Tradīcijas 2016./2017.m.g.

Ielīgošana “Rūķītī”

 09.08.2017

 Zāļu dienas priekšvakarā Rūķu sētu pieskandināja skanīgs “līgo”, jo no malu malām sanāca lieli un mazi līgotāji. Kā ierasts visa “Rūķīša” saime bija tērpusies tautas tērpos un košos zāļu vainagos, bet Rūķu sēta saposta ar ziediem, meijām un ozolu vītnēm. Sekojot senajām tradīcijam “Rūķīša” saime aplīgoja viens otru, leca pāri ziedu ugunskuram, mazgāja muti rīta rasā un dziedāja skanīgas līgo dziesmas. Saimniece visus cienāja ar sieru un veselības dzērienu, pirms tam noperot ar pīlādžu zariņu, lai aizsargātu no ļaunuma un slimībām.

Auniet kājas, puiši, meitas,
Rītu būs Jāņu diena;
Tad iesim dziedādami,
Jāņu bērnus meklēdami.
( L.t.dz.)
Ielīgošana  “Rūķītī” Ielīgošana  “Rūķītī” Ielīgošana  “Rūķītī” Ielīgošana  “Rūķītī” Ielīgošana  “Rūķītī” Ielīgošana  “Rūķītī” Ielīgošana  “Rūķītī” Ielīgošana  “Rūķītī”


Ielīgošana  “Rūķītī”

Atvērto durvju dienas “Rūķītī”

 20.01.2017

 Katru gadu janvāra sākumā Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādes 5-7 gadus vecu bērnu grupās tiek rīkotas atvērto durvju dienas, lai ikviens interesents varētu ielūkoties “Rūķīša” ikdienā. Kā ierasts atvērto durvju dienās grupiņās viesu vidū ir gan bērnu vecāki, gan citu grupu pedagogi, taču jau otro gadu pēc kārtas topošo pirmklasnieku nodarbības apmeklē Saskaņas pamatskolas skolotāji. Šogad iestādē viesojās sākumskolas skolotāja I.Skoromko, kura pēc apmeklētajām logoritmikas un integrētajām nodarbībām 6-7 gadus vecu bērnu grupā pauda gandarījumu par redzēto, uzteicot skolotājas V.Jankovskas un logopēdes D.Ņikiforovas pedagoģisko meistarību. Atvērto durvju dienās interesentiem ir iespēja redzēt dažādus režīma momentus- rīta rosmi un logoritmikas nodarbības, ēdienreizes, integretās nodarbības grupā, sporta un mūzikas nodarbības, kā arī interešu izglītības nodarbības. To audzēkņu vecāki, kuri apmeklē nodarbības ir pateicīgi par doto iespēju un pateicas skolotājiem par darbu, novērtējot skolotāju radošumu un meistarību.

Atvērto durvju dienas “Rūķītī” Atvērto durvju dienas “Rūķītī” Atvērto durvju dienas “Rūķītī” Atvērto durvju dienas “Rūķītī” Atvērto durvju dienas “Rūķītī” Atvērto durvju dienas “Rūķītī” Atvērto durvju dienas “Rūķītī” Atvērto durvju dienas “Rūķītī”


Atvērto durvju dienas “Rūķītī” Atvērto durvju dienas “Rūķītī” Atvērto durvju dienas “Rūķītī” Atvērto durvju dienas “Rūķītī” Atvērto durvju dienas “Rūķītī” Atvērto durvju dienas “Rūķītī” Atvērto durvju dienas “Rūķītī” Atvērto durvju dienas “Rūķītī”


Atvērto durvju dienas “Rūķītī” Atvērto durvju dienas “Rūķītī” Atvērto durvju dienas “Rūķītī” Atvērto durvju dienas “Rūķītī” Atvērto durvju dienas “Rūķītī” Atvērto durvju dienas “Rūķītī” Atvērto durvju dienas “Rūķītī” Atvērto durvju dienas “Rūķītī”


Atvērto durvju dienas “Rūķītī” Atvērto durvju dienas “Rūķītī”