Tradīcijas 2019./2020.m.g.

Saimnieka un saimnieces jeb Jēkaba un Annas diena

 16.08.2020

 Šogad, 24. jūlijā, spītējot lietum “Rūķītī” visa saime – lielie un mazie, pulcējās pagalmā, lai koptu senās tradīcijas. Senie latvieši 25. un 26. jūliju svinēja gan kā Saimnieču un Saimnieku, gan kā tirgus dienu, kas iezīmē ražas novākšanas sākumu. Annas dienā pirmoreiz ēda jaunos kartupeļus un burkānus, bet Jēkaba dienā no jaunās ražas cepa pirmo maizes kukulīti.

 Pulcējoties pagalmā “Rūķīša” saime atskatījās uz vasarā padarītiem darbiem, ievijot tos dziesmās un rotaļās. Visi kopīgi vēroja laiku pēc sentēvu tradīcijām. Svētku galvenā sastāvdaļa ir Annas tirgus, kurā bērniem ir iespēja pirkt un pārdot dārzā audzētos labumus un ceptus gardumus. Tirgošanās bērniem palīdz attīstīt sociālās prasmes saskarsmē un sadarbībā. Ābeļdārzā visus laipni sagaidīja saimniece un cienāja ar jauno rudzu maizi un veselības dzērienu. Annas tirgus izklaidēs puiši varēja mēroties spēkiem, velkot virvi, soļojot ar koka ķekatām un dodoties izjādēs ar zirgiem, bet meitas dižoties ar kupliem vainagiem.

Saimnieka un saimnieces jeb Jēkaba un Annas diena Saimnieka un saimnieces jeb Jēkaba un Annas diena Saimnieka un saimnieces jeb Jēkaba un Annas diena Saimnieka un saimnieces jeb Jēkaba un Annas diena Saimnieka un saimnieces jeb Jēkaba un Annas diena

Līgo 2020

 16.08.2020

 Jau tradicionāli Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” tiek svinēti vasaras saulgrieži jeb Līgo un Jāņa diena. Šī gada 19.jūnijā mūsu pirmsskolas iestādes mazie un lielie rūķīši pulcējās pirmsskolas “Ŗūķu sētā”, lai kopā priecātos un ieskandinātu Līgo svētkus. Jāņa bērnus pagalmā, kas bija izrotāts ar ozola vītnēm, pušķiem un vainagiem, sagaidīja saimniece, kas aicināja bērnus uz dejām, rotaļām un dziesmām. Šajos svētkos bērni iepazīst tradīcijas, ticējumus un kopā ar skolotājiem izzina Jāņu zāļu daudzveidību. Tradicionāli tika arī iekurts ugunskurs un klāts Jāņu galds ar sieru un veselības dzērienu. Jāņa bērni šo dienu sagaidīja ar pītiem vainagiem un pušķiem. Par to ir jāsaka, paldies, bērnu vecākiem!

Līgo 2020 Līgo 2020 Līgo 2020 Līgo 2020 Līgo 2020

Paliec sveika, Rūķu sēta....

 09.08.2020

  3.jūnijā mūsu lielo “Rūķīšu” saimi pameta lielākie iestādes audzēkņi - “Attapīgā Sprīdīša skoliņas” un “Gudrās pūcītes skoliņas” grupas bērni. Kā ierasts, izlaidums tradicionāli notika tautas tērpos, tādējādi turpinot iestādes tradīcijas. Taču šis gads ienesa arī jaunas vēsmas, kuras paliks atmiņā gan bērniem un viņu vecākiem, gan skolotājām. Šogad, Covid-19 ierobežojošo pasākumu dēļ, izlaidums notika vēlāk nekā parasti, turklāt vecākiem nebija iespējas būt kopā ar absolventiem šajos svētkos. Taču, tas nebija iemesls, lai bērni nevarētu šo dienu izbaudītu no visas sirds. Vecāki, kopā ar pedagogiem parūpējās par to, lai šī diena būtu piepildīta ar pārsteigumiem un dāvanām - diplomiem, konfektēm, baloniem un video sveicieniem.

Paliec sveika, Rūķu sēta.... Paliec sveika, Rūķu sēta....

Starptautiskā bērnu aizsardzības diena “Rūķītī”

 09.08.2020

 Atzīmējot Starptautisko bērnu aizsardības dienu “Rūķītī” tika organizētas daudzveidīgas aktivitātes, kas sagādā bērniem prieku un sajūtu, ka šī ir viņu diena. Bērni iedalījās jautajās stafetēs, priecājās par ziepju burbuļiem, gaisa baloniem. Rotaļajoties bērni apguva un atkārtoja pieklājības, drošības un labas uzvedības noteikumus. Dienas laikā parādījās arī lieli un krāšņi zīmējumi, kurus bērni draudzīgi zīmēja pēc savas ieceres, veidojot dažādus sižetus. Pie katras grupas bērniem viesojās arī divi jautrie rūķi, kuri pasniedza bērniem pārsteiguma dāvanu.

Starptautiskā bērnu aizsardzības diena “Rūķītī” Starptautiskā bērnu aizsardzības diena “Rūķītī” Starptautiskā bērnu aizsardzības diena “Rūķītī” Starptautiskā bērnu aizsardzības diena “Rūķītī” Starptautiskā bērnu aizsardzības diena “Rūķītī”

Nāc nākdama, Liela diena...

 15.04.2020

 Arī šogad, gaidot Lieldienas, Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādi ir apciemojis Lieldienu zaķis, kurš ir čakli padarbojies un ienesis svētku sajūtas telpās un pagalmā. Izrotātā iestādes teritorija priecē ne tikai bērnus un viņu vecākus, bet arī garāmgājējus.

 Trešajās Lieldienās bērni līksmoja un piedalījās dažādās Lieldienu aktivitātēs iestādes laukumiņos – dejoja, gāja rotaļās un zīmēja Lieldienu olas ar krāsainiem krītiņiem. Ar lielu aizrautību meklēja Lieldienu olas un ripināja tās. Lai vasarā nekostu odi, visi tika izšūpoti šūpolēs.

Nāc nākdama, Liela diena... Nāc nākdama, Liela diena... Nāc nākdama, Liela diena... Nāc nākdama, Liela diena... Nāc nākdama, Liela diena... Nāc nākdama, Liela diena... Nāc nākdama, Liela diena... Nāc nākdama, Liela diena...

Sporta svētki “Rūķītī”

 29.03.2020

 No 28. janvāra Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādē norisinājās sporta svētki. Mazie “Rūķīši” kopā ar jautro Zaķi vingroja iestādes teritorijā veicot aktivitātes, kuras sekmē veiklību, kustību koordināciju, līdzsvaru un ritma izjūtu. Pateicoties iestādes ģeogrāfiskajam izvietojumam, lielie “Rūķīši” sportot devās uz Esplanādes parku. Esplanādes parkā tika organizētas daudzveidīgas stafetes un kustību aktivitātes 3- 5 gadus veciem bērniem, bet 5 -7 gadus veciem bērniem kustību aktivitātes ar orientēšanās elementiem. Svētku noslēgumā mazie sportisti saņēma ne tikai pozitīvu vērtējumu no skolotājām un viens no otra, bet arī medaļas.

Sporta svētki “Rūķītī” Sporta svētki “Rūķītī” Sporta svētki “Rūķītī” Sporta svētki “Rūķītī”

Atvērto durvju diena “Rūķītī”

 29.03.2020

 Jau tradicionāli, katru gadu janvāra sākumā Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādē notika atvērto durvju dienas, lai ikviens interesents varētu ielūkoties “Rūķīša” ikdienā. Uz tikšanos tika aicināti gan bērnu vecāki, gan skolu un DU pārstāvji . Iespēju vērot kolēģu darbu izmantoja arī Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādes pirmsskolas skolotāji. Šogad klātienē bija iespēja vērot integrētās nodarbībās un dažādus režīma momentus netikai 5 -7 gadus vecu bērnu grupās, bet arī 4 -5 gadus vecu bērnu grupās. Vecāki atzinīgi novērtēja jaunā mācību satura pieeju pirmsskolas ikdienā. Lai saņemtu atgriezenisko saiti, bērnu vecākiem un skolu pārstāvjiem tika lūgts atstāt savas atsauksmes par redzēto. Lūk, ieskats dažās no tām:

 “Skolotāja organizēja interesantu un daudzveidīgu nodarbību. Tika iesaistīti visi bērni, katrs varēja izvēlēties sev interesantāko nodarbības veidu. Bērni darbojās, vēroja un diskutēja par iegūto rezultātu un saviem novērojumiem.”

 “Skolotājas nodarbībās ļoti iepriecināja bērnu aktivitāte – viņi droši iesaistās nodarbībā, izsaka savu viedokli, nebaidoties no kļūdām. Skolotāja uzmundrina bērnus, cenšās, lai visi bērni iesaistītos aktivitātēs, ļoti pārdomāta nodarbību secība. Jauki, ka bērni bija katras nodarbības aktivitātes centrā.”

 “Grupā bija vērojama ļoti pārdomāta dienas gaita, nodarbību plānojums ir loģisks un pēctecīgs. Pārdomāts bērnu sadalījums pa centriem (jomām). Jomu izvēle atklāj tēmas izpētes secīgumu. Zināšanu aktualizācijā tika ievērotas bērnu mācīšanās vajadzības. Refleksijā tika izrunāti bērnu sasniegumi, lai bērni apzinātos, kas viņiem vēl jāapgūst. Paldies par brīnišķīgu ievadu tēmā.”

Atvērto durvju diena “Rūķītī” Atvērto durvju diena “Rūķītī” Atvērto durvju diena “Rūķītī” Atvērto durvju diena “Rūķītī” Atvērto durvju diena “Rūķītī” Atvērto durvju diena “Rūķītī” Atvērto durvju diena “Rūķītī”

Meteņi

 28.02.2020

 Latviešu tautas tradīcijās Meteņi iezīmē pavasara sākumu un tos svin starp Ziemassvētkiem un Lieldienām. Meteņus dēvē arī par Pīrāgu dienu, kad esot jācep pīrāgi un jābrauc ciemos. Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādes Rūķu sētā 25.02., dienā pirms Pelnu dienas, ciemojās visa plašā “Rūķīša” saime, lai atvadītos no ziemas un gaidītu pavasari. Meteņos pēdējo reizi maskojas, tādēļ visi sanākušie bija tērpušies pašu darinātās maskās un ar skaņu rīkiem dzina projām ziemas miegu, slimības un ļaunumu. Meteņos ir atļauts lielīties un izstāstīt visiem cik skaistas meitas šajās mājās, cik attapīgi puiši un čakli darbu veicēji sanākuši Meteni godināt. Ar skanīgām dziesmām un rotaļām ķekatnieki modināja lāci no ziemas miega un noadīja zeķes pelēcim vilkam. Un kas tā būtu par pīrāgu dienu, ja nevarētu pieēsties pīrāgus?! Tādēļ skandinot: “Meteni, Meteni, dod mums pīrāgus!”, ķekatnieki tika arī pie kārotā garduma, pirms tam gan tiekot izjokoti ar vītola žagariņu un ūdens šļakatu.

  Ej ar Dievu, Metenīt,
  Nu mēs tevi pavadām;
  Nāc atkal citu gadu,
  Tad mēs tevi saņemsim
        (Latviešu tautasdziesma)

Meteņi Meteņi Meteņi Meteņi Meteņi Meteņi Meteņi Meteņi

Ziemassvētki - brīnumu laiks!

 05.01.2020

 Ziemassvētku laiks “Rūķītī” sākās ar pirmās Adventes sveces iedegšanu un apņemšanos labām domām un darbiem. Kā katru gadu Ziemassvētku radošajās darbnīcās bērni kopā ar skolotājām pārtapa “rūķīšos”, kuri cepa piparkūkas, darināja rotājumus un apsveikumus, lai svētkos iepriecinātu sev tuvos un mīļos cilvēkus. Ikviens pielika roku un izdomu, lai telpās un pagalmā ienāktu Ziemassvētku brīnums. Radot vienotu noskaņu ar pilsētas rotājumiem, “Rūķītī” dominēja sporta tematika, jo šī gada Ziemassvētku devīze ir “Sportiskie Ziemassvētki!”. Brīdi pirms Ziemassvētkiem bērnudārza pagalmā spriņģoja jautrie rūķi, bet kādā pirmssvētku dienā kopā ar rūķiem bija ieradies Ziemassvētku vecītis, kurš ielūkojās logos...

 Šogad Ziemassvētkos īstu brīnumu uzbūra mūsu audzēkņu vecāki, kuri sarūpēja Ziemassvētku dāvanas un akcijas “Atver sirdi!” ietvaros iepriecināja Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra iemītniekus. Arī svētku laikā vecāki turpināja radīt brīnumus – uzbūra sniegu un pikošanās burvību, palīdzēja izlasīt vēstījumus, sazvanīt ziemassvētku vecīti, ka arī skandināja zvaniņus un dziedāja kopā ar bērniem, palīdzot Ziemassvētku vecītim nokļūt “Rūķītī”. Stāstot, bērniem par kristīgās pasaules Ziemassvētku brīnumu, tika izveidota stilizēta “Betlēme” gan telpās, gan pagalmā. Ētikas un kristīgās mācības skolotāja Mārīte Mukāne vēstīja bērniem Kristus dzimšanas brīnumu un, pateicoties Starptautiskajai Samariešu kustībai, bērni saņēma līdzcilvēku sarūpētās dāvanas. Un jāatzīst, ka

  Būs brīnumi, ja vien tiem noticēsim,
  Būs laime tad, ja pratīsim to dot.
  Būs prieks, ja protam citus ielīksmot.
  Un nevajag nemaz tik daudz-
  Pavisam maz,
  Pavisam nieku,
  Lai mirdzošs mirklis nestu prieku!
Ziemassvētki - brīnumu laiks! Ziemassvētki - brīnumu laiks! Ziemassvētki - brīnumu laiks! Ziemassvētki - brīnumu laiks! Ziemassvētki - brīnumu laiks! Ziemassvētki - brīnumu laiks! Ziemassvētki - brīnumu laiks!

Ziemassvētki - brīnumu laiks! Ziemassvētki - brīnumu laiks! Ziemassvētki - brīnumu laiks! Ziemassvētki - brīnumu laiks! Ziemassvētki - brīnumu laiks! Ziemassvētki - brīnumu laiks! Ziemassvētki - brīnumu laiks! Ziemassvētki - brīnumu laiks!

Ar Latviju sirdī...

 27.11.2019

 Tumšākais gada laiks – novembris liek iemirdzēties Latvijas krāsās. Kā ierasts, godinot Latviju, “Rūķītis” iemirdzējās bērniem un vecākiem iededzot spēka zīmes gandrīz divu nedēļu garumā. Arī šajā gadā bērni un viņu ģimenes kopā ar iestādes darbiniekiem Lāčplēša dienā kuplā skaitā devās lapu gājienā. Atzīmējot Lāčplēša dienu, šogad bērnudārzā viesojās Valsts robežsargi, demonstrējot darbā izmantojamo tehniku un stāstot par saviem ikdienas pienākumiem, kā arī kinologi ar saviem uzticamajiem palīgiem-suņiem.

 5-7 gadus veci bērni svinēja Latvijas 101 dzimšanas dienu tiekoties aizraujošā viktorīna “Es mīlu tevi, Latvija!”, bet mazākie audzēkņi pulcējās pie svētku kliņģera savās grupiņās, lai, skandējot dzejoļus un dziesmas, sveiktu Latviju! Arī iestādes darbinieki pulcējās uz Latvijas dzimšanas dienas svinībām pasākumā “Ar savu vaļas prieku es dāvinu Latvijai prieku!”, lai pastāstītu un paradītu viens otram savu hobiju, aizraušanos. Gada tumšāko laika brīdi mēs padarām gaišāku, ar labām domām, vārdiem un darbiem. Ar Latviju sirdī!

Ar Latviju sirdī... Ar Latviju sirdī... Ar Latviju sirdī... Ar Latviju sirdī... Ar Latviju sirdī... Ar Latviju sirdī... Ar Latviju sirdī...


Ar Latviju sirdī... Ar Latviju sirdī... Ar Latviju sirdī... Ar Latviju sirdī... Ar Latviju sirdī... Ar Latviju sirdī... Ar Latviju sirdī...

Ar Latviju sirdī... Ar Latviju sirdī... Ar Latviju sirdī... Ar Latviju sirdī...

Ar zirdziņu uz Miķeļdienas tirdziņu

 26.10.2019

  Miķeļi ir rudens saulgrieži, kad diena un nakts ir vienādā garumā, tad godinot dabu un ražu tiek rīkotas bagātīgas dzīres. Miķeļdienas tirgus senāk bija iespēja pārdod vai mainīties ar izaudzēto, arī iespēja izdziedāties, izdancoties un kārtīgi izlustēties. Rūķītī, gatavojoties Miķeļdienas tirdziņam, bērni kopā ar skolotājām novāca vasarā izaudzēto ražu no “Rūķīšu dārza”, no rudens veltēm gatavoja dažādas kompozīcijas, vēra krelles, izlika Miķeļa spēka jostu, vēroja laiku un mēģināja saskatīt likumsakarības ar latviešu tautas ticējumiem. Miķeļdienas rītā visi pulcējās Rūķu sētā, lai jautrās rotaļās un dziesmās izlustētos, tirdziņā nogaršotu rudens labumus, priecātos par darinājumiem no rudens veltēm, un meklētu spēka zīmes Miķeļa spēka jostā. Kā jau īstā tirdziņā klājas, katrs varēja iemēģināt prasmi pastaigā ar koka kājām un “izjāt” ar zirdziņu un mēroties spēkiem virves vilkšanā.

Ar zirdziņu uz Miķeļdienas tirdziņu Ar zirdziņu uz Miķeļdienas tirdziņu Ar zirdziņu uz Miķeļdienas tirdziņu Ar zirdziņu uz Miķeļdienas tirdziņu Ar zirdziņu uz Miķeļdienas tirdziņu Ar zirdziņu uz Miķeļdienas tirdziņu Ar zirdziņu uz Miķeļdienas tirdziņu Ar zirdziņu uz Miķeļdienas tirdziņu

Ar zirdziņu uz Miķeļdienas tirdziņu Ar zirdziņu uz Miķeļdienas tirdziņu Ar zirdziņu uz Miķeļdienas tirdziņu Ar zirdziņu uz Miķeļdienas tirdziņu Ar zirdziņu uz Miķeļdienas tirdziņu Ar zirdziņu uz Miķeļdienas tirdziņu Ar zirdziņu uz Miķeļdienas tirdziņu

Zinību diena Rūķītī

 26.10.2019

  Jaunā mācību gada saulainais rīts sākās zem konfekšu koka, no kura ikviens mazais “rūķītis”, kurš mammas un tēta pavadīts, ienāca pa vārtiņiem, varēja izvēlēties sev tīkamāko konfekti. Lielie rūķi, mudināja katru, atmiņai par raibo vasaru, iemest mērķī krāsainu bumbiņu. Kā ierasts pēc brokastu laika visi pulcējās Rūķu sētā, lai rotaļātos kopā ar Karlsonu un Pepiju, zinības krātu pie rūķiem Cipariņa un Burtiņa, sportotu ar rūķi Drošuli, bet iekrāsotu dienu pie Rūķa Mākslinieka. Karlsons visus iepriecināja ar ziepju burbuļu salūtu, bet pāri visam krāsains plaukšķeņu salūts.

Zinību diena Rūķītī Zinību diena Rūķītī Zinību diena Rūķītī Zinību diena Rūķītī Zinību diena Rūķītī Zinību diena Rūķītī Zinību diena Rūķītī Zinību diena Rūķītī


Zinību diena Rūķītī Zinību diena Rūķītī Zinību diena Rūķītī Zinību diena Rūķītī Zinību diena Rūķītī