Pieredze 2017./2018.m.g.

Veselā Latvijā veseli bērni!

 13.06.2018

 Ar šādu saukli šogad Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” tika organizēta Veselības diena, tādējādi atzīmējot Starptautisko Bērnu aizsardzības dienu un Move Week 2018 pasākumus.

 Rīts iesākās ar kopīgu “iesildīšanos” Rūķu sētā, kur gan lielie, gan mazie no rūķu saimes, mūzikas skolotāju vadībā, izvingrināja ķermeni, lai varētu doties skolotāju sagatavotajās aktivitātēs.

 5-7 gadus vecie bērni devās uz Esplanādes parku pārgājienā ar orientēšanās elementiem , bet jaunākie “Rūķīša” audzēkņi iestādes teritorijā sacentās jautrajās stafetēs un dažādās kustību aktivitātēs.

 Veselības dienā “krita” visi iepriekš sasniegtie rekordi- kustību prieks un smaidi dubultā!!!!

Veselā Latvijā veseli bērni! Veselā Latvijā veseli bērni! Veselā Latvijā veseli bērni! Veselā Latvijā veseli bērni! Veselā Latvijā veseli bērni! Veselā Latvijā veseli bērni! Veselā Latvijā veseli bērni! Veselā Latvijā veseli bērni!


Veselā Latvijā veseli bērni! Veselā Latvijā veseli bērni!

Latvijai es vēlu…

 02.05.2018

 Tuvojoties Latvijas simtgadei ikviens steidz dot savu artavu, lai godinātu domās un darbos mūsu dzimteni. Arī Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” kuplais bērnu, viņu vecāku un darbinieku pulciņš ir ceļā uz Latvijas simtgadi.

 2018.gada 21.aprīlī Daugavpils Universitātē notika radošo darbu konkursa “Latvijai es vēlu…” laureātu apbalvošana. Konkursu organizēja Daugavpils Universitātes Reģionālais vācu valodas un Vācijas valstsmācības tālākizglītības centrs sadarbībā ar Rīgas Gētes institūtu. Konkursa mērķis bija rosināt pirmsskolas izglītības iestāžu un sākumskolu audzēkņu interesi par Latviju, tās vērtībām, iedzīvotājiem, valsts nākotnes redzējumu, vizualizējot savu vēlējumu valsts simtgades apsveikumā. Konkursā piedalījās vācu valodas skolotājas Liānas Cecerukas 3-5 gadus vecie audzēkņi un viņu skolotājas un vācu valodas skolotājas Vijas Baļevas 5-7 gadus vecie audzēkņi un viņu skolotājas. Pirmsskolas audzēkņu grupā I vietu ieguva 6-7 gadus vecu bērnu grupa “Kamenītes”, II vietu 3-4 gadus vecu bērnu grupa “Mārītes” un III vietu 5-6 gadus vecu bērnu grupa”Mazā rūķīša skoliņa”. Pārējo grupu dalībnieki saņēma pateicību par piedalīšanos konkursā. Jāatzīmē, ka ikviens dalībnieks saņēma arī piemiņas veltes un nelielas dāvaniņas.

 5-6 gadus vecu bērnu grupa “Zinātkārā kapēcīša skoliņa” ar prieku atsaukusies Daugavpils pilsētas 9. speciālās pirmsskolas izglītības iestādes sagatavošanas grupas “Bitīte” ielūgumam un iesaistījušies aktivititātē “Apsveiksim kopā Latviju”. Projekta ietvaros top bērnu radošie darbiņi un novēlējumi Latvijai, kuri noslēgumā veidos burvīgu izstādi.

 Simts gadi ir liels skaitlis, nozīmīgs periods mūsu valstij. Mēs varam ar cieņu un godu svinēt šo notikumu. Vēloties uzzināt, cik sabiedriski aktīvas ir mūsu audzēkņu ģimenes un kā tās plāno iesaistīties Latvijas simtagdes svinībās, iestādē tika veikta ģimeņu aptauja “Ceļā uz Latvijas simtgadi”. Aptaujā piedalījās 116 vecāki, kuri atbildēja uz 9 jautājumiem, sniedzot savu viedokli un skatījumu par Latviju kā savu dzimteni, par plānotajiem simtgades pasākumiem un savu devumu svinību tapšanā. Katra ģimene veltīja novēlējumu Latvijai- pārsvarā gudrus, stiprus, čaklus un veselus cilvēkus, vairot mīlestību pret savu valsti, lai bērniem būtu laba nākotne!

  Pateicamies ikvienam, kurš sniedz savu ieguldījumu Latvijas simtgades gaidīšanas priekā! Simtgades svinību ietvaros aicinām ikvienu domāt par sevi kā būtisku valsts daļu, kā arī par savu ieguldījumu simtgadei. Mēs katrs svinot Latvijas simtgadi savās ģimenēs kopīgi veidojam vienu lielu Latvijas dzimšanas dienu! Saules mūžu Latvijai!

Latvijaj es vēlu... Latvijaj es vēlu... Latvijaj es vēlu... Latvijaj es vēlu... Latvijaj es vēlu... Latvijaj es vēlu... Latvijaj es vēlu...

Pateicība

 06.04.2018

pateiciba pateiciba

 Pateicamies ikvienai ģimenei, kura atsaucās aicinājumam sarūpēt dāvaniņas, lai dāvātu Lieldienu prieku Daugavpils reģionālās slimnīcas Bērnu nodaļas mazajiem pacientiem!

 Administrācija

Labestības diena “Rūķītī”

 06.03.2018

 Atsaucoties Latvijas Humānas pedagoģijas asociācijas aicinājumam 2. martā Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” tika organizēta Labestības diena, kuras moto bija “Es nevaru pārveidot visu valsti, bet es varu to padarīt par vienu cilvēku labāku. Šis cilvēks varētu būt ES”.

Labestības diena “Rūķītī” Labestības diena “Rūķītī” Labestības diena “Rūķītī” Labestības diena “Rūķītī” Labestības diena “Rūķītī” Labestības diena “Rūķītī” Labestības diena “Rūķītī” Labestības diena “Rūķītī”


Labestības diena “Rūķītī” Labestības diena “Rūķītī” Labestības diena “Rūķītī” Labestības diena “Rūķītī” Labestības diena “Rūķītī” Labestības diena “Rūķītī” Labestības diena “Rūķītī” Labestības diena “Rūķītī”


Labestības diena “Rūķītī”

Atvērto durvju dienas “Rūķītī”

 19.01.2018

 Katru gadu janvāra sākumā Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādē tiek rīkotas atvērto durvju dienas 5-7 gadus vecu bērnu grupās, lai ikviens interesents varētu ielūkoties “Rūķīša” ikdienā. Jāatzīst, ka šogad tās nebija plaši apmeklētas, taču tas apliecina, ka vecāki un skolas mums uzticās, jo redz pedagogu ikdienā ieguldīto darbu bērnu izaugsmē. Atvērto durvju dienas izmanto ne tikai vecāki, bet arī iestādes pedagogi, lai smeltos idejas no kolēģiem un dažādotu savu darbu, ieviešot kompetenču pieeju mācību procesā. Īpašs gandarījums par pedagogiem Jūliju Driči, Lindu Brici un Viju Baļevu, kuras tikai ar 2017. gada 1.septembri uzsāka darbu ar 5-6 gadu veciem bērniem un parādīja savu pedagoģisko meistarību. Arī šogad apmeklētājiem bija iespēja piedalīties pirmsskolas rīta cēlienā, vērojot rīta rosmi, logoritmikas nodarbības, integrētās rotaļnodarbības, vācu valodas nodarbības, mūzikas un sporta nodarbības, kā arī dažādus režīma momentus- brokastu laiku, rīta apli un individuālo darbu ar bērniem. Tie vecāki, kuri atstāja atsauksmes par atvēro durvju dienās redzēto, pauda gandarījumu par skolotāju profesionalitāti un mērķtiecīgu bērna darbības organizēšanu. Pateicamies interešu izglītības, mūzikas un pirmsskolas izglītības skolotājām par godprātīgu darbu, pedagoģisko meistarību un pirmsskolas pozitīvā tēla veidošanu iestādes atvērto durvju dienās!

Ceļā uz Latvijas simtgadi

 04.10.2017

 Gatavojoties Latvijas simtgades svinībām un realizējot 2017./2018.m.g. mācību un audzināšanas darba uzdevumus, šogad Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi UNESCO 2017 nedēļas ietvaros padziļināti izzināja tēmas, kas raksturo Latvijas vērtības. Bērni pētīja un iepazina senās latgaliešu talkas tradīcijas, godināja labību un maizi,pētīja ūdens un pienasimboliku latviešu tautas folklorā. Stiprinot izglītības iestādes un vietējās sabiedrības savstarpējo sadarbību, bērni ne tikai devās izzinošās mācību ekskursijās uz Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeju, bibliotēku “Zīlīte”, bet pateicoties biškopim Guntaram Melnim rada priekšstatu par bišu saimes dzīvi un interesanto ceļu no zieda līdz medus lāsītei. Biškopis G.Melnis uz pirmsskolas iestādi bija atvedis bišu rāmi, kurā bērni varēja aplūkot bites, saklausīt bišu sanēšanu un izgaršot medus produktus. Šī gada UNESCO nedēļas tēma ir “Kultūras mantojums lietojumā”, tāpēc bērni ne tikai izzināja mūsu senču atstāto kultūras mantojumu, bet ieviesa sadzīvē no paaudzes paaudzē mantotos tikumus un tradīcijas. Latgalē viena no tradīcijam, kuru piekopjam arī mūsdienās ir talka. Balstoties uz senajām talkas tradīcijām un pieturoties pie tautas ticējumiem, laika vērojumiem un paražām, 6-7 gadus vecu bērnu grupa kopā ar savām skolotājām iestudēja muzikālu uzvedumu “Talka”, kurā izdziedāja, izdejoja un izdzīvoja kartupeļu talku Latgalē. Bērniem bija iespēja iepazīt garo kartupeļu augšanas ceļu no stādīšanas brīža līdz pat nokļūšanai uz talcinieku galda, izdancot tradicionālos talkas dančus, izprast likumsakarības starp laika vērojumiem un parādībām dabā, dzirdēt latgaliešu valodu un runāt tajā.

  20.oktobrī Daugavpils pilsētas 24. pirmskolas izglītības iestādē viesojās Preiļu pilsētas pirmsskolas pedagogi, lai pieredzes apmaiņas seminārā “Reģionālās identitātes un valstiskas apziņas stiprināšana novadmācībā pirmsskolā” iepazītos ar “Rūķīša” kolektīva pieredzi latviskās dzīvesziņas un latgaliskā dzīvesveida iekļaušanu pirmsskolas ikdienā.Preiļu pedagogi atzinīgi novērtēja Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” kolektīva darbu, akcentējot, ka redzētais iestādē mudinās ieviest novadmācību arī savā pirmsskolā. Nākas piekrist zinātniecei, izglītības darbiniecei un filoloģijas doktorei I.Šuplinskai, ka, “..ja gribam, lai mūsu bērni runā latgaliski un apzinās latgaliskās vērtības, mums jābūt ar viņiem uz viena viļņa: respektējot viņu intereses un pieredzi, mūsdienīgi un atraktīvi jāiedzīvina latgaliskais: valoda, tradīcijas, dzīvesveids”.

Sporto svaigā gaisā!

 01.11.2017

 Iesaistoties Eiropas mobilitātes nedēļas pasākumos un LOK rīkotajā “Olimpskajā dienā2017” 22.septembrī “Rūķītī” notika sporta diena ar devīzi “Sporto svaigā gaisā!”

 Mazākie no “rūķu saimes” iesaistījās dažādās kustību aktivitātēs bērnudārza teritorijā, bet 5-7 gadus vecie audzēkņi devās sportiskā pārgājienā uz Esplanādes parku.

Sporto svaigā gaisā! Sporto svaigā gaisā! Sporto svaigā gaisā! Sporto svaigā gaisā! Sporto svaigā gaisā! Sporto svaigā gaisā! Sporto svaigā gaisā!


Sporto svaigā gaisā! Sporto svaigā gaisā! Sporto svaigā gaisā! Sporto svaigā gaisā! Sporto svaigā gaisā! Sporto svaigā gaisā!

APU ieviešana Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādē

 09.09.2017

Lokālpatriotisma veidošanās pirmsskolas vecuma bērniem

 09.09.2017