Pieredze

Ceļā uz Latvijas simtgadi

 04.10.2017

 Gatavojoties Latvijas simtgades svinībām un realizējot 2017./2018.m.g. mācību un audzināšanas darba uzdevumus, šogad Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi UNESCO 2017 nedēļas ietvaros padziļināti izzināja tēmas, kas raksturo Latvijas vērtības. Bērni pētīja un iepazina senās latgaliešu talkas tradīcijas, godināja labību un maizi,pētīja ūdens un pienasimboliku latviešu tautas folklorā. Stiprinot izglītības iestādes un vietējās sabiedrības savstarpējo sadarbību, bērni ne tikai devās izzinošās mācību ekskursijās uz Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeju, bibliotēku “Zīlīte”, bet pateicoties biškopim Guntaram Melnim rada priekšstatu par bišu saimes dzīvi un interesanto ceļu no zieda līdz medus lāsītei. Biškopis G.Melnis uz pirmsskolas iestādi bija atvedis bišu rāmi, kurā bērni varēja aplūkot bites, saklausīt bišu sanēšanu un izgaršot medus produktus. Šī gada UNESCO nedēļas tēma ir “Kultūras mantojums lietojumā”, tāpēc bērni ne tikai izzināja mūsu senču atstāto kultūras mantojumu, bet ieviesa sadzīvē no paaudzes paaudzē mantotos tikumus un tradīcijas. Latgalē viena no tradīcijam, kuru piekopjam arī mūsdienās ir talka. Balstoties uz senajām talkas tradīcijām un pieturoties pie tautas ticējumiem, laika vērojumiem un paražām, 6-7 gadus vecu bērnu grupa kopā ar savām skolotājām iestudēja muzikālu uzvedumu “Talka”, kurā izdziedāja, izdejoja un izdzīvoja kartupeļu talku Latgalē. Bērniem bija iespēja iepazīt garo kartupeļu augšanas ceļu no stādīšanas brīža līdz pat nokļūšanai uz talcinieku galda, izdancot tradicionālos talkas dančus, izprast likumsakarības starp laika vērojumiem un parādībām dabā, dzirdēt latgaliešu valodu un runāt tajā.

  20.oktobrī Daugavpils pilsētas 24. pirmskolas izglītības iestādē viesojās Preiļu pilsētas pirmsskolas pedagogi, lai pieredzes apmaiņas seminārā “Reģionālās identitātes un valstiskas apziņas stiprināšana novadmācībā pirmsskolā” iepazītos ar “Rūķīša” kolektīva pieredzi latviskās dzīvesziņas un latgaliskā dzīvesveida iekļaušanu pirmsskolas ikdienā.Preiļu pedagogi atzinīgi novērtēja Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” kolektīva darbu, akcentējot, ka redzētais iestādē mudinās ieviest novadmācību arī savā pirmsskolā. Nākas piekrist zinātniecei, izglītības darbiniecei un filoloģijas doktorei I.Šuplinskai, ka, “..ja gribam, lai mūsu bērni runā latgaliski un apzinās latgaliskās vērtības, mums jābūt ar viņiem uz viena viļņa: respektējot viņu intereses un pieredzi, mūsdienīgi un atraktīvi jāiedzīvina latgaliskais: valoda, tradīcijas, dzīvesveids”.

Sporto svaigā gaisā!

 01.11.2017

 Iesaistoties Eiropas mobilitātes nedēļas pasākumos un LOK rīkotajā “Olimpskajā dienā2017” 22.septembrī “Rūķītī” notika sporta diena ar devīzi “Sporto svaigā gaisā!”

 Mazākie no “rūķu saimes” iesaistījās dažādās kustību aktivitātēs bērnudārza teritorijā, bet 5-7 gadus vecie audzēkņi devās sportiskā pārgājienā uz Esplanādes parku.

Sporto svaigā gaisā! Sporto svaigā gaisā! Sporto svaigā gaisā! Sporto svaigā gaisā! Sporto svaigā gaisā! Sporto svaigā gaisā! Sporto svaigā gaisā! Sporto svaigā gaisā!


Sporto svaigā gaisā! Sporto svaigā gaisā! Sporto svaigā gaisā! Sporto svaigā gaisā! Sporto svaigā gaisā! Sporto svaigā gaisā!

APU ieviešana Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādē

 09.09.2017

Lokālpatriotisma veidošanās pirmsskolas vecuma bērniem

 09.09.2017