija rīkotas fotoizstādes, kas veltītas tēva svētkiem.

Tēva diena Tēva diena Tēva diena Tēva diena

“Rūķītis” - ģimenei draudzīga darbavieta

 26.08.2022

 2022.gada aprīļa beigas mūsu iestāde saņēma piedāvājumu no Sabiedrības integrācijas fonda Ģimeņu atbalsta programmas komandas pievienoties ģimenei draudzīgu darbavietu kopienai. Tā bija lieliska iespēja izvērtēt un uzzināt cik mūsu darbavieta ir ģimenēm draudzīga.

 Aizpildot pašnovērtējuma anketu un sadarbojoties ar mums piesaistītu konsultantu, pirms Līgo svētkiem, 22.jūnijā, saņēmām patīkamu ziņu, ka mūsu iestādei ir piešķirts “Ģimenei draudzīgas darbavietas” statuss līdz 2024.gada 30. jūnijam.

 Augusta sākumā saņēmām uzaicinājumu piedalīties pieredzes apmaiņas paskākumā Līvānos. Pasākumā bija iespēja piedalīties gan iestādes darbiniekiem, gan darbinieku bērniem.

Ģimenei draudzīga darbavieta Ģimenei draudzīga darbavieta Ģimenei draudzīga darbavieta Ģimenei draudzīga darbavieta Ģimenei draudzīga darbavieta Ģimenei draudzīga darbavieta Ģimenei draudzīga darbavieta

Erasmus+ aktivitātes “Rūķītī”

 28.07.2022

 Jūnija sākumā “Rūķīti” apciemoja Erasmus+ programmas dalībnieces no Vācijas. Dalībnieces pārsteidza iestādes āra vide brīvdabas pedagoģijas realizēšanai, kā arī pašvalības rūpes par bērnu labklājību. Savukārt Erasmus+ programmas ietvaros tika noslēgts sadarbības līgums ar DU par Turcijas studentu prakses vietu. Divu mēnešu garumā bērniem no 4-7 gadiem bija iespēja bezmaksas apgūt angļu valoda rotaļu veidā.

Erasmus+ aktivitātes Erasmus+ aktivitātes Erasmus+ aktivitātes Erasmus+ aktivitātes Erasmus+ aktivitātes

Gulbenes “Rūķītis” ciemojās Daugavpils “Rūķītī”

 10.06.2022

 2022.gada 9.jūnijā Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” pieredzes apmaiņas brauciena ietvaros viesojās Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” pedagogi. Abu iestāžu pedagogi pēdējo mācību gadu īpaši veltījusi SEM ieviešanai mācību procesā, tādēļ tikšanās bija īpaši aktuāla. Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja G.Fedorkiva un vadītājas vietniece I.Skrimble dalījās ar iestādes pieredzi uz attiecībām orientētas mācību vides veidošanā un mācību metožu pielietošana SEM sekmēšanai. Gulbenes pedagogi savukārt dalījās pieredzē ar sava iestāde ieviestajiem SEM soļiem. Iestāžu pedagogi pauda gandarījumu par profesionāli vērtīgu tikšanos un pauda cerību uz turpmāko sadarbību.

Gulbenes “Rūķītis” ciemojās Daugavpils “Rūķītī”

Eiropas jūdze

 24.08.2022

 31. maijā Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādē notika pasākums ,,Eiropas jūdze,, Bērnu aizsardzības dienas ietvaros. Eiropas jūdze ir jauna iniciatīva, kas notiek vairākās Eiropas un pasaules valstīs. Pēc jautrās iesildīšanās mūzikas pavadījumā, bērni devās pārvarēt distanci jūdzes garumā ( 1 jūdze-=1,609km). Silīšu grupu bērni izsoļoja savu jūdzi bērnudārza teritorijā, lielāki bērni devās ,,Esplanādes ‘’parkā un ,,Dubrovina’’ parkā. Pēc aktivitātēm bērni saņēma medaļas.

Eiropas jūdze Eiropas jūdze Eiropas jūdze Eiropas jūdze Eiropas jūdze Eiropas jūdze Eiropas jūdze Eiropas jūdze

Eiropas jūdze Eiropas jūdze Eiropas jūdze

Pavasara ekskursijas

 29.05.2022

 Pavasaris “Gudrās Pūcītes skoliņai” ir bijis bagāts ar mācību ekskursijām, jo bērni aktīvi darbojoties dažādās meistarklasēs iegūst jaunas zināšanas, iemaņas un pieredzi.

  Aprīlī bijām bērnu bibliotēkā “Zīlīte” uz “Bērnu žūrijas 2021” lasīšanas svētkiem. Tur bērni dalījās grāmatu lasīšanas pieredzē un saņēma balvas kā čaklākie lasītāji. Lasot bērnu žūrijas grāmatas bērni pilnveidoja savas lasīšanas prasmes, kas vēlāk noderēs apmeklējot skolu.

  Nākošo reizi bibliotēku apmeklējām Starptautiskajā bērnu grāmatu dienā, kas šogad bija veltīta H. K. Andersena dzimšanas dienai. Tur bērni atcerējās rakstnieka sarakstītās pasakas pēc viņa radītajiem pasaku varoņiem, lasījām pasaku “Princese uz zirņa” un vēlāk radoši darbojāmies veidojot tēlu no pasakas “Īkstīte”.

  Vēl mēs pabijām Marko Rotko mākslas centrā. Bērniem tā bija laba pieredze iepazīties ar dažādām un daudzveidīgām muzeja ekspozīcijām. Bērni ar interesi aplūkoja rotaslietu izstādi, kas viņiem šķita labāk saprotama, reizē mācījāmies kā jāuzvedas muzejā, ko drīkst un ko ne. Darbojamies arī praktiski. Meistarklasē apguvām nospiedumu tehniku un katrs bērns izveidoja “savu gleznu”. Arī ceļš uz centru bija interesants, jo aplūkojām laukumu, kur trenējas lieli suņi (pavērojām tos darbībā), kā arī paša cietokšņa biezos mūrus, kas būvēti no milzīgiem akmeņiem.

  Kādu dienu mēs viesojāmies pie Milanas mammas un vecākās māsas Kristīnes, viņu darbā multfilmu darbnīcā “Multstory”. Tur iepazināmies ar nelielu multfilmu (kuras veido paši bērni) veidošanas procesu. Protams arī paši pamēģinājām un izveidojām savu multenīti “ Kas man patīk bērnudārzā?”, ko pašlaik publikai prezentēsim savā izlaidumā. Izrādījās, ka lai izveidotu multfilmu ir jāiegulda liels darbs.

  Maija mēnesi mēs uzsākām ar viesošanos bērnu mūzikas skolā. Tur jutāmies ļoti gaidīt. Klausījāmies skolas audzēkņu un skolotāju muzicēšanu ar dažādiem mūzikas instrumentiem: kokli, ģitāru, akordeonu, klavierēm, sitamajiem un pūšamajiem instrumentiem. Pats galvenais: arī mūs iedrošināja pamēģināt, kā skan katrs no šiem instrumentiem. Bērni tā aizrāvās ar “spēlēšanu”, ka aizmirsām laikus doties uz dārziņu. Viens ir redzēt un dzirdēt, bet pavisam kas cits ir pašiem mēģināt.

  Un pavasara ekskursiju sēriju nobeidzām ar ciemošanos Latgales zoodārzā. Mērķis bija ne tikai papriecāties par dzīvniekiem, pavērot tos, pavērot viņu uzvedību, bet sarūpēt cienastu, proti, mācīties dalīties ar citiem. Mūsu gardumu grozos bija burkāni, kāposti u.c. dārzeņi. Ir taču laba sajūta, ka vari padalīties ēdienā ar kādu citu.

Pavasara ekskursijas Pavasara ekskursijas Pavasara ekskursijas Pavasara ekskursijas Pavasara ekskursijas Pavasara ekskursijas Pavasara ekskursijas Pavasara ekskursijas

Pavasara ekskursijas Pavasara ekskursijas Pavasara ekskursijas Pavasara ekskursijas Pavasara ekskursijas Pavasara ekskursijas Pavasara ekskursijas Pavasara ekskursijas

Pavasara ekskursijas

Cūkmena detektīvi

 26.05.2022

 Šogad mūsu bērni piedalās AS "Latvijas valsts meži" ekoprogrammai pirmsskolām "Cūkmena detektīvi". Tās mērķis ir rosināt bērnos atbildību par vidi, vairojot izpratni par vērtīgo un neatbilstošo dabā. Bērniem ir iespēja soli pa solim atklāt dažādus meža noslēpumus un kļūt par īstiem Cūkmena detektīviem.

 Bērni ar prieku pildīja Cūkmena uzdevumus, piedalījās apkārtnes sakopšanas darbos. Kopā ar pedagogiem aizpildīja "Detektīvu dienasgrāmatu", kā arī piedalījās dažādās aktivitātes.

 Viņiem bija iespēja uzzināt meža un dabas nozīmi, to augšanas un kopšanas noslēpumus. Bija arī daudz praktiskas darbošanās - krāsošana, līmēšana, griešana, kā arī sava kociņa sēšana. Katrs bērns tagad rūpēsies par savu stādu, novēros tā augšanu.

 Bērni pilnveidoja savas zināšanas un prasmes par to, kā rūpēties par dabu, būt ar to draugos.

 Visi bērni guva prieku par padarīto.

Cūkmena detektīvi Cūkmena detektīvi Cūkmena detektīvi

Latgales Zoodārza eko apmācības pasākums 5. maijā.

 25.05.2022

 5. maijā, dienā, kad Daugavpilī ar vairāk nekā 60 aktivitātēm un daudzveidīgiem pasākumiem Daugavpils kultūras un izglītības iestādēs, pilsētas parkos un skvēros tika atzīmēta Vides diena arī mūsu bērnudārza vecākās un sagatavošanas grupas bērni devās uz Latgales Zoodārzu, lai piedalītos eko apmācības pasākumā. Šajā pasākumā bērniem tika piedāvāts ar binokļiem mēģināt saskatīt putnus zoodārza teritorijā un ārpus tās, kā arī tika novadīta ļoti interesanta ekskursija, kurā bērnus iepazīstināja ar zoodārza iemītniekiem. Lielu prieku bērniem sagādāja iespēja pavisam tuvu apskatīt un paglaudīt mazo gekonu.

Latgales Zoodārza eko apmācības pasākums 5. maijā. Latgales Zoodārza eko apmācības pasākums 5. maijā. Latgales Zoodārza eko apmācības pasākums 5. maijā. Latgales Zoodārza eko apmācības pasākums 5. maijā.

Kad ciemojas Lieldienu zaķis…

 19.04.2022

 13. aprīlī Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādes vecākās grupas bērniem kopā ar skolotāju bija unikāla iespēja piedalīties DU Vācu valodas un Vācijas valstmācības tālākizglītības centra rīkotajā Lieldienu pasākumā “Lieldienu tradīcijas Vācijā”. Centra vadītāja Marina Rumjanceva kopā ar vācu valodas skolotāju Viju Baļevu organizēja dažādas aktivitātes, kurās bērni praktiski darbojās. Pasākuma laikā bērni no piedāvātajiem burtiem salika vārdu OSTERN (Lieldienas), noskatījās video filmu un uzzināja, kāpēc Vācijā Lieldienu olas nes un paslēpj zaķis, pielietoja savas zināšanas Lieldienu bingo spēlē, ar lielu interesi piedalījās olu skrējienā.

 Bērniem bija iespēja ieklausīties vācu valodas skanējumā, atpazīt zināmos vārdus un frāzes, kā arī gūt iedvesmu turpmākai valodas apguvei.

 Grupas “Rūķīši” audzēkņi ne tikai paplašināja savas zināšanas par pavasara pazīmēm un Lieldienu svinēšanas tradīcijām Vācijā, bet kopā ar centra vadītāju Marinu Rumjancevu, vācu valodas skolotāju Viju Baļevu un grupas skolotāju Nadeždu Čobāni izgatavoja olu turētāju “Zaķi”, izmantojot savu radošo pieredzi. Pasākuma beigās bērni no Lieldienu zaķa saņēma šokolādes olas, balonus un piespraudītes.

 Pateicamies Gētes institūtam Rīgā un DU Vācu valodas un Vācijas valstmācības tālākizglītības centra vadītājai Marinai Rumjancevai par ciešu sadarbību , kā arī iespēju regulāri organizēt mūsu bērniem dažādus pasākumus, sekmējot vācu valodas apguvi.

Kad ciemojas Lieldienu zaķis… Kad ciemojas Lieldienu zaķis… Kad ciemojas Lieldienu zaķis… Kad ciemojas Lieldienu zaķis… Kad ciemojas Lieldienu zaķis… Kad ciemojas Lieldienu zaķis… Kad ciemojas Lieldienu zaķis…

"Rūķītī" skan vācu valoda

 07.04.2022

 25.martā “Rūķītī” ciemojās Gētes institūta Rīgā vadība – institūta direktors Ārents Reskenss (Arendt Röskens) un Valodas nodaļas vadītāja un institūta direktora vietniece Gizela Vāla, kā arī Reģionālā vācu valodas un Vācijas valstsmācības centra vadītāja Marina Rumjanceva. Viesiem bija iespēja ielūkoties vācu valodas nodarbībās un vērot skolotāju Liānas Cecerukas un Vijas Baļevas organizēto mācību procesu. Abas skolotājas strādā pēc “Deutsch mit Hans Hase in Kindergarten und Vorschule” metodikas. Viesi atzinīgi novērtēja skolotājas Liānas Cecerukas pedagoģisko meistarību darbā ar 3-4 gadus veciem bērniem, kas ļauj rotaļīgi un nepiespiesti spert pirmos soļus svešvalodu apguvē, kā arī uzteica skolotājas Vijas Baļevas izmantotās metodes darbam ar 5-6 gadus vecus bērniem. Savukārt iestādes vadītāja G.Fedorkiva, Gētes institūta Rīgā vadība un Reģionālā vācu valodas un Vācijas valstsmācības centra vadītāja M.Rumjanceva apsprieda turpmākās sadarbības iespējas, kā arī diskutēja par jauniem darba virzieniem. Vizītes noslēgumā vācu valodas skolotājas saņēma dāvanā atbalsta materiālus mācību procesa dažādošanai un saņēma uzaicinājumu piedalīties profesionālās pilnveides semināros.

 Pateicamies par veiksmīgu sadarbību jau daudzu gadu garumā!

"Rūķītī" skan vācu valoda "Rūķītī" skan vācu valoda

Kvalitatīva pedagoģija “Rūķītī” –iespēja mācīties vienam no otra!

 09.02.2022

  Mūsdienu izglītības politika ir vērsta uz kvalitatīvu izglītību, kur pedagoga pamatuzdevums ir nodrošināt maksimālu atbalstu katram bērnam. Pedagoga darbības centrā ir bērns un viņa vajadzības, radot fiziski un emocionāli drošu vidi bērnu labsajūtai un pašvadītai darbībai. Kvalitatīvas izglītības ieviešanai praksē būtiska nozīme ir visiem iesaistītajiem- gan vecākiem, pedagogiem, gan apkalpojošam personālam.

 Realizējot vienu no 2021./2022. mācību gada prioritātēm, kas sekmē SEM ( sociāli emocionālo mācīšanos) rudens pusē tika izzināts vecāku viedoklis par ģimenes iesaisti sociāli emocionālās mācīšanās vides veidošanā, ar mērķi pilnveidot sadarbības formas ar bērnu ģimenēm, kas sekmētu vienotu pieeju bērna izglītošanā un audzināšanā gan ģimenē, gan pirmskolā. Izvērtējot sociāli emocionālo vidi pirmskolā lielākā vecāku daļa uzskata, ka to veido vairāku faktoru kopums un kā vienu no būtiskākajiem faktoriem akcentējot savstarpējās attiecības, labjūtību un  uzvedības normu un noteikumu ievērošanu. Novērtējot iespējamos bērna mērķus pirmskolā, lielākā daļa vecāku kā vienlīdz svarīgu atzīst gan mācīšanās prasmju attīstīšanu, gan akadēmisko izaugsmi.

 Lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu un palielinātu bērnu motivāciju aktīvi iesaistīties, pedagogiem svarīgi izmantot daudzveidīgas mācīšanās stratēģijas, iesaistot bērnus aktīvā zināšanu, prasmju un attieksmes veidošanas procesā. Pedagoģiskās sēdes laikā pedagogi diskutēja par atbilstošu mācību metožu un paņēmienu izvēli un izmantošanu uz attiecībām orientētas mācību vides veidošanā un metožu pielietošanā, balstoties uz pedagogu pieredzes pārnesi. Sociāli emocionālās mācīšanās procesā bērns apgūst un attīsta sevis apzināšanās kompetences, prasmi pārvaldīt savas domas, emocijas un uzvedību, mācās saprasties un saprast citus, kā arī pieņemt atbildīgus lēmumus. Ikviens skolotājs var pielāgot jebkuru no metodiskajiem paņēmieniem mācību procesā, atceroties, ka galvenais mācību metožu izmantošanas mērķis ir atbalstīt uz attiecībām orientētas mācīšanās vides veidošanos, kas sekmē bērnu sociāli emocionālo izaugsmi un aktīvi iesaista mācīšanās procesā.

  Apzinoties, ka pirmsskolas vecuma bērns ir atdarinātājs un “kopē” pieaugušos, svarīgs faktors bērna audzināšanā ir komandas darbs. Pirmsskolas skolotāju palīgi aktīvi līdzdarbojas grupiņas dzīvē, tādēļ būtiski sniegt skolotāju palīgiem atgriezenisko saiti un atbalstu profesionālā darbībā, akcentējot līdzdalību un sadarbību. Organizējot diskusijas, skolotāju palīgiem ir iespēja mācīties vienam no otra, saņemt speciālistu ieteikumus par atbalstu bērnu pozitīvas uzvedības sekmēšanai, analizēt situācijas un uzlabot savas pašorganizācijas prasmes, padziļināt izpratni par bērnu audzināšanas jautājumiem.

  Ja visi iesaistītie bērnu audzināšanā veicinās cieņpilnu komunikāciju un mijiedarbību, vērstu uz bērnu attīstību un mācīšanos, bērni apgūs sociālās prasmes, spēs veidot attiecības, kuras balstās uz uzticēšanos, sapratni, iegūs zināmu sociālu un emocionālu briedumu, zinot, ka par viņiem rūpējas daudzi cilvēki un strādā viņu drošības, fiziskas un emocionālās labsajūtas labā.

Kā “Rūķīša” rozes tika pie ziemas mētelīšiem.

 25.11.2021

 Šobrīd “Rūķīša” 52 rozes ietinušās siltos skuju mētelīšos, dus ziemas miegā, lai vasaras plaukumā rotātos ar krāšņiem un bagātīgi smaržojošiem ziedu pušķiem. Pateicoties “Rūķīša” aktīvajiem un atsaucīgajiem palīgiem - bērnu vecākiem un vecāku padomei tika sarūpētas egļu un priežu skujas, kā arī čiekuri, koka sprunguļi un sūnas bērnu radošajiem darbiem.

  Pateicoties vecāku padomes priekšsēdētājai M.Kravalei-Pauliņai tika noslēgta vienošanās ar akciju sabiedrību “Latvijas valsts meži” par ilgtspējīgu un videi draudzīgu dabas materiālu vākšanu un izmantošanu un 14.11. tika rīkota talka braucienam uz mežu, lai savāktu nepieciešamās dabas veltes. Pateicamies aktīvajiem talciniekiem Pauliņu ģimenei, Jukšu ģimenei un Kalvišu ģimenei. Pateicamies arī atsaucīgajai Ignatānu ģimenei, Kiseļovu ģimenei, Vucānu ģimenei, Pļisku ģimenei, Smanu ģimenei, Paļumu ģimenei, Kotovu ģimenei, Darģeļu ģimenei, Zubkovu ģimenei, Mežalu ģimenei, Paļkovsku ģimenei, Judajevu ģimenei, Isatu ģimenei, Oļeņecu ģimenei, Avsejevu ģimenei, Suveizdu ģimenei, Bulu ģimenei, Daniļeviču ģimenei, Skrindževsku ģimenei, Belonožko ģimenei, Čiževsku ģimenei, Bereznikovu ģimenei, Sidoroviču ģimenei, Janenu ģimenei un Balalaikinu ģimenei. Lepojamies, ka mūsu iestādes vecāki ir atbalstoši, ieinteresēti, atvērti sadarbībai un līdzdalībai!

Kā “Rūķīša” rozes tika pie ziemas mētelīšiem. Kā “Rūķīša” rozes tika pie ziemas mētelīšiem. Kā “Rūķīša” rozes tika pie ziemas mētelīšiem. Kā “Rūķīša” rozes tika pie ziemas mētelīšiem.

Atver sirdi!

 22.11.2021

 Realizējot vienu no šī gada audzināšanas darba prioritātēm, kas paredz veicināt partnerattiecības ar bērnu ģimenēm un radīt daudzveidīgas iespējas iesaistīties vietējās kopienas dzīves norisēs un sekmēt vērtībās balstītu ieradumu veidošanos, Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvs, bērni un viņu vecāki atbalsta Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils komitejas un jauniešu organizācijas “Apelsīns” labdarības akcijas.

  Šajā rudenī LSK Daugavpils komiteja aicina ikvienu iesaistīties labdarības akcijā, lai palīdzētu bērniem, kuriem nepieciešami sociālās rehabilitācijas pakalpojumi. Savukārt jauniešu organizācija “Apelsīns” aicina sarūpēt Ziemassvētku dāvanas senioriem, kuriem ikdienā liegta tuvinieku mīlestība un aprūpe. Šajos Ziemassvētkos dāvanas tiks sarūpētas Krāslavas veco ļaužu pansionāta “Priedes”, Veselības un sociālās aprūpes centra “Subate” un Veselības centra „Ilūkste” senioriem.

  Bērni kopā ar skolotājām radošajās darbnīcās sagatavos Ziemassvētku atklātnes, kuras pievienot bērnu ģimeņu un darbinieku sarūpētajām dāvanām. Aicinām ikvienu atvērt sirdis labestībai un palīdzēt piepildīt Ziemassvētku vecīša maisu!

Rudens ekskursijas

 19.10.2021

 Kad kokiem krāsojas lapas un iestājas zelta rudens, ir īstais brīdis, lai dotos piedzīvojumu meklējumos pa Daugavpili. Rudens ir bērnu ekskursiju laiks. Ekskursijas ne tikai saliedē grupiņu, bet arī dažādo mācību pocesu un noteiktu izglītības satura tēmu ļauj apgūt neikdienišķos apstākļos.

 Iestādē ir izstrādāti vairāki interesanti ceļojumu maršruti, kuri palīdz pētīt, iepazīt mūsu skaisto pilsētu un dažādus apskates objektus. Mūsu dārziņa lokācijas vieta ir pašā Daugvavpils sirdī, tāpēc vispirms apskatei izvēlamies tuvākos maršrutus.

 Mazākie iestādes audzēkņi arī šogad devās uz Dubrovina parku, kur apskatīja un iepazinās ar Latvijā reti sastopamajiem kokiem un krūmiem, nofotografējās pie pilsētā skaistākās strūklakas un salasīja kastaņus, zīles un krāsainas lapas līdzņemšanai.

  Dzejas dienu ietvaros bērni apmeklēja A.Pumpura skvēru, kur izvietots dzejnieka krūšutēls, kā arī nolika ziedus pie Raiņa pieminekļa, noskaitot arī pa kādam dzejnieka dzejolim.

  Esplanādes atpūtas parkā, kas ir multifunkcionāls, ar dažādām zonām, tajā skaitā bērnu zonu, kur var jautri, attīstoši un izglītojoši pavadīt laiku, lielākoties bērni ar skolotājām devās orientēšanās pārgājienos un sportoja. Šogad parkā parādījies jauns apskates objekts - Mūzikas skvērs, kur brīvdabā izvietoti dažādi muzikāli vides objekti. Ikviens parka apmeklētājs var kļūt par liecinieku tam, kā dzimst mūzika, un arī pats radīt skaistu melodiju.

  Uz Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju – vienu no senākajiem muzejiem Latgalē, bērni devās, lai iepazītos ar kultūrvēstures un dabas ekspozīcijām.

 Ieviestā ārkārtas situācija liedza bērniem doties plānotā un ilgi gaidītā ekskursijā uz Rotko centru, kā arī paviesoties multfilmu darbnīca “Multistory”, toties jaukie laikapstākļi mudina doties ārā un turpināt baudīt saulaino rudeni Daugavpilī.

Rudens radošās darbnīcas Rudens radošās darbnīcas Rudens radošās darbnīcas Rudens radošās darbnīcas Rudens radošās darbnīcas Rudens radošās darbnīcas Rudens radošās darbnīcas

Rudens radošās darbnīcas

 17.10.2021

 11. un 12. oktobrī Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādes vecākās un sagatavošanas grupas bērniem kopā ar savām skolotajām bija unikāla iespēja piedalīties DU Vācu valodas un Vācijas valstsmācības tālākizglītības centra rīkotajās radošajās darbnīcās “Der Herbst ist da” . Centra vadītāja Marina Rumjanceva un viņas Lietuvas kolēģe Laura Frolovaite no Gētes institūta Viļņā, ZOOM platformā vadīja radošās darbnīcas, kuras bērni praktiski darbojās ar dabas materiāliem un komunicēja vācu valodā. Bērniem bija iespēja ieklausīties vācu valodas skanējumā, atpazīstot zināmas frāzes, ka arī gūt iedvesmu turpmākai valodas apguvei.

  Bērni ne tikai nostiprināja zināšanas par rudens laikapstākļiem un ražu, bet kopā ar skolotāju Lauru gatavoja katrs savu pūcīti, izmantojot savu radošo pieredzi, apvienojot vizuālās mākslas un dabas materiālus.

  Ir patiess gandarījums par sadarbību ar Gētes institūtu Rīgā un DU Vācu valodas un Vācijas valstsmācības tālākizglītības centru, kuri rod iespēju un regulāri organizē mūsu bērniem dažādus pasākumus, sekmējot valodas apguvi.

Rudens radošās darbnīcas Rudens radošās darbnīcas Rudens radošās darbnīcas Rudens radošās darbnīcas