Tradīcijas 2017./2018.m.g.

Sentēvu gudrības roku rokā ar mūsdienīgo.

 04.08.2018

 Jau tradicionāli Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” 26. jūlijā tiek svinēta saimnieču un saimnieku jeb Annas un Jēkaba diena. Šajos svētkos bērni ne tikai iepazīst sentēvu tradīcijas un gudrības, bet mācās tās pielietot mūsdienās. Annas dienai raksturīga bija ciemos iešana un tirgošanās, kad saimnieces un saimnieki dižojās ar pirmo jauno ražu, centās ko iemainīt vai pārdot. Arī “ Rūķītī” galvenā svētku sastāvdaļa ir Annas dienas tirgus, kurā bija gana daudz pirkt un pārdot gribētāju ar savā dārzā izaudzēto ražu un ceptajiem gardumiem. Domājot par jauno kompetencēs balstīto mācību saturu, šis pasākums lieliski veicināja bērnu sadarbības un līdzdalības prasmes, jo prasme pirkt un pārdot veicina ne tikai prasmi sarunāties, saprasties un sadarboties, bet arī veido noturīgus sociālos ieradumus savā saziņā un saskarsmē ar līdzcilvēkiem. Viens no jaunā mācību satura nosacījumiem ir jēgpilnas mācības, kuras pietuvinātas reālajai situācijai. Komunicējot savā starpā pirkšanas-pārdošanas procesā, bērni mācās veidot dialogus, skaitīt “naudiņu”, lietot pieklājības frāzes “lūdzu” un “paldies”, reklamēt savu preci, “kaulēties” par norunāto cenu, pieņemt lēmumu un būt atbildīgam par to, spēj vadīt savas emocijas. Bet pāri visam dzirkstī prieks, jo ābeļdārzā saimniece visus cienāja ar jauno rudzu maizi, meitas dižojās ar kuplajiem ziedu vainagiem, bet puiši spēkiem mērojās Annas dienas tirgus izklaidēs velkot virvi, soļojot ar koka ķekatām un dodoties straujās izjādēs ar zirgiem. Sentēvu ticējumi vēsta, ja Annas diena vasarīgi silta, sutīga un saulaina, tad līdz augusta vidum laikapstākļi gaidāmi mainīgi un daždien arī karsti. Mums atliek vien vērot un ņemt vērā sentēvu krātās gudrības.


Paliec sveika Rūķu sēta….

 13.06.2018

 22.,23. un 24 . maija pēcpusdienā Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādē valdīja darbīga kņada, gaisā virmoja priecīgs satraukums, telpās smaržoja meijas, jo lielākajiem no Rūķu saimes bija izlaidums. Jau tradicionāli izlaidumā visi bija tērpušies tautas tērpos un atvadoties no Rūķīša lielās saimes visus niķus un stiķus atdeva mazajiem velniņiem, sapņoja nākotnes sapņus ar Sprīdīti, Visgudrajam rūķim stāstīja kādam jābūt pirmklasniekam un pie Laimes mātes jostas solīja: “Ne sunīša kājām spert, ne uguns pagalītes. Sirma galva jāgodā. Viegli tecēt celiņā, naski iet darbiņā. Labāk dziesmas izdziedāt, nekā blēņas parunāt” . Katrs topošais pirmklasnieks saņēma piemiņas veltes-diplomu un konfektes, bet atsaucīgākie audzēkņu vecāki, mūzikas skolotājas, grupas skolotājas un viņu palīgi saņēma pateicību no iestādes vadītājas. Šķiroties absolventi teica:

  Apauniet man kājiņas,
  Palaidiet celiņā,
  Tad sakiet manu vainu,
  Ja maizites nedabuju.

( Latviešu tautas dziesma)


Zinu, zinu, bet neteikšu, kur baltais zaķīt’s guļ..

 31.03.2018

 Šoreiz zaķītis neslēpjas “..aiz upītes, kalniņā, sīku lazdu krūmiņā”, jo visa kuplā zaķu saime salekusi Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādes malu malās. Palīdzot Lieldienu zaķim ierasties pie mūsu iestādes bērniem, īpašu paldies vēlamies teikt Artemija Artemjeva tētim Jevgenijam Artemjevam,Viktorijas Cibuļskas tētim Aigaram Cibuļskim,Maksima Januškeviča tētim Jurijam Januškevičam,Ervīna Kirilova tētim Jevgenijam Kirilovam,Artūra Kokina tētim Valdim Kokinam,Roberta Kotova tētim Oskaram Kotovam,Emīlijas un Emanuela Ļaha tētim Edgaram Ļaham,Everitas Maļeckas ģimenei,Emīla Orlova-Bidzāna tētim Andrejam Orlovam- Bidzānam, Kristas Putniņas tētim Kasparam Putniņam,Sandas Rimšas tētim Raitim Rimšam,Raivja Zarāna tētim Valdim Zarānam,Madaras Liepiņas mammai Inai Zverbulei un skolotājāmNadeždai Čobānei, Jūlijai Dričei, Silvijai Dzalbei, Vijai Jankovskai, Lidijai Melderei, Olgai Mikulānei, Ritai Tukišai, Karīnai Zaicevai.

  Priecāsimies par saulītes atgriešanos un dāvāsim viens otram sirds siltumu un smaidu svētkos! Priecīgas Lieldienas!

Zinu, zinu, bet neteikšu, kur baltais zaķīt’s guļ.. Zinu, zinu, bet neteikšu, kur baltais zaķīt’s guļ.. Zinu, zinu, bet neteikšu, kur baltais zaķīt’s guļ.. Zinu, zinu, bet neteikšu, kur baltais zaķīt’s guļ.. Zinu, zinu, bet neteikšu, kur baltais zaķīt’s guļ.. Zinu, zinu, bet neteikšu, kur baltais zaķīt’s guļ.. Zinu, zinu, bet neteikšu, kur baltais zaķīt’s guļ.. Zinu, zinu, bet neteikšu, kur baltais zaķīt’s guļ..

Ķerot ziemu aiz astes

 31.01.2018

 No 23.- 27.janvārim Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādē norisinājās tradicionālie ziemas sporta svētki. Ņemot vērā šī gada ziemas mainīgo dabu, “Rūķīša” sportot gribošajiem 5-7 gadus veciem bērniem izdevās noķert “ziemu aiz astes” un doties ziemīgās izpriecās uz Esplanādes parku. Bērni varēja iemēģināt roku sniega piku mešanā mērķī, mēģināt vadīt ripu ar nūju, vizināt viens otru ragaviņās, bet vislielāko prieku radīja vizināšanās no kalniņa. Sārtiem vaigiem un emociju piepildīti visi saņēma medaļas par piedalīšanos sporta svētkos. Savukārt mazākie no “Rūķīša” saimes sportoja bērnudārza sporta zālē, kura ik pa brīdim pārvērtās pasakainā ziemas mežā ar daudziem pārsteigumiem …

 Lai atkusnītis-palaidnītis nāk un mēģina kausēt sniedziņu, bet vienu gan “Rūķītī” zina, ja ziema vēl šogad rādīsies, to atkal kāds “ķers aiz astes”!

Ķerot ziemu aiz astes Ķerot ziemu aiz astes Ķerot ziemu aiz astes Ķerot ziemu aiz astes

Ziemassvētku prieks “Rūķītī”

 19.01.2018

 Šogad Ziemassvētku prieks Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” ienāca jau decembra sākumā, kad bērnu acis iemirdzējās verot vaļā pārsteigumu lodziņus Adventes kalendārā un katra iedegtā svece Adventes vainagā pietuvināja Ziemassvētku brīnumam. Prieks ielēca ikvienā sirsniņā, kad izrotātais pagalms aicināja iegriezties “Sirsnīgo novēlējumu namiņā” – ierakstīt un iekārt eglītē labo vārdu sirsniņu, apciemot “Miega mežu” novēlot saldus sapņus lācim, peļu ģimenei un ežu saimei, samīļot draugu zem “Sirdssiltuma lietussarga” vai uzsmaidīt zaķiem, kuri saposuši “Rūķu sētu” rātni gaida Ziemassvētkus… Prieks dancoja pa “Rūķīti” kopā ar bērniem skanīgās Ziemassvētku dziesmās un rotaļās, atskanēja bērnu smieklos, kad dažas dienas pirms svētkiem Ziemassvētku vecītis aiz loga draudzīgi māja… Un jā, prieks noteikti bija sastopams arī radošajās darbnīcās, kurās tapa dāvaniņas un apsveikumi Daugavpils Reģionālās slimnīcas mazajiem pacientiem. Jau ierasts, ka “Rūķīša” bērni kopā ar saviem vecākiem un skolotājām iepriecina tos, kuri svētku laiku spiesti pavadīt slimnīcas gultā, sarūpējot dāvaniņas un laba vēlējumus. “Rūķīša” kolektīvs iesaistījās “Sarkanā krusta” labdarības akcijā iepriecinot bērnus un jauniešus ar kustību traucējumiem. Par Ziemassvētku brīnumu pie Betlēmes silītes priecāties aicināja kristīgās mācības skolotāja Mārīte. Ikviens, kurš Ziemassvētku laikā pabija “Rūķītī” guva patiesu Ziemassvētku prieku…

Ziemassvētku prieks “Rūķītī” Ziemassvētku prieks “Rūķītī” Ziemassvētku prieks “Rūķītī” Ziemassvētku prieks “Rūķītī” Ziemassvētku prieks “Rūķītī” Ziemassvētku prieks “Rūķītī” Ziemassvētku prieks “Rūķītī” Ziemassvētku prieks “Rūķītī”


Ziemassvētku prieks “Rūķītī” Ziemassvētku prieks “Rūķītī” Ziemassvētku prieks “Rūķītī” Ziemassvētku prieks “Rūķītī” Ziemassvētku prieks “Rūķītī” Ziemassvētku prieks “Rūķītī” Ziemassvētku prieks “Rūķītī” Ziemassvētku prieks “Rūķītī”


Ziemassvētku prieks “Rūķītī” Ziemassvētku prieks “Rūķītī” Ziemassvētku prieks “Rūķītī” Ziemassvētku prieks “Rūķītī” Ziemassvētku prieks “Rūķītī” Ziemassvētku prieks “Rūķītī” Ziemassvētku prieks “Rūķītī” Ziemassvētku prieks “Rūķītī”


Ziemassvētku prieks “Rūķītī” Ziemassvētku prieks “Rūķītī”

Miķeļdienas tirgus

 31.10.2017

  Miķeli gaidīju
    Kā savu brāli:
    Tas deva malciņu,
    Tas kumosiņu.
     ( L.t.dz.)

    Miķeļdiena ir rudens saulgrieži, kas iezīmē visu rudens darbu beigas, jo daba iegriežas uz ziemas pusi.Miķeļi iekrīt dabas un lauku veltēm visbagātākajā gadalaikāun tiek svinēti kā ražas svētki. Arī Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” Miķeļdienā tika dziedātas dziesmas, spēlētas rotaļas, vērots laiks, lai prognozētu gaidāmo ziemu un pavasari. Kulminācija, protams, bija Miķeļdienas tirgus, kurā saimnieces piedāvāja izgaršot vasarā izaudzēto ražu, Rūķu sētā priecāties par neparastiem augļu un dārzeņu veidojumiem un tirgus izklaidēs izjāt ar zirgu, mēroties spēkiem virves vilkšanā vai mēģināt pastaigāt ar koka kājām. Kā ierasts Miķeļos tika izliktas arī spēka zīmes no dabas materiāliem, lai aizsargātu visu “Rūķīša” saimi no ļaunuma, slimībām un dotu svētību un spēku ikdienas gaitās.

   Miķeļdienas tirgus Miķeļdienas tirgus Miķeļdienas tirgus Miķeļdienas tirgus Miķeļdienas tirgus Miķeļdienas tirgus Miķeļdienas tirgus Miķeļdienas tirgus


   Miķeļdienas tirgus Miķeļdienas tirgus Miķeļdienas tirgus Miķeļdienas tirgus Miķeļdienas tirgus Miķeļdienas tirgus Miķeļdienas tirgus Miķeļdienas tirgus


   Miķeļdienas tirgus Miķeļdienas tirgus Miķeļdienas tirgus Miķeļdienas tirgus Miķeļdienas tirgus Miķeļdienas tirgus

   Dzejas dienas “Rūķītī”

    28.09.2017

    Septembra otrajā nedēļā jau tradicionāli “Rūķītī” noris dzejas dienas. Paši lielākie “Rūķīša” audzēkņi dodās uz bērnu bibliotēku “Zīlīte”,lai kopā ar bibliotēkārēm iepazītu dzejas pasauli jaunākajās bērnu dzejas grāmatās, bet 5-6 gadus vecie bērni iet ekskursijā pie Raiņa pieminekļa, lai noliktu ziedus un skandētu Raiņa dzeju. Šogad grupas “Kamenītes” 6-7 gadus vecie bērni kopā ar savām skolotājām un vecākiem iesaistīsies bērnu žūrijā, izlasot un vērtējot 6 dažādu autoru grāmatas. Tas būs interesants un krāsains piedzīvojums neparastajā grāmatu pasaulē!

   Dzejas dienas “Rūķītī” Dzejas dienas “Rūķītī” Dzejas dienas “Rūķītī” Dzejas dienas “Rūķītī” Dzejas dienas “Rūķītī” Dzejas dienas “Rūķītī” Dzejas dienas “Rūķītī” Dzejas dienas “Rūķītī”


   Dzejas dienas “Rūķītī”

   Zinību diena Rūķītī

    14.09.2017

    1.septembra rīts ikvienam, kurš vēra iestādes vārtiņus, kļuva pārsteigumiem pilns. Pie ieejas viņu gaidīja rūķi, lai rotaļājoties sveiktu Zinību dienā. Katram tika krāsains “rūķu” zīmulis, lai varētu iekrāsot raibas un krāsainas dienas “Rūķītī”. Pēc brokastu laika visa “Rūķīša” saime pulcējās uz dziesmām un rotaļām Rūķu sētā,lai kopā ar Gribulīti ciemotos pie Gudrības mātes, bet vēlāk zīmētu uz asfalta savus vasaras piedzīvojumus, sportotu, burtotu un skaitītu… Jaunais mācību gads “Rūķītī” sācies prieka pilns!

Zinību diena Rūķītī Zinību diena Rūķītī Zinību diena Rūķītī Zinību diena Rūķītī Zinību diena Rūķītī Zinību diena Rūķītī Zinību diena Rūķītī Zinību diena Rūķītī


Zinību diena Rūķītī Zinību diena Rūķītī Zinību diena Rūķītī Zinību diena Rūķītī Zinību diena Rūķītī Zinību diena Rūķītī Zinību diena Rūķītī