Tradīcijas 2015./2016.m.g.

Saimnieku un saimnieču diena “Rūķītī”

 18.08.2016

  Vasaras pilnbriedā, kad pļavas līgojas krāsainajās puķu kleitās, dārzi smaržo pēc upeņogu saldā aromāta un druvās liecas vārpu smagās galvas, latviskajos godos svinama saimnieka jeb Jēkaba diena un saimnieces jeb Annas diena. Šīs dienas mūsu senčiem kalpoja kā atskaites punkts- tika pabeigti vasaras darbi un jāuzsāk jauns darba cēliens- rudens darbi, kurus apdarot Miķeļos visi apcirkņi bija pilni ar šī gada ražu.

 Arī Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis”, godinot senču tradīcijas, tika svinēta saimnieka un saimnieces diena. Sekojot tradīcijām, kad Annas dienas galvenāizdarība bija tirgus, kurā ikviens pārdeva un pirka pašu izaudzētos labumus, “Rūķīša” saime Annas dienā tirgojās ar pašu dārzos izaudzētām ogām un dārzeņiem, kā arī pašu ceptiem miltu izstrādājumiem. Annas dienā saimniece saimi cienāja ar maizi ceptu no jaunās ražas graudiem un dižojās ar kuplu ziedu vainagu.

 Ikviena “Rūķīša” meita vai saimniece Annas dienā varēja izrādīt citiem savu kuplo ziedu vainagu.Savukārt saimnieks cienāja ar raudzētu miestiņu un ikvienu aicināja mēroties spēkiem virves vilkšanā… Arī “Rūķīša” saime varēja izgaršot dažādu veidu rudzu maizi un padzerties veselīgu dzērienu, lai pēc tam būtu spēks virves vilkšanā, varētu staigāt ar koka kājām vai doties izjādē ar zirgiem. Annas dienā tika vērots laiks un ticējumi vēsta: “Ja Annas dienā līst, rudenī būs daudz sēņu” un rādās, ka šogad par sēņu trūkumu žēloties nevarēsim.

  No gadatirgū ietirgotās “naudiņas”- krāsainiem akmentiņiem “Rūķīša” bērni kopā ar skolotājām izlika spēka zīmīti- Māras krustu, kuru saimnieces cepot maizi ievilka uz klaipiņa pirms likšanas krāsnī, lai svētība un pārticība visai saimei.

Cep, māmiņa, rudzu maizi,
Dar’ tētiņ medaliņu;
Nu pārnāca tava saime,
Vasariņu palaidusi.

( latviešu tautasdziesma)

Vasaras saulgriežu svētīšana “Rūķītī”

 06.07.2016

 Noticot saulgriežu maģijai un vēloties iegūt aizsardzību un svētību visam turpmākajam gadam, 21. jūnijā Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādē tika svētīti vasaras saulgrieži. Balstoties uz senlatviešu tradīcijām “Rūķītī” ar bērzu meijām, ozolu un pīlādžu zariem, kā arī lapu vītnēm un jāņuzālēm tika izpušķots pagalms, kurā sanākot no malu malām mazie un lielie jāņubērni ieskandināja skanīgu līgo. Tika iekurta simboliska jāņuguns, veidojot to no trejdeviņām zālītēm. Ievērojot senās tradīcijas “Rūķīša” jāņabērni leca pāri ugunskuram sadevušies pāros, jo tad pārim būs ne tikai laime, bet arī odi nekodīšot atlikušo vasaru. Jau tradicionāli saulgriežus svinam tērpušies tautas tērpos un rotājušies ar zāļu vainagiem.

 Jāņu vainags no trejdeviņām zālēm pīts ir kā maģisks aplis, kas, galvā likts, sargā no nelaimēm, slimībām un nelabvēļiem. Viens no rituāliem, kuru piekopjam mūsdienīgā izpildījumā ir mazgāšanās rīta rasā, kuru iepriekš esam savākuši traukos, kā arī pēršanās ar pīlādžu zariņu, vairojot skaistumu un iznīdējot slimības. Pāri visam “Rūķīša” pagalmu pieskandināja līgo dziesmas un jautri danči. Saimniece visus pacienāja ar jāņu sieru un raudzētu miestiņu, lai būtu spēks dziedāt visgarāko līgodziesmu. Skanīgāko balstiņu īpašnieki pievienojās Dubrovina parkā folkloras kopai “Svātra”, lai iesaistītos “Latvijas Radio 2” unikālajā projektā “Gadsimta garāka līgodziesma”.

Dienas raibas kā dzeņa vēders.

 08.06.2016

 Maijs lutinājis mūs ar saules siltajiem stariem, ievziedu reibinošo skurbumu, kukaiņu zuzēšanu ābeļziedu baltumā un ceriņu daudzkrāsaino ziedu kupenām. Un vēl ? Jā, arī ar dienām raibām kā dzeņa vēders! Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” maija sākums iemirdzējās ābeļziedu baltumā , kad tika svinēti gaišākie pavasara svētki “Mātes diena”, kurā bērni godināja savas māmiņas dāvājot dziesmas, dejas, dzejoļus un pašu gatavotas dāvanas. 5-6 gadus vecie bērni kopā ar skolotājām devās uz bērnu bibliotēku “Zīlīte”, lai interaktīvā bibliotēkas literārajā nodarbībā “Mammīte –bitīte, es tava puķīte” iepazītu Mātes lomu latviešu autoru literārajos darbos.

 Maija vidū līdzās ābeļziedu baltumam dienas iekrāsojās ugunīgi sārtas, jo 5-6 gadus vecie bērni apmeklēja atvērto durvju dienas VUGD un devās ekskursijā uz ugunsdzēsēju depo, lai iepazītu ugunsdzēsēja un glābēja profesiju , kā arī atcerētos drošas uzvedības noteikumus.

 24.un 25.maijā “Rūķītī” smaržoja ceriņi un tautas tērpos ģērbti izlaidumu grupu bērni teica ardievas savam bērnudārzam. Grupas “Gudrās pūces skoliņa” bērni aprīlī dodoties ekskursijā uz Daugavpils Teātri uzdāvināja sev dāvanu izlaidumā- iegādājās biļetes uz 25.maijaizrādi “Sunītis un kaķīte”.

 26. maijā “Rūķītis” iemirdzējās visās varavīksnes krāsās, jo atsaucoties uz aicinājumu piedalīties “Latvijas Veselības nedēļā 2016” pirmsskolā tika organizēta veselības diena. 5-6 gadus vecie bērni devās pārgājienā ar orientēšanās elementiem ārpus iestādes, bet visi pārējie bērnudārza bērni gūs kustību prieku sportojot iestādes teritorijā.

 Visu mācību gadu mūsu iestādes bērni un viņu ģimenes aktīvi vāca makulatūru, jo iesaistījāmies “Zaļās jostas” makulatūras vākšanas konkursā. Tādēļ maija beigas iekrāsojās zaļā krāsā, jo 27. maijā aktīvākie makulatūras vācēji devās uz Rīgu, lai piedalītos bērnu vides festivālā "Mēs par tīru Latviju!" Pateicamies DPIP par nodrošināšanu ar transportu, lai bērni, viņu vecāki un skolotājas nokļūtu Rīgā.

 Lūk, tādas bija maija dienas “Rūķītī”- raibas ka dzeņa vēders!

Atver “Rūķīša” durvis…

 20.01.2016

 Jau tradicionāli, janvāra sākumā Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādē 5-7 gadus vecu bērnu grupās notiek atvērto durvju dienas. Šogad uz tikšanos tika aicināti ne tikai bērnu vecāki, bet arī skolu pārstāvji, lai klātienē vērotu un piedalītos gan integrētajās nodarbībās, gan dažādos režīma momentos. Daugavpils Saskaņas pamatskolas skolotājas Ieva Skoromko un Sandra Dimante atzinīgi novērtēja skolotāju izvēlētās daudzveidīgās darba formas un metodes, bērnu prasmi darboties grupās, pāros un individuāli. Pilnveidojot savu pedagoģisko meistarību nodarbības apmeklēja arī iestādes pedagogi, kuri pēc vērotajām aktivitātēm apaļā galda diskusijās rūpīgi izvērtēja pedagoģisko procesu un izveidoja ieteikumus darba pilnveidošanai. Veidojot atgriezenisko saiti ar bērnu vecākiem, lūdzām arī viņus atstāt savas atsauksmes par redzēto. Lūk ieskats dažās no tām:

 “Skolotājas M. Mukānes rotaļnodarbībā ir integrēts temats , bērni ir aktīvi un labprāt iesaistās darbā. Skolotāja sagatavojusi izdales materiālu gan individuālam darbam, gan grupu darbam. Paldies skolotājai par ieguldīto darbu!” J.Gasina

 “Skolotājas I.Špelas nodarbības bija interesantas un izzinošas.” S.Drozdova

 “I.Vaivode ir zinoša, pieredzes bagāta skolotāja, kura labi māk noturēt bērnu uzmanību. Katrs darbs, ko bērni ir izdarījuši, liecina par skolotājas izdomu kā nodarbību padarīt interesantu. Paldies!” I.Pužule

 “Vērojot skolotājas M.Strodes sporta nodarbību jāatzīst, ka tā bija labi noorganizēta un veiksmīga, skolotāja prasmīgi organizēja lielu bērnu daudzumu. Bērniem bija interesanti. Paldies!” K.Ziediņš

 Nenoliedzami gandarījumu sniedz ikviens izteiktais “paldies”, taču Rafaela māmiņas G.Lazdovskas frāze “ja būs iespēja, noteikti atkal apmeklēšu nodarbības” , mūs mudina atvērt savas durvis un ļaut ielūkoties mūsu ikdienā- brīnumiem un jauniem atklājumiem pilnajā bērnības zemē. Uz tikšanos “Rūķītī”!

Piparkūkas danco…

 28.12.2015

 Ziemassvētku gaidīšanas laiks cilvēku dvēselēs ienes prieku un siltumu. Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” svētku sajūtas jau virmo gaisā. Šogad visi tiek aicināti ciemoties “Rūķītī” un “cienāties” ar piparkūkām, kuras darbīgie rūķi sakarinājuši malu malās, izrotājot loga rūtis, pagalmu un telpas. Ziemassvētku pasaka jūtama ikvienā “Rūķīša” stūrītī- kādā kāpņu telpā rūķīši ikvienu sagaida ar piparkūku pilnām kamanām, citā rūķi sasaiņojuši piparkūkas glītās dāvanās, vēl citur sniegavīri piparkūkas sakāruši kokos… Ik vakaru Ziemassvētku noskaņu pagalmā rada ne tikai Ziemassvētku gaismiņām izrotātie koki, piparkūku sirdis malu malās, bet arī Ziemassvētku dziesmiņas, kuras dzirdamas pagalmā. Adventes laikā ikpirmdienu rūķi sagādājuši bērniem saldus pārsteigumus un nedēļu pirms svētkiem arī paši spriņģoja apkārt “Rūķītim” sveicinot bērnus un atstājot dāvanas. Arī bērni ļauts izjust dāvināšanas prieku- Ziemassvētku radošajās darbnīcās tiek ceptas piparkūkas, darinātas Ziemassvētku rotas un gatavoti apsveikumi, lai iepriecinātu ne tikai sevi un savus vecākus, bet dāvātu Ziemassvētku prieku Daugavpils Reģionālās slimnīcas bērnu nodaļas mazajiem pacientiem.

 Gaidot Ziemassvētkus “Rūķītī” iekārtota Betlēme, kur katahēte Mārīte kopā ar bērniem izdzīvo Ziemassvētku brīnumu- Jēzus piedzimšanu, atverotsirdi mīlestībai un priekam.

 Lai mums visiem pozitīvām emocijām pilns svētku gaidīšanas laiks!

Mīlot Latviju

 19.11.2015

  Ir tradīcijas, kuras nosaka piederību kādai tautai, kultūrai, novadam, skolai, kuras mēs pārņemam no paaudzes paaudzē, nedomājot, kāpēc tā darām. Bet ir tradīcijas, kuras jāveido pašiem, ienesot tās ģimenē, darba vietā, skolā un tautā. Tradīcijas stiprina ģimeni, skolu un svarīgi arī bērnus iesaistīt tradīciju kopšanā, tādēļ jau trešo gadu pēc kārtas mūsu iestādes darbinieki, audzēkņi un viņu ģimenes dodamies Lāčplēša dienas lāpu gājienā. Nesot sveces liesmiņuveidojam sirsnīgu, patriotisku un gaišu cilvēku un emociju virkni.

 Jau par tradīciju ir kļuvušas Lāčplēša dienas sporta spēles ar bērnu tēviem un ar katru gadu tēvu atsaucība kļūst lielāka, kas liecina par svētku svinēšanas tradīciju ienākšanu arī ģimenē. Turpinot pagājušajā gadā uzsākto spēka zīmju iedegšanu iestādes pagalmā, divu nedēļu garumā ikvienas grupas audzēkņiem kopā ar vecākiem ir iespēja godināt Latviju svētkos, dāvājot labas domas, vārdus un sveces gaismiņu. Veidot patriotisma dzirksti mums palīdz arī Valsts robežsardze. Šogad tiekoties ar kinologiem bērniem bija iespēja uzzināt par robežsargu darbu un iepazīties ar dienesta suņa spējām. Godinot Latviju no 16. -17.novembrim 5-7 gadus vecie bērni kopā ar savām ģimenēm pulcēsies zālē uz svētku brīdi, bet 1,5- 4 gadus vecie bērni sveiks Latviju dzimšanas dienā grupās kopā ar skolotājām.

 Patriotisms ir lojalitāte savai valstij, tādēļ mēs, iestādes kolektīvs, ar savu piemēru un darbiem veidojam patriotismu arī bērnos. Katru gadu mēs, pedagogi, dodamies uz Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeju, kur piedalāmies sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanā, lai ikvienam iestādes darbiniekam un audzēknim svinot Latvijas mēnesi pie krūtīm mirdzētu simboliskais „victory” jeb stilizētais skaitlis 11. Pārdomājam arī par kopīgu svētku brīdi un šogad dalīsimies savā kolektīvā ar “Mūsdienu Latvijas garšu” , klājot svētku galdu ar Latvijai raksturīgākajiem ēdieniem mūsdienīgā izpildījumā. Pēc svētkiem veidosim fotokolāžu “Valsts svētki manā ģimenē”, kurā bērnu ģimenes ļaus ielūkoties savas ģimenes svētku svinēšanas tradīcijās.

 Jāpiekrīt franču filozofam Monteskjē, ka “Vislabākais līdzeklis, kā iemācīt bērniem mīlēt tēvzemi, ir dzimtenes mīlestība, kas mājo viņu tēvos”, tādēļ novēlam ikvienam veidot savas svētku svinēšanas tradīcijas.


Miķeļdiena

 19.10.2015

 Pirms saule pagriežas uz ziemas pusi, atnesot tumšus vakarus un veļu laiku, Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādē Miķeļdienas rītā “Rūķu sētā” gaisā smaržoja rudens- asteres, dālijas, samtenes glīti sagūlušas latvju spēka zīmēs, bet ķirbji, kāposti, kartupeļi pārtapuši neparastos veidojumos kopā ar āboliem, kāļiem, burkāniem sagriezti ripās gaidīja “Rūķu sētā” ieskandinām Miķeļdienas tirgu. Ar Miķeļu rituāliem ļaudis ir centušies nodrošināt labvēlīgu nākamo gadu, jo tieši Miķeļdienā sākas zemes guļas laiks. Miķeļdienas tradīcijas saistītas ar Saules spēka stiprināšanu, auglības vairošanu, aizsargāšanos pret dažādiem ļauniem gariem. Ievērojot šo tradīciju jau otro gadu pēc kārtas Rūķītī uzplaukst neparasti raksti- rudens ziedu latvju rakstu zīmes- aizsardzībai pret slimībām, slinkumu un nīgrumu. Pateicamies bērnu ģimenēm par rudens ziediem zīmju veidošanā.


1.septembris- tikšanās “ Rūķu sētā”!

 22.09.2015

 1.septembra rītā “Rūķu sētā” priecīgi, bet nedaudz satraukti pulcējās visi “Rūķīša” iemītnieki, lai tiktos ar rūķiem Gudruli un Knīpuci. Bērni rotaļā pastāstīja viens otram par vasaras piedzīvojumiem un padarītajiem darbiem. Bērni kopā ar rūķi Gudruli piepildīja skolas somu ar skolai nepieciešamajām lietām un atkārtoja par uzvedības noteikumiem skolā. Tad rūķis Knīpucis kopā ar 3-4 gadus vecajiem bērniem devās pie rūķa Mākslinieka, lai uzzīmētu skaistu apsveikumu Zinību dienā, bet 4-5 gadus veci bērni ar rūķi Sportiņu mērojās spēkiem veiklībā. Kad rūķis Knīpucis devās vērot, ko dara 5-6 gadus vecie bērni, tad viņam nācās kopā ar bērniem pildīt rūķa Cipariņa matemātikas uzdevumus- sameklēt atbilstošu figūru, sastāties komandās atbilstoši ciparam, ka arī izmērīt garāko bērnu rindu, bet 6-7 gadus vecie bērni kopā ar rūķi Burtiņu nolēma pārsteigt Knīpuci ar burtu paslēpēm….

 Pateicoties vecāku atbalstam ik viens “Rūķīša” darbinieks tika apsveikts svētkos, jo “Rūķu sētas” mauriņu rotāja skaisti puķu pušķi ar novelējumiem jaunajā mācību gadā.

 Radošu un čakliem darbiņiem pilnu 2015./2016. mācību gadu!