Pieredze 2019./2020.m.g.

2019. /2020. m.g. diagnostikas rezultāti

 21.06.2020

 2020. maijā tika veikta 36 bērnu diagnostika. Tika izmantoti kritēriji, kurus nosaka pirmsskolas izglītības vadlīnijas. Veidojot diagnostikas lapas, tika pielāgoti VISC izstrādātie atbalsta materiāli. Lai noskaidrotu bērna intelektuālo, emocionālo, sociālo gatavību skolai, tika aptvertas šādas jomas – matemātikas mācību joma, valodu mācību joma, dabaszinātņu mācību joma, sociālā un pilsoniskā mācību joma un veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma.

 Bērni ir motivēti, ir izveidojusies pozitīva attieksme pret skolu. Bērni apguvuši prasmi patstāvīgi veikt uzdevumu - prot izlasīt uzdevuma nosacījumus, saprot tos un izpilda uzdevumu pēc norādījuma.

 Apkopojot matemātisko prasmju apguve līmeni, tika secināts, ka bērni labi orientējas lapā, prot salīdzināt un lietot zīmes “lielāks”, “mazāks” vai “vienāds”. Bērni prot veikt matemātiskās darbības, nosaukt un pierakstīt skaitļus. Katrā grupās ir daži bērni, kuri neprecīzi raksta ciparus. Ar matemātikas mācību jomas uzdevumiem bērni tika galā visraitāk.

 Izvērtējot valodas attīstību, lasītprasmi un rakstītprasmi tika secināts, ka bērni saklausa skaņas vārda sākumā, vidū, beigās. Lielākā daļa bērnu labi un raiti lasa un saprot izlasīto. Lielākā daļa bērni apguvuši rakstītos burtus, prot rakstīt līnijās ar rakstītiem burtiem, raksta savu vārdu un uzvārdu. Dažos gadījumos bērni jauc to burtu rakstību, kā arī neievēro burtu rakstības proporcijas, tāpēc būtu nepieciešams individuāls atbalsts, papildus skolotāja paskaidrojums un pamudinājums.

 Veicot uzdevumus, kas saistīti ar dabaszinātņu mācību jomu, tika secināts Bērni labi izprot gadalaiku secību, var tos atpazīt attēlā, nosaukt, uzrakstīt. Bērni labi orientējas dzīvnieku pasaulē un nosaka dzīvnieku piederību konkrētai grupai – savvaļas dzīvnieki vai mājdzīvnieki, reti dažiem bērniem radās jautājums par govs vai cūkas piederību kādai no grupām. Bērni izprot objektu grupas un papildina tās, ievērojot noteikumus.

 Izvērtējot bērnu zināšanas sociālā un pilsoniskā mācību jomā, var spriest, ka bērni atšķir drošas un bīstamas situācijas, ir izveidojusies izpratne par drošības noteikumiem. Izprot sadzīves priekšmetu piederību kādai grupai, labi orientējas pieaugušo profesijās un pielāgo katram atbilstošu darba rīku, nosauc un izprot cilvēku emocijas. Bērni labi orientējas jautājumā, kas saistīts ar uzturu, izprot atšķirību starp veselīgu un neveselīgu pārtiku, kas palīdz veidot v4eselīga dzīvesveida ieradumus.

 Ieteikums visām grupām – turpināt attīstīt un pilnveidot prasmi rakstīt rakstītiem burtiem, pilnveidot lasītprasmi.

2019. /2020. m.g. diagnostikas rezultāti

Teātra izrādes bērniem

 29.03.2020

 Tradicionāli marts Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādē ir Teātra mēnesis, kad mazie un lielie “Rūķīši” gatavojas teātra izrādēm. 5. un 6. martā mūsu iestādē notika teātra izrādes, kur režisoru, aktieru un dekoratoru lomā iejutās pedagogi.

 5. martā notika teātra izrāde 4 - 7 gadus veciem bērniem „ Zaķis un viņa draugi”. Teātra izrādē bērni iepazina veiklo un attapīgo zaķi, gudro un viltīgo lapsu, brāļus ežus un citus meža iemītniekus, kuri līdzīgi cilvēkiem, dzīvo savu ikdienas dzīvi: uztur labas un sliktas kaimiņu attiecības, izpalīdz cits citam, gādā gan ar godīgu darbu,gan ar viltu sev uzturu. Kā jau vienmēr pasakās labais uzvar ļauno, gudrais prāts – muļķību.

  6. martā notika leļļu teātra izrāde “Astainīšu draiskā diena”, kuru apmeklēja 1,5 – 4 gadus veci bērni. Bērni noskatījās stāstu par divu pelēnu darbiem un nedarbiem, kuri gan iepriecina, gan apbēdina. Piedzīvojot dažādus notikumus, pelēni saprot, ka svarīgi būt godīgiem, draudzīgiem un paklausīgiem.

 Skatītāji bija lielā sajūsmā no redzētā, smaids un prieks bija vērojams mazajās sejiņās. Bērni atbalstīja aktierus ar aplausiem, smaidiem un pašdarinātiem ziediem.

"Rūķītis" iegūst 1. vietu Ziemassvētku noformējumu konkursā

 06.02.2020

1.  1. vieta Ziemassvētku noformējumu konkursā  1. vieta Ziemassvētku noformējumu konkursā  1. vieta Ziemassvētku noformējumu konkursā  1. vieta Ziemassvētku noformējumu konkursā  1. vieta Ziemassvētku noformējumu konkursā  1. vieta Ziemassvētku noformējumu konkursā

Kad ciemos atnāk Nikolauss…

 30.01.2020

 6. decembris Vācijā ir Svētā Nikolausa piemiņas diena. Svētā Nikolausa diena tiek svinēta arī Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis”. 4.decembrī plkst. 10:00 mūsu iestādes zālē pulcējās vecākās grupas „Cīrulīši” bērni, grupas skolotāja, vācu valodas skolotāja Vija Baļeva un Reģionālā vācu valodas un Vācijas valstmācības tālākizglītības centra vadītāja Marina Rumjanceva uz Svētā Nikolausa dienas pasākumu.

 Leģenda vēsta, ka kristiešu mācītājs, Svētais Nikolauss cienāja bērnus ar riekstiem, žāvētiem augļiem un saldo maizi, tāpēc Svētā Nikolausa dienas priekšvakarā bērni vienu savu kurpi atstāj durvju priekšā. Naktī atnāk Sv.Nikolauss un atstāj kurpēs saldumus un mazas dāvaniņas bērniem, kuri visa gada garumā labi uzvedušies. Ja slikti uzvedušies, tad Nikolauss nāk ar rīksti vai ogli.

 Pasākuma laikā bērni noskatījās īsfilmu par Svētā Nikolausa dienas tradīcijām, spēlēja galda spēles, gāja rotaļās, skaitīja dzejoļus vācu valodā un, pats galvenais, katrs bērns pagatavoja savu kartona zābaciņu, kuru nolika pie durvīm, lai Nikolauss tajā ieliktu kādu gardumu. Bērni parādīja jau iepriekš apgūtās zināšanas vācu valodā un uzzināja arī kaut ko jaunu priekš sevis, kā arī papildināja vārdu krājumu. Pasākuma beigās bērni tika aicināti apskatīt savus zābaciņus, un bija patīkami pārsteigti, ka tajos ieraudzīja raušus, mandarīnus un konfektes.

 Mēs vēlamies izteikt pateicību Reģionālā vācu valodas un Vācijas valstmācības tālākizglītības centram un Rīgas Ģētes institūtam par veiksmīgu sadarbību vairāku gadu garumā un sniegto atbalstu mūsu iestādes audzēkņu vācu valodas sekmīgā apguvē, kā arī dāvanu sarūpēšanā katram bērnam.

Kad ciemos atnāk Nikolauss… Kad ciemos atnāk Nikolauss… Kad ciemos atnāk Nikolauss… Kad ciemos atnāk Nikolauss… Kad ciemos atnāk Nikolauss…

Vācu teātris viesojās Rūķītī

 11.12.2019

 7.novembrī „Rūķītī” viesojās aktieri no Vācijas, kuri uzstājās ar izrādi „Mazs zemes putns” (Der kleine Erdvogel). Stāsts ir par to, kā kurmis sapņoja iemācīties lidot… Vai tas viņam izdevās, bērniem bija iespēja uzzināt pašiem.

 Aktieri nospēlēja divas izrādes, kuras apmeklēja 3-7 gadus veci bērni.

 Aktieri parādīja ne tikai savu mākslu teātra spēlē, bet pārsteidza bērnus ar dažiem iemācītiem un pareizi izrunātiem vārdiem latviešu valodā, kas ļāva bērniem labāk saprast sižetu. Bērnu bija iespēja dzirdēt vācu valodas skanējumu, iemācīties dažus vārdus un frāzes svešvalodā, kā arī pielietot savas zināšanas vācu valodā, izsakot pateicību aktieriem un pasniedzot pašgatavotas dāvaniņas izrādes beigās.

 Vēlamies izteikt pateicību Rīgas Gētes institūtam, Reģionālā vācu valodas un Vācijas valstmācības tālākizglītības centra vadītājai Marinai Rumjancevai par sadarbību un lielisku iespēju dažādot mācību procesu apgūstot vācu valodu..

Vācu teātris viesojās Rūķītī Vācu teātris viesojās Rūķītī Vācu teātris viesojās Rūķītī

Mācību ekskursijas mūsdienīgam mācību procesam.

 27.11.2019

  Ieviešot pirmsskolā kompetencēs balstītu mācību saturu, “Rūķīša” pedagogi rada iespēju bērniem daļu no mācību satura bērni apgūt ārpus telpām, organizējot izzinošas mācību ekskursijas.

  Ekskursija kā mācību organizācijas forma attīsta bērnu izziņas procesus, paplašina redzesloku un rosina aplūkot parādības to savstarpējā sakarībā un mijiedarbībā. Ārpus iestādes teritorijas devās bērni sākot no 3 gadu vecuma. Ņemot vērā iestādes izdevīgo atrašanās vietu, bērniem paveras iespējas pabūt daudzās interesantās pilsētvides vietās. 3-4 gadus veci bērni devās uz Dubrovina parku, lai izpētītu parkā esošos kokus, savāktu rudens krāšņās lapas košiem lapu pušķiem un virtenēm, savukārt 5-7 gadus veci bērni izpētīja koku dažādību parkā, atpazina pēc lapām, augļiem kokus un noņēma koku mizas nospiedumus, lai tos vēlāk salīdzinātu, kā arī veica koku apkārtmēru mērījumus, nosakot dižākos kokus parkā

  4-5 gadus veci bērni devās uz Latgales Zoodārzu, Esplanādes parku, Dubrovina parku un Raiņa pieminekli, kā arī devās ciemos pie ugunsdzēsējiem uz Rīgas ielas ugunsdzēsēju depo. 5-7 gadus veci bērni apmeklēja tematiskos pasākumus bibliotēkā „Zīlīte” un grupas “Attapīgā Sprīdīša skoliņa” bērni un vecāki šajā gadā ir aktīvi “Bērnu vecāku žūrijas” dalībnieki. Bērni pabija arī „Latviešu mājā” un iepazina latviskās tradīcijas un senlietas vēsturnieces G.Barkovskas interesantajā stāstījumā.

 “Karjereas nedēļas” ietvaros bērni devās arī uz vecāku darba vietām-Daugavpils inovāciju centru, Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju, restorānu „Art Hub”.

  Mācību ekskursijas ir kļuvušas par ikdienu “Rūķītī”, jo Tas ir lielisks veids, kā dažādot mācību procesu un izglītības satura paredzētos sasniedzamos rezultātus apgūtu neikdienišķos apstākļos – dabā, muzejā, kultūras vai vēstures objektā.

Eiropas valodu dienu svinam arī „Rūķītī”

 27.11.2019

 Eiropas valodu diena ir ikgadējs pasākums, kurš notiek 26. septembrī Eiropā un arī mūsu „Rūķītī”, un tajā cildina valodu daudzveidību visā Eiropā. Veicinot kultūras un valodu daudzveidību, kā arī mudinot bērnus apgūt svešvalodas, Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis” 26. septembrī 6-7 gadus veci audzēkņi pulcējās zālē uz Eiropas valodu dienai veltīto pasākumu. Pasākumā piedalījās „Rūķīša” audzēkņi, grupu skolotājas un vācu valodas skolotāja Vija Baļeva. Pasākumu vadīja Reģionālā vācu valodas un Vācijas valstmācības tālākizglītības centra vadītāja Marina Rumjanceva.

 Bērniem bija iespēja ieklausīties dažādu Eiropas valodu skanējumā, atpazīt vārdus un frāzes jau dzirdētajās valodās, kā arī gūt iedvesmu apgūt vācu valodu padziļināti.

 Vācu valodas skolotāja Vija Baļeva kopā ar Reģionālā vācu valodas un Vācijas valstmācības tālākizglītības centra vadītāju Marinu Rumjancevu sagatavoja bērniem interesantus uzdevumus, spēles un rotaļas, kurās bērni spēja paradīt jau apgūtās vācu valodas zināšanas, prasmes un papildināt vārdu krājumu ar jauniem vārdiem vācu valodā.

 Pasākuma beigās bērniem tika piedāvāts noskatīties video ar dziesmu, kuru bērni dziedāja, rādot kustības.

Eiropas valodu dienu svinam arī „Rūķītī” Eiropas valodu dienu svinam arī „Rūķītī”

Martinstag “Rūķītī”

 27.11.2019

 5.novembrī Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis” grupas „Mazā Rūķīša skoliņa” bērni kopā ar grupas skolotāju, vācu valodas skolotāju Viju Baļevu, studenti no Vācijas un Reģionālā vācu valodas un Vācijas valstmācības tālākizglītības centra vadītāju Marinu Rumjancevu atzīmēja Mārtiņa dienu (Martinstag).

 11. decembrī Vācijā ir Sv. Mārtiņa piemiņas diena, un leģenda vēsta, ka svētais Mārtiņš bija kāds romiešu karavīrs, kurš kļuva par mūku. Viņa dzīve bija tik klusa un pieticīga, ka reiz pie viņa ieradās pats Jēzus Kristus, pārģērbies par klaidoni un lūdza patvērumu. Karavīrs glābis klaidoni un Jēzus to atzinis par labu esam. Kopš tā laika ļaudis tic, ka Mārtiņš ir svētais un aizbildnis pār bērniem un nabagiem. Tā kā Mārtiņa dienu svin rudenī, pasākuma sākumā bērni pārrunāja, kādas tad ir rudens pazīmes, kā sauc citus gadalaikus vācu valodā. Bērni labprāt piedalījās spēlē, kurā vajadzēja izvilkt priekšmetu un nolikt to pie tās gadalaika kartiņas, ar kuru bērnam šis priekšmets asociējas.

 Pasākuma laikā bērni noskatījās īsfilmu par svētā Mārtiņa dienas tradīcijām (viena no galvenajām tradīcijām ir laternas pagatavošana un gaismiņas iedegšana tajā), spēlēja spēles, sauca gadalaikus vācu valodā un pats galvenais, katrs bērns pagatavoja savu kartona laternu, kurā ielika tējas svecīti. Bērniem bija iespēja radoši izpausties, izrotājot savu laternu.

 Bērni parādīja jau apgūtās zināšanas vācu valodā un iemācījās arī kaut ko jaunu, kā arī papildināja savu vārdu krājumu. Noslēgumā vienam no grupas zēniem vārdā Martins, tika uzlikts uz pleciem sarkans apmetnis un viņš iejutās Sv. Mārtiņa lomā, lai ar prieku dalītu bērniem kliņģerus.

Martinstag “Rūķītī” Martinstag “Rūķītī” Martinstag “Rūķītī”

Karjeras nedēļa “Profesiju virpulī”

 21.11.2019

 Jau tradicionāli, katru gadu, mūsu iestādē norisinās Karjeras nedēļa. Arī šogad no 14.-18.oktobrim, stiprinot iestādes sadarbību ar vecākiem un realizējot kompetencēs balstītu apmācību, bērni devās izzinoši izglītojošās ekskursijās uz dažādām vecāku darbavietām, kā arī paši labprāt aicināja un uzņēma vecākus pie sevis.

 5-6 gadus vecu bērnu grupā „Mazā rūķīša skoliņa” šogad viesojās Ievas, Kristera un Katrīnas tēti, lai iepazīstinātu bērnus ar savu profesiju - policists. Viņi ļoti interesanti un aizrautīgi stāstīja un rādīja savam darbam nepieciešamo ekipējumu, drošības un aizsardzības līdzekļus, kā arī iesaistīja bērnus dažādās aktivitātēs. Bērni aktīvi līdzdarbojās un visi saņēma dāvanas- grāmatas, balonus un dažādus policijas auto modeļus, kurus varēja konstruēt kopā ar vecākiem.

 Lai iepazītu bibliotekāra darbu bērni viesojās bērnu bibliotēkā „Zīlīte”, kur strādā Maijas māmiņa un iepazina interesanto bibliotekāra profesiju.

 6-7 gadus vecu bērnu grupa „Gudrā pūces skoliņa ” turpinot pagājušajā gadā iesākto karjeras izglītības projektu “Pūcīte iepazīst profesijas” devās pie Markusa māmiņas uz Daugavpils Inovāciju centru, lai kopīgi veiktu dažādus aizrautīgus eksperimentus un paši iejustos jauno pētnieku lomā. Bērni ciemojās arī restorānā ART HUB, kur strādā Amēlijas māmiņa, lai izbaudītu restorāna atmosfēru un paši iejustos konditora amatā, dekorējot kūciņas. Kas var būt gardāks par paša rokām darinātu „šedevru”!

 4-5g.v.bērnu grupa „Kamenītes ” viesojās Latgales zoodārzā un iepazina ne tikai dzīvniekus, kukaiņus un rāpuļus, bet arī gida interesanto profesiju, savukārt grupas „Bitītes” 4-5 gadus vecie bērni paviesojās Daugavpils Ugunsdzēsēju depo, lai redzētu un izbaudītu, cik sarežģīts, atbildīgs un smags ir ugunsdzēsēju darbs.

 Protams, ka iepazīšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem klātienē turpinās arī pēc karjeras nedēļas, jo skolotājas ļoti rūpējas, lai bērnu zināšanas un iemaņas veidotos ne tikai bērnudārza telpās, bet būtu cieši sasaistītas ar vecāku ikdienas darbu, kas rada bērniem pozitīvas emocijas un audzina cieņu un izpratni par katras profesijas nepieciešamību un svarīgumu.

Karjeras nedēļa “Profesiju virpulī” Karjeras nedēļa “Profesiju virpulī” Karjeras nedēļa “Profesiju virpulī” Karjeras nedēļa “Profesiju virpulī” Karjeras nedēļa “Profesiju virpulī” Karjeras nedēļa “Profesiju virpulī” Karjeras nedēļa “Profesiju virpulī” Karjeras nedēļa “Profesiju virpulī”

Karjeras nedēļa “Profesiju virpulī” Karjeras nedēļa “Profesiju virpulī”

Izglītības kompetenču veidošanas pasākumi “Rūķītī”

 31.10.2019

  Katra mācību gada otrajā septembra nedēļā durvis tiek vērtas bērnu vecākiem un Daugavpils skolu sākumskolas skolotajiem, lai uzsākot jauno mācību gadu pārrunātu par aktualitātēm. Šis mācību gads pirmsskolām ir īpašs, jo no 1.septembra tiek uzsākta kompetencēs balstīta mācību satura ieviešana. Vecāki tika iesaistīti aktivitātēs “Plāno-Dari-Padomā” un “Efektīvs mācību process”, lai praktiski darbojoties un izspēlējot dažādus mācību modeļus, gūtu izpratni par mācību procesa plānošanu, vērtēšanu un gūtu priekšstatu par dažādību mācību darba organizācijas formu izvēlē un izvēlēto mācību startēģiju efektivitāti.

  Papildus mācību satura aktualitātēm, tiekoties ar jaunuzņemto bērnu vecākiem, iestādes administrācija bērnu vecākus iepazīstināja ar veselīga uztura un ēdināšanas pamatprincipiem pirmskolā un skaidroja adaptācija īpatnības, savukārt 5-7 gadus vecu bērnu vecākiem bija iespēja tikties ar Daugavpils skolu skolotājiem, lai gūtu izpratni par pirmsskolas un skolas pēctecības nodrošināšanu bērnu izglītības atbalstam.