Pieredze

Labestības diena “Rūķītī”

 06.03.2018

 Atsaucoties Latvijas Humānas pedagoģijas asociācijas aicinājumam 2. martā Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” tika organizēta Labestības diena, kuras moto bija “Es nevaru pārveidot visu valsti, bet es varu to padarīt par vienu cilvēku labāku. Šis cilvēks varētu būt ES”.

Labestības diena “Rūķītī” Labestības diena “Rūķītī” Labestības diena “Rūķītī” Labestības diena “Rūķītī” Labestības diena “Rūķītī” Labestības diena “Rūķītī” Labestības diena “Rūķītī” Labestības diena “Rūķītī”


Labestības diena “Rūķītī” Labestības diena “Rūķītī” Labestības diena “Rūķītī” Labestības diena “Rūķītī” Labestības diena “Rūķītī” Labestības diena “Rūķītī” Labestības diena “Rūķītī” Labestības diena “Rūķītī”


Labestības diena “Rūķītī”

Atvērto durvju dienas “Rūķītī”

 19.01.2018

 Katru gadu janvāra sākumā Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādē tiek rīkotas atvērto durvju dienas 5-7 gadus vecu bērnu grupās, lai ikviens interesents varētu ielūkoties “Rūķīša” ikdienā. Jāatzīst, ka šogad tās nebija plaši apmeklētas, taču tas apliecina, ka vecāki un skolas mums uzticās, jo redz pedagogu ikdienā ieguldīto darbu bērnu izaugsmē. Atvērto durvju dienas izmanto ne tikai vecāki, bet arī iestādes pedagogi, lai smeltos idejas no kolēģiem un dažādotu savu darbu, ieviešot kompetenču pieeju mācību procesā. Īpašs gandarījums par pedagogiem Jūliju Driči, Lindu Brici un Viju Baļevu, kuras tikai ar 2017. gada 1.septembri uzsāka darbu ar 5-6 gadu veciem bērniem un parādīja savu pedagoģisko meistarību. Arī šogad apmeklētājiem bija iespēja piedalīties pirmsskolas rīta cēlienā, vērojot rīta rosmi, logoritmikas nodarbības, integrētās rotaļnodarbības, vācu valodas nodarbības, mūzikas un sporta nodarbības, kā arī dažādus režīma momentus- brokastu laiku, rīta apli un individuālo darbu ar bērniem. Tie vecāki, kuri atstāja atsauksmes par atvēro durvju dienās redzēto, pauda gandarījumu par skolotāju profesionalitāti un mērķtiecīgu bērna darbības organizēšanu. Pateicamies interešu izglītības, mūzikas un pirmsskolas izglītības skolotājām par godprātīgu darbu, pedagoģisko meistarību un pirmsskolas pozitīvā tēla veidošanu iestādes atvērto durvju dienās!

Ceļā uz Latvijas simtgadi

 04.10.2017

 Gatavojoties Latvijas simtgades svinībām un realizējot 2017./2018.m.g. mācību un audzināšanas darba uzdevumus, šogad Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi UNESCO 2017 nedēļas ietvaros padziļināti izzināja tēmas, kas raksturo Latvijas vērtības. Bērni pētīja un iepazina senās latgaliešu talkas tradīcijas, godināja labību un maizi,pētīja ūdens un pienasimboliku latviešu tautas folklorā. Stiprinot izglītības iestādes un vietējās sabiedrības savstarpējo sadarbību, bērni ne tikai devās izzinošās mācību ekskursijās uz Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeju, bibliotēku “Zīlīte”, bet pateicoties biškopim Guntaram Melnim rada priekšstatu par bišu saimes dzīvi un interesanto ceļu no zieda līdz medus lāsītei. Biškopis G.Melnis uz pirmsskolas iestādi bija atvedis bišu rāmi, kurā bērni varēja aplūkot bites, saklausīt bišu sanēšanu un izgaršot medus produktus. Šī gada UNESCO nedēļas tēma ir “Kultūras mantojums lietojumā”, tāpēc bērni ne tikai izzināja mūsu senču atstāto kultūras mantojumu, bet ieviesa sadzīvē no paaudzes paaudzē mantotos tikumus un tradīcijas. Latgalē viena no tradīcijam, kuru piekopjam arī mūsdienās ir talka. Balstoties uz senajām talkas tradīcijām un pieturoties pie tautas ticējumiem, laika vērojumiem un paražām, 6-7 gadus vecu bērnu grupa kopā ar savām skolotājām iestudēja muzikālu uzvedumu “Talka”, kurā izdziedāja, izdejoja un izdzīvoja kartupeļu talku Latgalē. Bērniem bija iespēja iepazīt garo kartupeļu augšanas ceļu no stādīšanas brīža līdz pat nokļūšanai uz talcinieku galda, izdancot tradicionālos talkas dančus, izprast likumsakarības starp laika vērojumiem un parādībām dabā, dzirdēt latgaliešu valodu un runāt tajā.

  20.oktobrī Daugavpils pilsētas 24. pirmskolas izglītības iestādē viesojās Preiļu pilsētas pirmsskolas pedagogi, lai pieredzes apmaiņas seminārā “Reģionālās identitātes un valstiskas apziņas stiprināšana novadmācībā pirmsskolā” iepazītos ar “Rūķīša” kolektīva pieredzi latviskās dzīvesziņas un latgaliskā dzīvesveida iekļaušanu pirmsskolas ikdienā.Preiļu pedagogi atzinīgi novērtēja Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” kolektīva darbu, akcentējot, ka redzētais iestādē mudinās ieviest novadmācību arī savā pirmsskolā. Nākas piekrist zinātniecei, izglītības darbiniecei un filoloģijas doktorei I.Šuplinskai, ka, “..ja gribam, lai mūsu bērni runā latgaliski un apzinās latgaliskās vērtības, mums jābūt ar viņiem uz viena viļņa: respektējot viņu intereses un pieredzi, mūsdienīgi un atraktīvi jāiedzīvina latgaliskais: valoda, tradīcijas, dzīvesveids”.

Sporto svaigā gaisā!

 01.11.2017

 Iesaistoties Eiropas mobilitātes nedēļas pasākumos un LOK rīkotajā “Olimpskajā dienā2017” 22.septembrī “Rūķītī” notika sporta diena ar devīzi “Sporto svaigā gaisā!”

 Mazākie no “rūķu saimes” iesaistījās dažādās kustību aktivitātēs bērnudārza teritorijā, bet 5-7 gadus vecie audzēkņi devās sportiskā pārgājienā uz Esplanādes parku.

Sporto svaigā gaisā! Sporto svaigā gaisā! Sporto svaigā gaisā! Sporto svaigā gaisā! Sporto svaigā gaisā! Sporto svaigā gaisā! Sporto svaigā gaisā!


Sporto svaigā gaisā! Sporto svaigā gaisā! Sporto svaigā gaisā! Sporto svaigā gaisā! Sporto svaigā gaisā! Sporto svaigā gaisā!

APU ieviešana Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādē

 09.09.2017

Lokālpatriotisma veidošanās pirmsskolas vecuma bērniem

 09.09.2017