Pasākumi maijam

 07.05.2019

Datums, laiks

Pasākums

O2.05. plkst.10.00

Mātes diena grupām “Vārpiņas”, “Mazā rūķīša skoliņa”, “Zinātkārā kāpēcīša skoliņa”

03.05.  plkst.10.00

Mātes diena grupām “Attapīgā Sprīdīša skoliņa”, “Gudrās pūces skoliņa”

Baltā galdauta svētki grupās

07.05.   plkst.9.00

 

plkst.10.00

 

plkst.15.30

Mātes diena grupai “Bitītes”

Mātes diena grupai “Cīrulīši”

Mātes diena grupai “Mārītes”

08.05.    plkst.9.00

 

plkst.10.00

 

plkst.15.30

Mātes diena grupai “Cālēni”

Mātes diena grupai “Saulstariņi”

Mātes diena grupai “Zīļuki”

09.05.    plkst.9.00

 

plkst.10.00

 

Mātes diena grupai “Riekstiņi”

Mātes diena grupai “Kamenītes”

16.05.   plkst.15.00

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas audzēkņu koncerts

22.05.   plkst.10.00

 

plkst.15.30

Izlaidums grupai “Zinātkārā kāpēcīša skoliņa”

Izlaidums grupai “Vārpiņas”

23.05. plkst. 10.00

Izlaidums grupai “Mazā rūķīša skoliņa”

31.05. plkst. 10.00

Veselības diena “Move Week”

Aicinām būt atsaucīgiem un aktīvi iesaistīties mūsu iestādes pasākumos!