Pieredze 2020./2021.m.g.

“Tīri zobi”

 03.08.2021

 Pašā vasaras viducī Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” audzēkņi vecuma no 4-7 gadiem iesaistījās projektā “Man ir tīri zobi”. Pie bērniem ieradās zobārsts un uztura speciālists, kuri vadīja izglītojošas nodarbības klātienē, lai bērniem saistošā veidā pastāstītu, kas ir veselīgi un kas ir neveselīgi produkti. Speciālisti iepazīstināja bērnus ar uztura piramīdu jeb uztura produktiem, kuri ir veselīgi un kuri nav, sniedza teorētiskas zināšanas mutes dobuma un zobu veselības veicināšanā un higiēnā. Ar zobu mulāžas palīdzību demonstrēja pareizas zobu tīrīšanas tehnikas un ļāva bērniem iegūt praktiskas iemaņas zobu tīrīšanā. Lektori iepazīstināja bērnus ar lelli-Zobgrauzi Urķi un izstāstīja bērniem, kas ir zobu higiēnists un zobārsts, un cik bieži tas ir jāapmeklē. Bērni tika motivēti regulāri un pareizi tīrīt zobus.

 Pēc nodarbības katrs bērns bez maksas saņēma uzdevumu grāmatu, zobu tīrīšanas kalendāru, diplomu, zobu suku un frotē dvielīti.

 Pateicamies projekta “Man ir tīri zobi!” komandai par izglītojošu un bērniem saistošu pasākumu organizēšanu.

“Tīri zobi” “Tīri zobi” “Tīri zobi” “Tīri zobi” “Tīri zobi” “Tīri zobi”

Brīvdabas pedagoģija “Rūķītī”

 15.08.2021

  Kustības svaigā gaisā vairo dzīvesprieku un interesi par pasauli. Pirmsskolas iestādes pedagogi par to ir pārliecināti un cenšas saviem audzēkņiem īstenot brīvdabas pedagoģiju visa gada garumā. Vasarā tas ir īpaši svarīgi, jo lielāko dienas daļu bērni pavada svaigā gaisā. Lai bērni varētu pavadīt aktīvu, aizraujošu un jauniem atklājumiem pilnu dienu, pirmsskolas skolotājas izveidoja dažādus aktivitāšu centrus: veselības, fizisko un sensoro aktivitāšu, radošo aktivitāšu, pētniecības un dabaszinību aktivitāšu, labsajūtas, emociju un pašregulācijas aktivitāšu un muzicēšanas un pašizpausmes aktivitāšu centru. Bērni ar ieinteresētību iesaistījās piedāvātajās brīvdabas aktivitātēs, meklē savus risinājumus dažādās nestandarta situācijās, pēta, izzina un rada...

  Pirmsskolas iestādes pedagogi, īstenojot kompetenču pieeju, cenšas, lai bērni būtu iesaistīti mācīšanās un attīstības procesā - darītu to rotaļājoties un ar prieku. Pateicamies ikvienam darbiniekam un vecākam, kurš palīdzēja tapt jauniem dabas objektiem!

Brīvdabas pedagoģija “Rūķītī” Brīvdabas pedagoģija “Rūķītī” Brīvdabas pedagoģija “Rūķītī”

Darbiņš man prieku deva, pilnu klēpi labībiņas... Lielā talka.

 15.08.2021

 Katru gadu pavasarī visā valstī notiek Lielā talka. Arī mūsu bērni 22. aprīlī savu iespēju robežās piedalījās bērnudārza un tā apkārtnes sakopšanā. Mazākie audzēkņi darbojās bērnudārza teritorijā, bet lielākie devās pārgājienā tuvākajā apkārtnē. Talkas laikā bērniem tika izstāstīts, kas ir atkritumu šķirošana un kāpēc tā ir vajadzīga. Talkas mērķis bija radīt bērniem izpratni, ka apkārtējās vides tīrība un sakoptība ir atkarīga no katra cilvēka uzvedības un rīcības.

 Bērni bija priecīgi un lepni, ka arī viņi var piedalīties visas sabiedrības mērķu sasniegšanā.

“Lielā talka” “Lielā talka” “Lielā talka” “Lielā talka” “Lielā talka”

Dāvāsim pavasara prieku un siltumu!

 26.05.2021

 Iesaistoties Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils komitejas labdarības akcijā ”Dāvāsim pavasara prieku un siltumu!”, Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādes darbinieki, audzēkņi un viņu vecāki sarūpēja vitamīnus – žāvētus augļus, ogas, riekstus un sukādes Daugavpils reģionālās slimnīcas Plaušu slimību un tuberkulozes centra darbiniekiem, kuri jau daudzus mēnešus atrodas Covid-19 apkarošanas priekšgalā. Atbalstot labdarības akciju un ziedojot kādu mazumiņu, bērnos tiek sekmēta empātija, veicināta pilsoniskā līdzdalība un atbildība. Bērni no mazotnes tiek audzināti kā aktīvi sabiedrības locekļi, apzinās sevi un savu piederību vietējai kopienai, uzkrāj pozitīvu pieredzi un jūtas lepni par savas ģimenes iesaistīšanos pirmsskolas organizētajos un atbalstītajos pasākumos. Pateicamies ikvienai ģimenei par iespēju atbalstīt mūsu centienus audzināt bērnus par godprātīgiem un atbildīgiem pilsoņiem, savas pilsētas patriotiem.

Dāvāsim pavasara prieku un siltumu!

“Rūķīša” jaunie talanti.

 25.02.2021

 Šajā mācību gadā, pēc interešu izglītības skolotāju Liānas Cecerukas un Vijas Baļevas ierosinājuma, mūsu iestādes audzēkņi ar entuziasmu iesaistījās, Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Svešvalodu katedras Reģionālā vācu valodas un Vācijas valstsmācības tālākizglītības centra (RVTC) un Gētes institūta Rīgā, izsludinātajā konkursā „Brīnumainie gadalaiki” (Die einzigartigen Jahreszeiten).

  No iestādes tika iesniegti 39 skaisti un radoši darbi, kas attēloja bērnu redzējumu par mūsu Latvijas četriem gadalaikiem. Iesniegtos darbus vērtēja Daugavpils Universitātes docētāji un Gētes institūta Rīgā pārstāvji. Konkursam iesūtītie darbi tika izvietoti arī RFZ Facebook kontā, kur notika elektroniskā balsošana. Pēc žūrijas vērtējuma tika izvēlēti labākie darbi, kuru pulkā tika arī triju mūsu audzēkņu dabi. Lepojamies un priecājamies kopā ar viņiem, mūsu laureāti Kamila Šostaka, Damians Rudakovs, un Aleksandrs Kozlovs. Sveicam!

“Rūķīša” jaunie talanti. “Rūķīša” jaunie talanti. “Rūķīša” jaunie talanti.

Bērnu žūrija!

 25.02.2021

 Arī šogad, tāpat kā jau vairākus gadus pēc kārtas, labprāt iesaistījāmies Latvijas Nacionālās b rīkotajā bērnu lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”.

 Kopā ar bērnu bibliotēkas ”Zīlīte” bibliotekārēm un grupu skolotājām, bērniem bija iespēja iepazīties un izvērtēt 5 grāmatiņas: ”Gurķis Elmārs” (Sabīne Košeļeva),”Krāsu Mošķis”(Anna Ļenasa), “ Zvēri, kurus neviens nav redzējis, tikai mēs.” (Ulfs Starks),”Dzejnieks un smarža”(Lote Vilma Vītiņa), ”Svizis”(Marjus Marcinkevičs, Lina Dūdaite) , “Rasas vasara” (Juris Zvirgzdiņš, Lina Dūdaite”)

 Diemžēl bērniem nebija iespējas apmeklēt bibliotēku klātienē, lai klausītos bibliotekāru lasījumus, bet tas ļāva arī bērniem izbaudīt citas grāmatu klausīšanās iespējas, gan darbošanos grupā, gan TEAMS vietnē sadarboties ar bibliotekārēm.

 Katrs bērns par savu veikumu saņēma arī jaukas pārsteiguma balvas!

Bērnu žūrija!” Bērnu žūrija! Bērnu žūrija!”

Ziemassvētku pasaka “Rūķītī”

 25.02.2021

 Šogad “Rūķītī” bija pasakainie Ziemassvētki un iestādes teritorijā atdzīvojās dažādas pasakas. Margaritas Stārastes ”Kraukšķītis” draiskojās bērnudārza logos un no dāvanu maisiem pie iestādes ieejas gozējās piparkūku figūras. ”Zelta ābele” sniedza pilnus zarus zelta āboliem ābeļdārzā, kur laternas klusi sargāja bišu stropus. Vecītis pazaudējis savu cimdiņu, kuru mēs atradām turpat pie Ziemassvētku kamanām, bet Baltais Kaķītis dārza maliņā mala savas dzirnaviņas. Ikviens, kurš izgāja cauri zvaigžņu alejai, sajuta pasakaino Ziemassvētku mirdzumu un prieku. Pasakaino Ziemassvētku noformējumu baudīja ne tikai bērni, viņu ģimenes, darbinieki un garāmgājēji, bet arī Daugavpils pilsētas domes Ziemassvētku noformējuma konkursa žūrija, piešķirot 2.vietu pirmsskolu grupā. Paldies ikvienam, kurš uzbūra Ziemassvētku pasaku “Rūķītī”.

Ziemassvētku pasaka “Rūķītī” Ziemassvētku pasaka “Rūķītī” Ziemassvētku pasaka “Rūķītī” Ziemassvētku pasaka “Rūķītī” Ziemassvētku pasaka “Rūķītī” Ziemassvētku pasaka “Rūķītī” Ziemassvētku pasaka “Rūķītī” Ziemassvētku pasaka “Rūķītī”


Ziemassvētku pasaka “Rūķītī” Ziemassvētku pasaka “Rūķītī” Ziemassvētku pasaka “Rūķītī”

Mācību vide sociāli emocionālās mācīšanās sekmēšanai

 25.02.2021

 Pirmsskolas izglītības satura īstenošanas mērķis ir dzīvespriecīgs, zinātkārs bērns, kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi. Pedagogu uzdevums ir sekmēt bērnu sociālo un emocionālo labklājību un novērst uzvedības problēmas.

 2020./2021.m.g. kā viens no iestādes prioritārajiem darba virzieniem tika izvirzīta sociāli emocionālā mācīšanās (SEM), kas uzlabo bērnu attieksmi, uzvedību, sniegumu, kā arī pašu skolotāju sociāli emocionālas kompetences. Balstoties uz SEM pamatkompetencēm tika izveidota anketa, lai aptaujātu bērnu vecākus un noskaidrotu, cik liela ir ģimeņu iesaiste bērna socializācijas un mācību procesā. Domājot par sociāli emocionālajām prasmēm, bērnu vecāki aktualizēja prasmi adaptēties tai uzvedībai, kuru prasa dažādas vides, prasmi rūpēties par savām mantām, lūgt un piedāvāt palīdzību, izprast un ievērot noteikumus, tādēļ pirmsskolas vecuma bērniem svarīgi mācīt atpazīt un apzināties savas emocijas. Iestādes pedagogi aktīvi iesaistījās mācību vides izveidošanai, pielāgošanai un pilnveidošanai, lai sekmētu katra bērna labsajūtu, attīstību un mācīšanās virzību, veicinātu katra bērna patstāvību, pētniecisko darbību un iesaistīšanos savas uzvedības vadīšanā. Pedagogi aktīvi darbojās četrās nelielās apakšgrupās un izvērtēja, kā padarīt vidi konsekventu, prognozējamu, drošu un atbalstošu, kurā bērniem būtu iespēja rast izpratni par attiecību veidošanos un to nozīmi. Apkopojot pedagogu pieredzi, atziņas un vīziju turpmākajam darbam, novembra nogalē Zoom platformā piedāvājām pilsētas pedagogiem diskutēt par šo tēmu, daloties savā pieredzē. Darbs pie mācību vides pilnveidošanas SEM sekmēšanai turpinās, liekot akcentus uz iekļaušanu, aktīvai bērnu līdzdalībai vides veidošanā un uzturēšanā, kā arī pašvadītas mācīšanās iespējām un APU pamatprincipu īstenošanai.

Veselības nedēļa

 25.02.2021

 No 27.10.- 01.11.2020. “Rūķītī” tika organizēta ,,MOVE WEEK,, jeb veselības nedēļa. Katra grupiņa, atbilstoši vecumam, organizēja dažādas sporta aktivitātes. Mazuļiem pasākums notika grupu laukumiņos, kuros bija sagatavotas dažādas aktivitātes.Lielākie bērni devās pārgājienā ar orientēšanās elementiem uz Esplanādes parku, 3-4 gadus veci bērni aktīvi darbojās Dubrovina parkā. Pirms doties ceļā, bērni iesildījās mūzikas pavadījumā kopā ar mūzikas un grupu skolotājām.

VESELĪBAS NEDĒĻA VESELĪBAS NEDĒĻA VESELĪBAS NEDĒĻA VESELĪBAS NEDĒĻA

Eiropas valodu dienu svin arī “Rūķītis”

 27.09.2020

 Eiropas valodu diena ir ikgadējs pasākums, kurš notiek 26. septembrī Eiropā un arī mūsu „Rūķītī”, un tajā cildina valodu daudzveidību visā Eiropā. Veicinot kultūras un valodu daudzveidību, kā arī mudinot bērnus apgūt svešvalodas, Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis” 23. septembrī 6-7 gadus veci audzēkņi pulcējās zālē uz Eiropas valodu dienai veltīto pasākumu. Pasākumā piedalījās „Rūķīša” audzēkņi un grupu skolotājas. Pasākumu vadīja vācu valodas skolotāja Vija Baļeva sadarbībā ar Reģionālā vācu valodas un Vācijas valstmācības tālākizglītības centra vadītāju Marinu Rumjancevu.

 Bērniem bija iespēja ieklausīties dažādu Eiropas valodu skanējumā, atpazīt vārdus un frāzes jau dzirdētajās valodās, kā arī gūt iedvesmu apgūt vācu valodu padziļināti.

 Pasākuma laikā tika piedāvātas dažādas interesantas aktivitātes, kurās bērniem vajadzēja no trīs krāsu aplīšiem izlikt Vācijas karogu, no burtiem izlikt vārdu Latvija vācu valodā(LETTLAND). Bērni spēja paradīt jau apgūtās vācu valodas zināšanas, prasmes un papildināt vārdu krājumu ar jauniem vārdiem vācu valodā.

 Pasākuma beigās bērniem tika piedāvāta kustību rotaļa, kurā bērni “vilcienā” devās ceļojumā pa pasauli un nokļuva trijās valstīs, no kurām katrs bērns saņēma dāvaniņas.

Eiropas valodu dienu svin arī “Rūķītis” Eiropas valodu dienu svin arī “Rūķītis” Eiropas valodu dienu svin arī “Rūķītis” Eiropas valodu dienu svin arī “Rūķītis”