2012./2013.m.g.

Pieredze

„Rūķītī” viesojās Taizemes pedagogi

 17.aprīlī Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādē viesojās Taizemes izglītības darbinieki, lai iepazītos ar pirmsskolas izglītības procesu mūsu iestādē. Viesiem bija iespēja redzēt 2-3 gadus vecu bērnu darbošanos radošajā teatrāli muzikālajā darbībā un ielūkoties 5-6 gadus vecu bērnu rotaļnodarbību procesā, kurā šoreiz bērni eksperimentēja, sprieda, rakstīja, gatavoja cienastu un apsveikuma kartiņas viesiem. Viesi izstādēs iepazinās ar bērnu radošajiem darbiem no dabas materiāla, dzijas, papīra un brīnījās par pedagogu veikumu aplūkojot pedagogu pašu rokām darinātās didaktiskās spēles, mūzikas un ritma instrumentus, atribūtus sižeta lomu rotaļām, teatrālajai darbībai, fiziskajām aktivitātēm un konstruēšanai. Viesus pārsteidza mūsu bērnu sagatavotais koncerts, kura bērni dziedāja gan angļu, gan latviešu valodā, dejoja sporta dejas un spēlēja tautas instrumentus. Noslēgumā bērni uzdāvināja viesiem pašdarinātos apsveikumus, bet Taizemes pedagogi viesu grāmatā ierakstīja: „ Jūs savai pilsētai un valstij audzināt krietnus cilvēkus! Paldies par jūsu pūlēm!”

07. 12. 2012. Arī pie mums iestādē viesojās Sv. Nikolajs

 Tagad, kad ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks, visā pasaulē, īpaši Vācijā svin Sv. Nikolaja dienu (Nikolaustag). Svētais Nikolajs ir bērnu svētais aizbildnis, tāpēc viņu īpaši gaida bērni. Pēc tradīcijas Nikolaja dienas priekšvakarā bērni noliek savu zābaciņu uz palodzes vai pie durvīm un, ja bērns visu gadu bija paklausīgs, tad naktī Sv. Nikolajs atnes un ieliek tam zābakā vai zeķē dāvanu. Bet nepaklausīgie bērni dāvanas vietā saņem žagaru, kurš priekš tiem ir svētība.

 Arī bērnudārzā „Rūķītis” iegriezās Sv. Nikolajs, jo dzirdēja, ka tajā ir gudri un paklausīgi bērni. 7. decembrī Daugavpils pilsētas 24. izglītības iestādē viesojās Daugavpils Universitātes Vācu valodas centra vadītāja Nataļja Demjanenko ar brīvprātīgā darba veicēju Evu Drešleri no Vācijas, lai iepazīstinātu bērnus ar Sv. Nikolaja dienas tradīcijām. Pasākumā piedalījās mūsu iestādes sešgadīgie un septiņgadīgie bērni, kuri jau otro gadu mācās vācu valodu.

 Eva Drešlere un Vācu valodas centra vadītāja bija sagatavojuši bērniem uzdevumus, kuros bērniem no izgrieztiem burtiem bija jāsaliek svētku nosaukums vācu valodā („Nikolaustag”). Veiksmīgi paveicot uzdevumu, bērni devās pie zāles sienas, lai pie tās piestiprinātu nosaukumu.

 Viena no galvenajām tradīcijām ir zābaciņa gatavošana, kurā Sv. Nikolajs ieliek bērniem saldu dāvaniņu. Kopā ar vācu valodas skolotāju Viju Baļevu, grupas skolotāju Nadeždu Čobāni, brīvprātīgā darba veicēju Evu un Vācu valodas centra vadītāju Nataļju Demjanenko bērni pagatavoja zābaciņus no kartona, izrotāja tos ar uzlīmēm un katrs nolika savu zābaciņu pie loga uz grīdas. Kamēr bērni pildīja vēl vienu uzdevumu, kurā bija jāsameklē iztrūkstošie burti, jāielīmē pareizā vietā un jāizlasa vārds, kurš saistīts ar Sv. Nikolaja dienu, bērniem neredzot, Sv. Nikolajs katra zābaciņā ielika dāvanu.

 Lai Nikolajs atnāktu, bērniem bija jānoskaita dzejolītis vācu valodā par svēto Nikolaju. Pārsteigums bija tad, kad pēc noskaitītā dzejoļa, Sv. Nikolajs ar zelta grāmatu parādījās zālē un slavēja bērnus par labi padarītiem darbiem. Tad Sv.Nikolajs katram dalībniekam dāvāju zābaciņu ar šokolādi, mandarīnu un lielo piparkūku egles formā. Tādu zābaciņu dabūja arī iestādes vadītāja, grupas skolotāja un vācu valodas skolotāja.

 Mēs no visas sirds pateicamies DU vācu valodas centra vadītājai Nataļjai Demjanenko, un brīvprātīgā darba veicējai Evai Drešlerei par iespēju tuvāk iepazīt vācu valodu, kultūru un tradīcijas, ka arī par siltu, priecīgu un jautru noskaņas radīšanu iestādes bērniem.

Dāvā siltumu un gaismu saviem tuvākajiem!

 Kad aizvadīti Mārtiņi ar ķekatu dančiem, skaļām gaiļu dziesmām un smaržīgu maizi, „Rūķītī” iegriezās Sv.Martins un ar lukturīša gaismiņu sasildīja bērnu sirdis. 13. novembrī Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādē viesojās DU vācu valodas centra vadītāja M.Rumjanceva ar brīvprātīgā darba veicēju Evu Drechsler no Vācijas un Vienības pamatskolas 7. klases audzēkņi ar vācu valodas skolotāju M.Baklāni, lai iepazīstinātu bērnus ar Sv.Mārtiņa dienas tradīcijām. Zālē bija pulcējušies mūsu iestādes 6-7 gadus veci bērni, kuru jau otro gadu apgūst vācu valodu. Vienības pamatskolas audzēkņi bija iestudējuši ludziņu vācu valodā, kurā atainoja leģendu par Sv.Martinu. Saskaņā ar leģendu, Sv.Martins bija karavīrs, kurš kādā aukstā ziemas naktī satika nosalušu ubagu, kurš lūdza palīdzību. Sv. Martinam nebija naudas, taču viņš ar savu zobenu pārgrieza savu sarkano mēteli uz pusēm un atdeva ubagam.

  Brīvprātīgā darba veicēja Eva bija sagatavojusi bērniem uzdevumus, kuros bērniem bija jāsameklē pazudušie burtiņi, jāielīmē pareizā vietā un jāizlasa vārds. Visi vārdi bija vācu valodā un saistīti ar Sv.Martina dienas tradīcijām. Viena no galvenajam tradīcijām ir lukturīšu gatavošana, kas simbolizē gaismiņu un siltumu, kura visaukstākajās ziemas dienās spēj sasildīt cilvēku sirdis. Kopā ar skolēniem, brīvprātīgā darba veicēju Evu, DU vācu valodas centra vadītāju M.Rumjancevu un mūsu pirmsskolas vācu valodas skolotāju V.Baļevu bērni radošajā darbnīcā pagatavoja lukturīšus, kopīgi nodziedāja dziesmu par gaismu, siltumu un mīlestību. Sv.Martins katram dalībniekam dāvāja pa kliņģerim, savukārt bērni pateicās skolēniem un pieaugušajiem ar pašu darinātiem apsveikumiem.

 Sv.Martina dienas svinības noslēdza smaržīgs kliņģeris, kuru iestādes vadītājai Vienības pamatskolas kolektīva vārdā dāvāja 7 klases skolēni un skolotāja M.Baklāne.

 Sirsnīgi pateicamies DU vācu valodas centra vadītājai M.Rumjancevai un brīvprātīgā darba veicējai Evai Drechsler, kā arī Vienības pamatskolas kolektīvam, īpaši 7.klases audzēkņiem un skolotājai M.Baklānei par iespēju iepazīt vācu valodu, kultūru un tradīcijas, kā arī par sirds siltumu un svētku noskaņas radīšanu mūsu iestādes bērniem!

24.pirmsskolas izglītības iestādē izplauka radošuma ziedi

12/11/2012

 „Nav nozīmes, cik jums gadu. Ja jūs spējat saglabāt vēlmi būt radošs, bērns jūsos ir dzīvs.”

(Dž. Kasavetess)

 Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādē 8.novembrī notika seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem un skolotājiem „Konstruēšana bērna radošo spēju veicināšanai”. Pedagogi guva ieskatu jaunākajās konstruēšanas un radošuma balsta teorijās, aizpildīja testu, kurā atklāja savas kā pedagoga stiprās puses.

 Skolotājām bija iespēja apmeklēt izstādes, kurās varēja aplūkot mūsu iestādes audzēkņu un pedagogu radošos darbus no dabas materiāliem, papīra un netradicionāliem materiāliem, kā arī metodisko izstādi, kurā bija apkopoti materiāli darbībām ar priekšmetiem darbam ar vienu līdz trīs gadus veciem bērniem. Neformālā gaisotnē pedagogi diskutēja, dalījās savā pieredzē un gūtajos iespaidos. Par daudzveidīgiem konstruēšanas materiāliem, praktiskām metodēm un paņēmieniem semināra dalībniekiem pastāstīja Daugavpils mākslas vidusskolas „Saules skola” pedagoģe Digna Gordijenko. Pirmsskolas skolotājas ar interesi klausījās un vēroja D.Gordijenko stāstītajā un izteica vēlmi daudzas idejas īstenot savās iestādēs. Noslēgumā semināra dalībnieces izrādīja savu radošumu un prasmi konstruēt, izveidojot ziedu no baloniem skolotājas A.Novickas vadībā. No semināra pedagogi aizgāja gandarīti un papildinājuši savu pedagoģisko pūru ar jaunām idejām.

Par rudeni – latviski un vāciski

 18.oktobrī Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādē viesojās Vācijas pilsētas Magdeburgas pašvaldības sociālie darbinieki. Viesi iepazinās ar iestādi, noskatījās bērnu koncertu, kā arī piedalījās rudens svētkos.

 Pirmsskolas iestādē jau trešo mācību gadu tiek veiksmīgi realizēta interešu izglītība – bērni apgūst vācu valodu, tādēļ viesus patīkami pārsteidza spēja apvienot vācu un latviešu valodu, organizējot bērnu rītu, jo bērni vācu valodā dziedāja, rotaļājās, nosauca un skaitīja, cik varena ievākta rudens raža,  atpazina sēnes un prata nosaukt sēņu cepurīšu dažādās krāsas.

 

 Viesi ar interesi iepazinās ar iestādes darba organizāciju un pirmsskolas darba specifiku, izteica atzinību par bērnu ēdināšanu un iespēju nodrošināt mācību un audzināšanas procesu, ēdināšanu bērniem ar īpašām vajadzībām (bērniem ar alerģijām un cukura diabētu).

 Viesi izteica pateicību par viesmīlību. „Paldies par bērnu smaidiem un mirdzumu viņu acīs!” – tā, atvadoties no „Rūķīša”, teica viesi!

Mūsu pirmsskolas pedagogu talantu novērtē delegācija no Turcijas

 „Jūs esat Latgales reģiona cerība!”, tā viesojoties Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis” teica Turcijas delegācijas pārstāvji.

 9.jūlijā pirmsskolas iestādē viesojās Turcijas pilsētas Niģdes izglītības iestāžu vadītāji, pedagogi, sociālie darbinieki un municipalitātes pārstāvji. Viesus pārsteidza zaļā un sakoptā iestādes teritorija, bagātīgie rotaļu pastaigu laukumiņi un skolotāju profesionālisms. Viesiem bija iespēja piedalīties radošajās darbnīcās, vērot kā bērni veic eksperimentus dabā, izsaka spriedumus, vērojumus, būt klāt jautrajās stafetēs un kopīgi griezties dejā latviešu tautas rotaļā. Viesi aplūkoja bērnu radošo darbu izstādi, iepazinās ar iestādes tradīcijām folkloras telpā, našķējas ar medusmaizi un pienu. Atzinīgus vārdus par pedagogu veikumu un radošumu izpelnījās pedagogu pašu gatavotie mācību līdzekļi un attīstošās spēles. Ar laba velējumiem un cerību vēl kādreiz tikties, viesi atvadījās no viesmīlīgā „Rūķīša”!

Mūsu iestādes darbu atzinīgi novērtē Gētes institūtā.

 17.aprīlī mūsu iestādē viesojās Gētes institūta pārstāvji. Viesi iepazinās ar iestādi, apmeklēja skolotājas Vijas Baļevas vadītās vācu valodas nodarbības un izteica atzinību par paveikto, novēlot turpināt veiksmīgi apgūt vācu valodu.

Nāc, nākdams Metenīti, daudz uz tevi gaidītāju... 

 

 Laikā, kad īsās ziemas dienas sāk stiepties garākas un  laiks sāk griezties uz pavasara pusi, latvieši svin Meteņus.

 Šoreiz „Rūķītī” Meteņdienā pulcējās krietni vien kuplāks ķekatnieku skaits, jo 21.februārī Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādē viesojās Turcijas delegācija.

 Viesi – topošās pirmsskolas skolotājas – labprāt iesaistījās Meteņdienas svinēšanā. Metenis – tie ir līksmi ziemas pavadīšanas un pavasara saukšanas svētki un viens no latvisko tradīciju pamatelementiem ir masku gājiens, tādēļ turku meitenes pārtapa lāčos, gaiļos, kazās un, spēlējot skaņu rīkus, dejojot un rotaļājoties ar „Rūķīša” bērniem, latvisko tradīciju garā atvadījās no ziemas un sveica pavasari. Neizpalika arī vizināšanās zirga pajūgā un Meteņa dzīšana ar pīrāgu ķeršanu.

 Latvijas klimats viesus aicināja ātrāk doties telpās un sildīties ar piparmētru tēju un nobaudīt Meteņdienas pīrāgus. Par atmiņu no jaukās tikšanās „Rūķītī”, radošajās darbnīcās turku meitenes ar iestādes pirmsskolas skolotājām gatavoja suvenīrus – dažādus rūķīšus. Atvadoties viesi izteica pateicību par viesmīlību un izteica cerību: „Uz tikšanos!”