2014./2015.m.g.

Tradīcijas

„Rūķītī” ceļ godā sentēvu tradīcijas.

 30.07.2015

 Daudzviet Latvijā atdzimst tradīcija atzīmēt saimnieka jeb Jēkaba dienu un godāt saimnieces jeb Annas dienu. Jēkaba dienu dēvē arī par maizes dienu, jo ap Jēkabiem sākās labības pļauja, un čakls saimnieks bija tas, kurš jau uz Jēkabiem varēja likt galdā pirmo jaunas maizes cepienu. Savukārt, Annas diena raksturīga ar gada pirmās ražas sagaidīšanu – tieši šajā dienā drīkstēja pirmo reizi rakt un ēst jaunos kartupeļus, burkānus un baudīt jaunu rudzu maizi. Annas dienai raksturīgā tradīcija bija tirgus diena, kad ikviena saimniece varēja dižoties ar savu roku darinājumiem, bet saimnieks cēla godā jauno ražu. Arī Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādē jau trešo gadu lielie un mazie no „Rūķīša” saimes tikās Annas dienas tirgū, lai lustētos, pirktu un pārdotu, vērotu laiku pēc sentēvu metodēm, kā arī mērotos spēkā un veiklībā iesaistoties dažādās aktivitātēs.

 Jēkaba un Annas dienas senlatviešiem iezīmēja vasaras darbu beigas un rudens darbu sākumu, tādēļ arī bērni rotaļā parādīja viens otram kādus vasaras darbus padarījuši un kādi darbi vēl priekšā. Annas dienā saimniece rotājās ar kuplu jo kuplu ziedu vainagu, bet saimnieks ar vārpu vainagu. Arī „Rūķīša” ābeļdārzā pateicoties 1,5-3 gadus vecu bērnu vecākiem bija iespējams aplūkot un pielaikot dažnedažādus vainagus. Saimniece visus cienāja ar dažādu veidu rudzu maizīti un veselības dzērienu, lai visiem būtu spēks un izturība virves vilkšanā, pastaigā ar koka kājām un zirgu izjādēs. Kad gana bija dziedāts, dancots, vērots laiks, paredzot sēnēm bagātu rudeni un sniegotu ziemu, visi ar zirgu devās uz tirgu, kur pirkt un pārdot gribētāju netrūka. Vietējā valūta „krāsains akmentiņš” tapa Jēkaba dienas radošo darbnīcu laikā, kuru iemainīt varēja pret pašu gatavotu preci. Amatnieku lomā šoreiz bija iejutušies 4-7 gadus vecie bērni un viņu vecāki, piedāvājot dažādus suvenīrus un rotas no dabas materiāliem, ogas un dārzeņus no pašu dārziem, kā arī dažādus ceptus gardumus. Kad „naudas maki” tika iztukšoti, tad no „ietirgotajiem” akmentiņiem, bērni kopā ar skolotājām izlika senlatviešu spēka zīmes- Jumi, Aku, Laimas slotiņu un Māras krustu, lai aizsargātu visu „Rūķīša” saimi no slimībām, likstām un vairojot veselību, pārticību un saticību.


Vingro! Sporto! Neslimo!

 09.02.2015

 Spītējot gripai un citiem vīrusiem no 26.janvāra mazie un lielie „rūķīši” sportoja Ziemas sporta svētkos. Šī gada moto tika izvēlēts „Vingro! Sporto! Neslimo!”, tādējādi turpinot šī gada iesākto darbu pie ģimeņu veselības izpratības veicināšanas un veidojot bērnos veselīga dzīvesveida paradumus. Katras grupas skolotājas atbilstoši bērnu vecumam bija sagatavojušas aizraujošas sporta aktivitātes, kurās sekmēja bērnu fiziskās īpašības- veiklību, ātrumu, izturību, kustību koordināciju, līdzsvara un ritma izjūtu, ka arī iekļāva uzdevumus, kuri veido priekšstatus par draudzību, taisnīgumu, godīgumu un izpalīdzību. Svētku noslēgumā mazie sportisti saņēma ne tikai pozitīvu vērtējumu no skolotājām un viens no otra, medaļas, diplomus, bet arī veselīgus našķus- žāvētus augļus, rozīnes un riekstus. Vingro! Sporto! Neslimo!Atvērto durvju dienas „Rūķītī”

 22.01.2015

 Kā ierasts janvāra sākumā Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestāde ver durvis ikvienam interesentam, lai iepazīstinātu ar ikdienas dzīvi „Rūķītī” . Arī šis gads nebija izņēmums un no 12.01. -16.01. 5- 7 gadus vecu bērnu grupās viesojās vecāki un vecvecāki. Viesiem bija iespēja piedalīties bērnu ikdienas rīta cēlienā- rīta rosmē, brokastīs, rīta aplī, nodarbībās, pastaigā un pusdienās, vērot ka bērni apgūst sociālās prasmes un pašapkalpošanās iemaņas, kā norit mācību un audzināšanas process, iepazīties ar pedagogu darba ikdienu, uzdot jautājumus un atstāt atsauksmes par redzēto. Lūk ieskats dažu vecāku iespaidos:

  • „ Interesanti šķita, ka ikviena lieta tiek pasniegta ka spēle- bērnu līmenim atbilstoša. bērni izskatījās ļoti apmierināti un es arī. Paldies visam kolektīvam. Man liels gandarījums, ka Elza apmeklē tieši šo dārziņu!” E.Korsiete
  • „Bērni aktīvi tika iesaistīti nodarbībā. Nodarbība saturiski interesanta, aizraujoša. Tika pielietotas dažādas darba metodes, kas veicina nodarbības tēmas padziļinātu apguvi. Paldies!” D.Gordijenko
  • „Nodarbība noritēja skolotājai aktīvi iesaistot katru bērnu. Bērni bija aktīvi, atsaucīgi, skolotāja katra izraisa interesi. Nodarbība bija pamācoša, eksperimenti izzinoši” I.Grabovska
  • „Mūzikas nodarbība ļoti dinamiska, bērni tiek iepazīstināti ar dažādiem mūzikas instrumentiem, uzstājas individuāli, skolotāja zinoša, jauka un aktīva! Paldies par ieguldīto darbu! Paldies arī vācu valodas skolotājai, nodarbība ļoti daudzpusīga un izglītojoša.” L.Jensena
  • „ Skolotājai ļoti organiski izdodas sabalansēt nodarbības vadīšanu sniedzot zināšanas ar disciplīnas uzturēšanu, kas nepieciešama mācību procesa normālai norisei. Manuprāt, skolotāja Ināra ļoti labi prot un sajūt vajadzīgā brīdī topošos pirmklasniekus gan atbalstīt ar atzinīgu vardu, samīļot kā mamma, gan aizrādīt, mācot bērniem respektēt citam citu” I.Kupšāne

 Pateicamies vecākiem par iespēju izbrīvēt laiku un apmeklēt mūsu iestādes atvērto durvju dienas, kā arī par ikdienas darba pozitīvo novērtējumu!

Ar Latviju sirdī

 03.12.2014

Turi Latviju dziļi ieslēgtu savā sirdī.
Turi to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst pazaudēt.
Jo, zaudējis Latviju, tu zudīsi pats.

( J. Jaunsudrabiņš)

 Vai esmu patriots un kā tas ir -mīlēt Latviju? Šādu jautājumu nācies dzirdēt ikvienam un pārsvarā atbilde uz to skan, ka patriotisms ir piederības un atbildības izjūta pret savu tautu, zemi, tautas kultūras mantojumu, senčiem… Mēs, Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādei piederīgie- darbinieki, bērni, viņu vecāki esam vienojušies kopīgā mīlestībā un cieņā pret Latviju kā mūsu visu dzimteni. Mēs uzskatām, ka mīlēt Latviju un rūpēties par tās nākotni nozīmē mīlēt un cienīt tās unikālo vēsturi, latviskās tradīcijas, kultūrtelpu un latviešu valodu.

 7. novembrī mūsu iestādes pedagogi devās uz Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju, kur piedalījās sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanā. No 10.novembra godinot Lāčplēša dienu visas nedēļas garumā noritēja Lāčplēša dienas sporta spēles ar tēviem, vectēviem, lielajiem brāļiem, krusttēviem…10. novembra vakarā svinīgi iededzām sveces iestādes pagalmā latvju rakstu zīmēs- latviešu tautas spēka, aizsardzības un gudrības simbolos. 11.novembra vakarā kuplā pulkā- darbinieki, bērni un viņu vecāki, plecu pie pleca devāmies lāpu gājienā, lai ar sveces liesmiņu godinātu tos Latvijas karavīrus, kas atdeva savas dzīvības par brīvu Latviju. Godinot Latviju 96.gadadienā 5-7 gadus vecie bērni kopā ar vecākiem dāvāja labos darbus un vārdus Latvijai, bet pusotru līdz piecus gadus vecie bērni Latvijas dzimšanas dienu nosvinēja grupās, dziedot dziesmas, skaitot dzejoļus, izsakot novēlējumus Latvijai un cienājoties ar smaržīgu svētku kliņģeri. 12. novembrī atzīmējot Lācplēša dienu mūsu iestādē viesojās 309. Daugavpils jaunsargu vienības pārstāvji, kuri ar savu piemēru izskaidroja, ka prāts, izpalīdzība un sadarbība ir vienlīdz svarīgi spēkam un veiklībai. Bērni mācījās sniegt pirmo palīdzību cietušajam, atšifrēja slepenu ziņojumu un veica šķēršļu taku, pielietojot visas iepriekš minētās īpašības.

 Divu nedēļu garumā bērni kopā ar skolotājām devās mācību ekskursijās, lai Lāčplēša dienā iedegtu sveces pie A.Pumpura pieminekļa, lai izzinātu senču viedos padomus Latviešu mājā, lai aplūkotu Saules skolas audzēkņu izstādi veltītu Latvijas Neatkarības proklamēšanas dienai. Mēs pateicamies ikvienam, kurš palīdz mums ievirzīt bērnu valsts vērtībās un tautas kultūrā, palīdzēt cilvēkam apgūt nacionālo identitāti un kļūt par labu un lojālu pilsoni nākotnē. Bet īpaši pateicamies Ervīna māmiņai – Saules skolas pedagoģei D.Gordijenko, pedagogam M.Šaršūnam un kokapstrādes4.kursa audzēkņiem par atbalstu mūsu idejas realizēšanā un latvju rakstu zīmju tapšanā, Kristapa tētim- 309. Daugavpils jaunsargu vienības instruktoram J. Mežulim un J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas 12.klases audzēknim A.Zeizam un Daugavpils Krievu vidusskolas- liceja 12.klases audzēknim A.Borkovskim par atbalstu Lāčplēša dienas godināšanā.

- *

Cik stūrīšu, tik rakstiņu…

 06.10.2014

  No laika gala cilvēki ir dzīvojuši simbolu un tēlu pasaulē, kur garīgais un ikdienišķais ir viens un tas pats. Pasaulē visapkārt ir daudz simbolu, kuri māca dzīves jēgu. Simboli ir daļa no dabas, no cilvēkiem pašiem.Zīmju ietekmi ļoti labi ir pazinuši mūsu senči, kuri, dzīvojot harmonijā ar dabu, apzināti pratuši to izmantot. Par to liecina gan ierakstītie cimdi, kurus adīja ar attiecīgu ornamentu katram konkrētam dzīves gadījumam, gan rakstainās jostas, gan zīmēm bagātās rotas, gan zīmēm rotātie sadzīves priekšmeti un mājokļi, gan svētvietu iekārtojums.

 Šogad svinot Miķeļdienu Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis” kā ierasts notika Miķeļdienas gadatirgus ar dziesmām, rotaļām un rudens „vitamīnu” degustācijām, taču ierasto ziedu paklāju vietā šogad tapa latvju raksti. Patiesu skaistumu, vienkāršu gudrību un senu vēstījumu glabā mūsu tautas rakstu zīmes un dzīvojot pēc tradīcijām, mēs dzīvojam saskaņā ar savu zemi, dabu un kultūru.

miķeļi miķeļi miķeļi miķeļi miķeļi

Dzejas dienas

 19.09.2014

 Septembra sākumā „Rūķītī” tradicionāli noris dzejas dienu pasākumi, kad mazākie no rūķu saimes klausās dzeju un to atdarina kustībās, 3-5 gadus vecie bērni iejūtas ilustratoru lomā, bet lielākie bērni apmeklē bērnu bibliotēku „Zīlīte” un raksta paši savus dzejoļus. Arī šogad no 9. līdz 12. septembrim iestādē notika dzejas dienas pasākumi, kuri bija veltīti Margaritai Stārastei. Mazie ilustratori centās savos mākslas darbos atveidot burtu pasakas pārlapojot kopā ar vecākiem un skolotājām M.Stārastes „Pasaku ābeci”. 6-7 gadus vecie dzejnieki izvietoja savus cerētos dzejoļus dzejas stūrītī, kur ikviens tos varēja izlasīt. Grupas „Zinātkārā kāpēcīša skoliņa” un „Mazā rūķīša skoliņa” bērni un skolotājas devās uz bērnu bibliotēku „Zīlīte”, lai piedalītos dzejas dienu pasākumā, bet grupas „Vārpiņas”, „Attapīgā Sprīdīša skoliņa” un „Gudrās pūces skoliņa” bērni, skolotāju pavadīti, devās nolikt ziedus un skandēt dzeju pie Raiņa pieminekļa.

bibliotēka bibliotēka bibliotēka bibliotēka ekskursija ekskursija ekskursija

1.septembris- tikšanās Rūķu sētā

 19.09.2014

 Ar saules siltumu sirdī, mirdzumu acīs, skaļiem smiekliem un čalām 1.septembra rītā Rūķu sētā uz priecīgu satikšanās brīdi pulcējās gan mazie, gan lielie rūķu mājas iemītnieki. Rotaļās, dziesmās un dejās visi kopā atcerējās vasaras piedzīvojumus. Pie bērniem ciemos bija ieradušies arī pasaku varoņi, kuri brīnījās par bērnudārzā apgūstamajām gudrībām. Rūķis Gudrulis aicināja Karlsonu, brālīti, Pepiju un Pūci Viszini paciemoties bērnudārzā un apgūt burtu un ciparu gudrības „Lasīšanas un skaitīšanas darbnīcā”, izmēģināt spēkus un veiklību Jautrajās stafetēs un uzzīmēt spilgtākos vasaras iespaidus uz asfalta. Lai satikšanās prieks būtu vēl saldāks, katram tika gards pārsteigums!

01.09.2014 01.09.2014 01.09.2014 01.09.2014 01.09.2014 01.09.2014