2013./2014.m.g.

Pieredze

Vācu kultūras pavasaris arī Rūķītī.

 09.04.2014

 4.aprīlī Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādē viesojās Reģionālā vācu valodas un Vācijas valstsmācības tālākizglītības centra vadītājas p. i. N.Demjaņenko un brīvprātīgā darba veicējas no Vācijas, lai projekta „Vācu kultūras pavasaris Daugavpilī” ietvaros organizētu aktivitātes 6-7 gadus veciem bērniem.

&emspBalstoties uz vācu valodu kā vienu no vācu kultūras bagātībām, pasākuma rīkotājas izvēlējās tēmu, kas tuva un saprotama bērniem - „Dzīvnieki un to valoda”. Bērni noskatījās leļļu teātri par lauku sētas iemītniekiem, kopā ar teātra varoņiem atdarināja to kustības un valodu. Tad paši gatavoja maskas, lai spētu iejusties dzīvnieku tēlos un izspēlētu iepriekš redzēto lugu. Bērni vācu valodu apgūst jau otro gadu, jo mūsu iestādē bērniem no 5 gadu vecuma tiek īstenota interešu izglītība „Vācu valoda”.Balvā mazie aktieri saņēma gardu piparkūku putna veidolā, kas simbolizē pavasari.

 Pateicamies Reģionālā vācu valodas un Vācijas valstsmācības tālākizglītības centra vadītājas p. i. N.Demjaņenko un brīvprātīgā darba veicējām par pozitīvajām emocijām, kā arī iespēju mūsu iestādes bērniem pielietot apgūtās valodu prasmes praksē.

Pirmais solis pretī virsotnēm..

 04.04.2014

 3.aprīlī Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādē tika godināti talantīgie bērni un viņu skolotājas, kuri pārstāvēja iestādi mazo izpildītāju konkursā „Daugavpils Cālis 2014”. Konkurss norisinājās 30.martā Daugavpils Latviešu kultūras centra Lielajā zālē. Pavisam konkursam bija pieteikušies 15 mazie dziedātāji no visas pilsētas. Mūsu iestādes mūzikas skolotājas konkursam bija sagatavojušas sešus dalībniekus. Pirmsskolas mūzikas skolotāja Jolanta Boreiko konkursam virzīja Diānu Šneveli, Laumu Vucenu un Kristeru Krīviņu, skolotāja Aelita Novicka sagatavoja Kristu Bužinsku, bet skolotāja Ilona Znutiņa atklāja divu savu audzēkņu talantu- Vilmas Vanaģeles un Martas Bozovičasdziedātprasmi.

 Konkursa žūrija šajā konkursa kārtā par uzvarētājām atzina divas mazās izpildītājas- mūsu iestādes četrgadīgo solisti Martu Bozoviču un Daugavpils pilsētas 12. pirmsskolas izglītības iestādes audzēkniEvu ElizabetiMiloslavsku.Abas solistes pārstāvēs Daugavpili 21.aprīlī, Daugavpils novada konkursā „Cāļu cālis 2014”. Vēlam veiksmi Martai Bozovičai un pateicamies skolotājām par mūsu iestādes bērnu muzikālo spēju attīstīšanu!

Kā kļūt par dzejnieku?

 31.03.2014

 27.martā Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādes sagatavošanas grupu bērni devās uz bērnu bibliotēku „Zīlīte”, lai tiktos ar dzejnieci Lidiju Vasaraudzi. Dzejniece bērnus iepazīstināja ar savām grāmatām, kurās dzeju veltījusi saviem mazbērniem. L.Vasaraudze rosināja bērnus darboties līdzi - atveidot ar kustībām dzejoļus, uzdot mīklas un mēģināt sacerēt dzejoli pašiem. Starp bērniem un dzejnieci izveidojās dzīva diskusija, bērni daudz jautāja. Ka viens no interesantākajiem jautājumiem dzejniecei šķita jautājums - kā kļūt par dzejnieci? Atbildot uz šo jautājumu, L.Vasaraudze uzsvēra, ka svarīgi ir daudz lasīt grāmatas, jo tās veido bagātu vārdu krājumu, kas savukārt ir pamats dzejoļu rakstīšanai. Bērni iepriecināja dzejnieci deklamējot viņas dzejoli „Pavasarī”. Noslēgumā, atmiņai par šo jauko tikšanos, tapa kopīgs foto.

 Pateicamies bibliotēkas „Zīlīte” darbiniekiem par iespēju tikties ar dzejnieci L.Vasaraudzi.

Atvērtās durvju dienas „Rūķītī”

 Jau otro gadu pēc kārtas janvārī Daugavpils pilsētas 24.pirmskolas izglītības iestādē „Rūķītis” ciemos tiek gaidīti 5-7 gadus vecu bērnu vecāki, lai ielūkotos bērnu ikdienā. Sabiedrībā radies nedaudz maldīgs priekšstats, ka gatavoties skolai nozīmē tikai lasīt un rakstīt, bet cik daudz vēl dažādas prasmes un iemaņas bērns apgūst tieši pirmsskolā! Rakstīšana un lasīšana ir tikai viena neliela, bet svarīga daļiņa. Faktiski bērnībā veidojas attieksmes, paradumi, iemaņas, zināšanas un prasmes, tiek ielikti svarīgi pamati visai dzīvei. Mūsu mērķis ir ieinteresēt bērnu, radīt vēlmi darboties, izzināt, pētīt, secināt. Bērna zinātkāre, mirdzošās acis ir motivējošais faktors pirmsskolas darbā. Tādēļ vecāki tika aicināti apmeklēt integrētās rotaļnodarbības, kurās bija iespējams vērot gan ētiku un kristīgo mācību, gan iepazīstināšanu ar apkārtni un dabu, gan mūzikas un sporta nodarbības, kā arī ielūkoties radošo darbu un vācu valodas nodarbībās. Katras integrētās rotaļnodarbības neiztrūkstoša sastāvdaļa nenoliedzami ir matemātisko prasmju, lasītprasmju, rakstītprasmju un runas attīstīšana.

 Vecāku dienas gan nebija plaši apmeklētas, taču mēs neskumstam, jo tas liek domāt, ka vecāki mums uzticas un novērtē mūsu darbu. Tie vecāki, kuri viesojās mūsu iestādē atvērto durvju dienu laikā,atstāja pozitīvas atsauksmes par redzēto un izteica pateicību skolotājiem,kas ir aizdeguši bērnos zinātkāres dzirkstelīti, kā arī nodrošina bērniem draudzīgu, radošu un attīstošu vidi.

Daloties pieredzē ar Ilūkstes novada pirmsskolas darbiniekiem.

 „Gūt var dodot, gūt var ņemot, Dodot gūtais neatņemams" , šie Raiņa vārdi nu ir neatņemama mūsu iestādes viesu grāmatas sastāvdaļa, jo tieši ar šādiem vārdiem par gūto pieredzi mūsu iestādē pateicās Ilūkstes PII „Zvaniņš” kolektīvs. 25.oktobra rītā Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis” viesojās 46 pirmsskolas darbinieki no Ilūkstes, Bebrenes, Subates, Dvietes, lai iepazītos un pārņemtu labāko darba pieredzi. Viesiem bija iespēja apmeklēt interešu izglītības nodarbības- vācu valodu un sporta dejas, kā arī ielūkoties 2-3 gadus vecu bērnu fiziskās izglītības un veselības nodarbībā, 5-6 gadus vecu bērnu integrētajā rotaļnodarbībā un vērot „Maizītes svētkus” 6-7 gadus vecu bērnu grupā. „Rūķīša” pedagogi bija sagatavojuši arī izstādes ar pašu gatavotajām didaktiskajām spēlēm bērnu runas attīstīšanai, matemātisko priekšstatu veidošanai, lasītprasmes un rakstītprasmes veicināšanai, darbībām ar priekšmetiem un sensorai audzināšanai, konstruēšanai, kā arī pašu gatavotajiem mūzikas un ritma instrumentiem, telpu rotājumiem un atribūtiem teatrālajai darbībai. Viesi apmeklēja iestādi, uzteica telpu estētisko un attīstošo vizuālo noformējumu un priecājās par sakopto un drošo teritoriju, novēlot arī turpmāk nezaudēt radošumu un sirds mīlestību pret bērniem.

Olimpiskā diena 2013. „Rūķītī”!

 Lai popularizētu olimpisko kustību, veselīgu dzīves veidu un godīgas spēles principus sportā, šodien, 27.septembrī, Latvijā svin Olimpisko dienu ar vienojošu devīzi "Esam sportiska ģimene!". Ņemot vērā, ka bērnudārzs ir otrās mājas un visi šeit „mītošie” ir ģimene, Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis” iesaistījās Latvijas Olimpiskās komitejas aicinājumā un organizēja Olimpisko dienu iestādē. Ikviens varēja piedalīties jautrajos startos, pārvarēt šķēršļu skrējienu, pārliecināties par savu spēku, izturību un veiklību sportojot „Svarcelšanas sektorā”, „Vingrošanas sektorā”, „Lekšanas sektorā” un „Mešanas sektorā”. Visas nedēļas garumā bērni, kopā ar skolotājām un vecākiem, zīmēja „Sportisko ģimeni”, lai labākie no darbiem nonāktu Daugavpils Olimpiskajā centrā konkursam „Esam sportiska ģimene”, bet pārējie iepriecinātu iestādes audzēkņus, viņu vecākus, darbiniekus un viesus! Kolektīva vārdā izsakām pateicību bērnu ģimenēm par iesaistīšanos Olimpiskās dienas pasākumos.


Vecāku tikšanās „Rūķītī”

 Septembra sākumā „Rūķītī” tika pulcināti mūsu iestādes audzēkņu vecāki, lai kopīgi ar iestādes administrāciju un grupu skolotajām ne tikai pārrunātu, apspriestu šī mācību gada aktuālos jautājumus, bet arī praktiski un radoši līdzdarbotos.

  Jaunuzņemto bērnu vecākiem bija iespēja uzzināt par mūsu iestādes mācību un audzināšanas procesa galvenajiem uzdevumiem, par iestādes tradīcijām, svinamajiem svētkiem, aktivitātēm, uzzināt kā tiek organizēta ēdināšana un kādi veselīga uztura pamati pirmsskolā, kā atvieglot bērnam adaptācijas procesu. Bet to bērnu vecākiem, kuri bērnudārzu apmeklē ne pirmo gadu šī bija jauka kopā sanākšana, atkal tikšanās, lai radošā un nepiespiestā gaisotnē diskutētu par aktuāliem jautājumiem, saņemtu atbalstu un konsultācijas.

No pirmsskolas uz skolu- bez satraukuma!

 Šis gads mūsu pilsētā iezīmējies ar sadarbības veicināšanu starp pirmsskolām un skolām. Rudenī tik organizēta konference pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem, lai veicinātu dialoga veidošanos un izpratni par katras izglītības pakāpes īpatnībām. Mūsu iestādes pedagogi decembrī apmeklēja Daugavpils 3. vidusskolas 1.klašu atklātās stundas, lai ne tikai redzētu kā klājas mūsu absolventiem, bet arī iepazītos ar mācību procesa īpatnībām sākumskolā. Februārī mūsu iestādē notika pieredzes apmaiņas pasākums „Skolas un pirmsskolas mācīšanas un mācīšanās prasmju pēctecības nodrošināšana”, kura ietvaros skolu direktori, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji un izglītības pārvaldes darbinieki iepazinās ar mūsu darba formām, metodēm paņēmieniem apmeklējot 5-7 gadus vecu bērnu integrētās rotaļnodarbības.

 Pēc nodarbību vērojumiem pasākuma dalībniekiem tika dota iespēja piedalīties atklātā diskusijā, kurā tika aktualizētas dažādas pirmsskolas un skolas sadarbības formas, lai nodrošinātu pēc iespējas vieglāku bērna pāreju no vienas izglītības pakāpes uz nākamo. Skolu un pirmsskolas pārstāvji savstarpēji dalījās savā pieredzē.

Dzejas dienas „Rūķītī”

 „Ļaudis saka: raibs mūžs. Tas nozīmē, ka ir bijušas baltas dienas un melnas dienas, dzeltenas skaudību dienas un zilas cerību dienas…”, tā I.Ziedonis raksta „Raibajā pasakā” un raibi krāsainas dienas piedzīvoja arī Daugavpils pilsētas 24. Pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis”. Šogad dzejas dienas pagāja pieminot mūžībā aizgājušo dzejnieku Imantu Ziedoni, tādēļ visi pasākumi bija saistīti pārsvarā ar šī dzejnieka daiļradi.

 „Visskaistākām ogām pasaulē pilni šoruden pīlādžu zari…” un daļa no šī dzejnieka pieminētā brīnuma tika savērta košās un smaržīgās krellēs, jo 1,5-3 gadus veci bērni kopa ar vecākiem un skolotājām darināja krāsainas rudens rotas. 4-6 gadus vecu bērnu grupās visas nedēļas garumā skanēja I.Ziedoņa krāsainās pasakas, kuras bērni centās attēlot uz papīra zīmējot un aplicējot dažādās tehnikās. 6-7 gadus vecie bērni paši mēģināja iejusties dzejnieka lomā un tapa daudzi jauki dzejoļi par rudeni, draudzību un rotaļām… 5-7 gadus veci bērni apmeklēja mūsu izcilā dzejnieka Raiņa pieminekli, klausījās un skandēja dzeju bērnu bibliotēkā „Zīlīte”. Raibas un skanīgas bija „Rūķīša” dienas visas nedēļas garumā, bet kā saka I.Ziedonis „Nevar tik raibas pasakas garas rakstīt — metas raibs gar acīm. Kad jūs šo pasaku lasīsiet, paskatieties laiku pa laikam spogulī — vai nav acis raibas. Ja ir raibas, tad vajag atpūsties.”

Vasaras vitamīnu virpulī

 14. augusta rītā Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” pagalmā pulcējās žiperīgie ķirši, saldie burkāni, sulīgās plūmes, veselīgie zirnīši, gardie tomāti un citi vasaras vitamīni, par kuriem bija pārtapuši lielie un mazie rūķīši. Lai popularizētu veselīgu un aktīvu dzīvesveidu „Rūķītī” tika organizēta veselības diena „Vasaras vitamīnu virpulī”!

  Visu nedēļu bērni gatavojās šim pasākumam- kopā ar skolotājām zīmēja un līmēja veselīgu uzturu, vitamīnus, kustīgu un sportisku atpūtu, minēja mīklas par augļiem un dārzeņiem, risināja burtu un attēlu šarādes, bet ar vecākiem mājās ļāvās fantāzijas lidojumam, lai augļi, dārzeņi un ogas pārtaptu jautrā „Vitamīnu parādē”. Veselības dienu bērni uzsāka ar vitamīnu rosmi „Rūķu sētā” un tad devās laukumos, lai darbotos „Mazo citronu darbnīcā”, „Žiperīgo ķiršu veselības pulciņā”, „Saldo burkānu klubiņā”, „Plūmju stacijā” un daudzās citās aktivitātēs.

 Pareizai un veselīgai attīstībai nepieciešamas ne tikai sportiskas aktivitātes. Viens no galvenajiem bērna veselīgas attīstības pamatnoteikumiem ir pareizs un veselīgs uzturs, tam jābūt pilnvērtīgam, lai nodrošinātu optimālu garīgu un fizisku attīstību. Tādēļ, veidojot veselīga dzīvesveida pamatus pirmsskolā, cienastā bērniem šodien bija burkānu un banānu ripas, ābolu un bumbieru šķēles, vīnogas un augļu sula. Rīta cēliens pagāja aktīvā sportiskā gaisotnē, bet visas dienas garumā ikviens varēja aplūkot bērnu radošo darbu, kā arī vecāku un bērnu kopdarbu izstādes. Izsakām pateicību bērnu vecākiem par aktīvu līdzdarbošanos un atbalstu Veselības dienas organizēšanā! Veselā miesā- vesels gars!

Kad “Saulīte” pie „Rūķīša” ciemos….

 27.jūnijā mūsu iestādē viesojās Siguldas pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” kolektīvs.

 Siguldas kolēģes iepazinās ar mūsu iestādes darbu vasaras periodā, augstu novērtēja mūsu skolotāju radošumu un profesionalitāti aplūkojot skolotāju pašu darinātos mācību metodiskos materiālus bērnu runas attīstīšanai, lasītprasmes un rakstītprasmes veicināšanai, matemātisko priekšstatu izzināšanai, atribūtus sižeta lomu rotaļām, teatrālajai darbībai, veselības un fiziskās attīstības nostiprināšanai. Kolēģes no Siguldas ar interesi iepazinās ar mūsu iestādes telpu gaumīgo iekārtojumu un attīstošās vides izveidi, kā arī bija sajūsminātas par mūsu sakopto un estētisko teritoriju un pastaigas laukumiņu noformējumu.