Tradīcijas 2018./2019.m.g.

Stāstu, rādu pasaciņu Iepriecinu vecmāmiņu....

 28.04.2019

  Par tradīciju kļuvušās teātra dienas šogad ieguva jaunu veidolu, jo īpaši tika veltītas vecvecākiem. Vecvecāki ir tie, kuri savus mazbērnus lutina īpaši, pavadot laiku sarunās, rotaļās, kopīgos darbiņos un lasot grāmatas. Pateicībā par kopā pavadīto laiku un mīlestībā pret saviem ģimenes locekļiem, bērni, skolotāju vadībā, iestudēja nelielas ludziņas. Mazās teātra izrādes ar pamācošu saturu atspoguļoja galvenās ģimenes vērtības - draudzīgumu, palīdzību un atbalstu otram, gudrību, mīlestību un ģimenes svētumu. Pēc teātra izrādes ģimenes tika aicinātas uz īpašu fotosesiju, kur speciāli iekārtotās dekorācijās varēja nofotografēties atmiņai par jauko kopā būšanas mirkli!

  Gaidot šo īpašo tikšanās reizi, bērni bija sagatavojuši vecvecākiem dāvanu - pašu audzētu stādu - ķirbi, samteni, sīpolu... Dāvinot stādiņu vecmāmiņām un vectētiņiem, tika izteikts novēlējums audzēt, kopt un lolot stādiņu kopā ar mazbērniem, iemūžināt fotogrāfijās, stāstos augšanas posmus, lai rudenī pārspriestu kas kuram izaudzis... Un, kas zina, varbūt arī ievākt sēklas, lai atkal dāvinātu prieku viens otram!

Saules mūžu Latvijai!

 10.12.2018

 Novembris visā valstī un mūsu pirmsskolas izglītības iestādē ir Patriotisma mēnesis. Tam par godu bērni un iestādes darbinieki nēsā pie apģērba piestiprinātas lentītes Latvijas valsts karoga krāsās.

 Pirmā mēneša nedēļa no 5. līdz 11. novembrim tika veltīta Lāčplēša dienai, godinot varoņus, kas cīnījās par Latvijas brīvību. Vecākās (5-6 gadi) un sagatavošanas (6-7 gadi) grupas organizēja Lāčplēša dienas Sporta spēles kopā ar tēviem. Spēļu noslēgumā katras grupas bērni kopā ar vecākiem iededza svecītes Latvju spēka zīmēs kā simbolu un apliecinājumu vienotībai, vēstures piemiņai, lūgumu un pateicību gaišai nākotnei.

 8. novembrī mūsu PII viesojās zemessargi, kuri sagatavošanas grupām stāstīja un rādīja, kas ir Zemessardze un zemessargs, kā arī ļāva bērniem pašiem iejusties zemessarga lomā, darbojoties dažādās aktivitātēs un pildot uzdevumus.

 11. novembrī PII darbinieki, bērni un viņu ģimenes devās Daugavpils pilsētas organizētajā Lāpu gājienā pa pilsētas ielām, kas noslēdzās Vienībās laukumā ar Latvijas kontūras izveidi no svecēm un vienošanos kopīgā dziesmā.

 18. novembrī sagatavošanas grupu bērni piedalījās viktorīnā “Es mīlu Latviju”, kas veltīta Latvijas 100 gadu jubilejai. Bērni kopīgi pildīja dažādus uzdevumus, meklēja un domāja atbildes uz jautājumiem par savu dzimteni – Latviju.

 No 19. līdz 21. novembrim vecāko grupu bērni priecēja sevi, ģimenes un ciemiņus ar koncertu, bet pārējās PII grupas ar īpašiem Latvijas svētkiem, kad tika svinēta Latvijas 100. dzimšanas diena ar dziesmām, dejām, dzejoļiem, svētku kliņģeri un svecītēm, kas tika kopīgi nopūstas, iedomājoties vēlēšanos un vēlējumu nākamajiem 100 gadiem.

Saules mūžu Latvijai! Saules mūžu Latvijai! Saules mūžu Latvijai! Saules mūžu Latvijai! Saules mūžu Latvijai!

„RŪĶĪTIS” IESKANDINA MĀRTIŅDIENU

 10.12.2018

 Kad visi lauku darbi bija padarīti, senie latvieši sāka savus maskotos gājienus, lai atvairītu ļaunos garus un piedziedātu mājai svētību un labu ražu nākamajā gadā. Kā jau katru gadu, arī „Rūķītī” pulcējās, lai jautrās rotaļās nosvinētu Mārtiņdienu. Šogad, atšķirībā no citiem gadiem, kad Mārtiņdienu svinējām zālē, šos svētkus nolēmām svinēt bērnu dārza teritorijā ārā. Bērnus, kuri bija uzvilkuši dažādas dzīvnieku maskas,savā sētā sagaidīja Saimniece. Mazo ķekatniekuzināšanas mīklu minēšanā un ticējumos par Mārtiņdienu pārbaudīja gan Gailītis, gan Lācītis, gan pats Mārtiņš. Bērni šo dienu godinot,dziedāja jautras dziesmas, gāja aizraujošās rotaļās un deklamēja tautasdziesmas par Mārtiņiem.Kā jau Mārtiņdienai pieklājas, tā tika vareni ieskandināta, lai pavadītu rudentiņu un sagaidītu ziemu:

  „Mārtiņi, Mārtiņi…
   Ziemai vaļā vārtiņi.
   Rudentiņš projām iet,
   Nu tik ziemu sagaidiet!”

  Miķeļdiena

   10.12.2018

   Rudentiņ, bagāts vīrs,
   Daudz tu mums dāvināji:
   Pilnas klētis labībiņas,
   Pilnas ķešas sudrabiņa.
   (L.t.dz.)

   Miķeļi jeb Miķeļdiena ir latviešu rudens saulgrieži un gada auglīgās daļas aizvadīšanas svētki. Miķelis latvju dainās saukts par labu un bagātu vīru, arī par maizes tēvu, un saistīts ar rudens ražas ienākšanos. Miķeļi iekrīt dabas un lauku veltēm visbagātākajā gadalaikā, un tie ir ražas svētki. Arī Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” Miķeļdienā tika dziedātas dziesmas, spēlētas rotaļas, vērots laiks, lai prognozētu gaidāmo ziemu un pavasari. Tika izgaršoti rudens veselīgie augļi un dārzeņi. Visus pasākuma viesus priecēja bērnu un vecāku kopīgi veidotie radošie darbi no rudens veltēm un rudens krāsās ietērptas latviešu spēka zīmes.

  Miķeļdiena Miķeļdiena Miķeļdiena Miķeļdiena Miķeļdiena Miķeļdiena

  Zinību diena “Rūķītī”

   10.12.2018

   Uzsākot jauno mācību gadu, Zinību dienā par tradīciju kļuvusi bērnu sagaidīšana pie ieejas vārtiņiem. Šogad, kā ierasts, bērnus sagaidīja rūķi ar jautrām atrakcijām un burbuļu salūtu. Liels pārsteigums bērniem bija konfekšu koks, no kura ikviens varēja paņemt izvēlēto saldumu, kā arī dāvanā saņēma zīmuli-rūķi, lai koši iekrāsotu jauno mācību gadu. Pēc brokastu laika bērni pulcējās Rūķu sētā, lai ļautos prieka pilnām nodarbēm ar Pepiju un Karlsonu, bet rūķiem palīdzētu tikt galā ar skaitīšanu, burtošanu, zīmēšanu un sportiskām aktivitātēm! Laižoties draugu dejā, Rūķu sētu piepildīja bērnu smiekli, jautrība un visam pāri krāsains plaukšķeņu salūts!

  Zinību diena “Rūķītī” Zinību diena “Rūķītī” Zinību diena “Rūķītī” Zinību diena “Rūķītī” Zinību diena “Rūķītī” Zinību diena “Rūķītī” Zinību diena “Rūķītī” Zinību diena “Rūķītī”


  Zinību diena “Rūķītī” Zinību diena “Rūķītī”