Pasākumi janvārim

 03.01.2017

Datums, laiks

Pasākums

Atvērto durvju dienas vecākiem 5-7 gadus vecu bērnu grupās:

8.01. plkst.7.50-10.30

plkst. 8.00-10.40

grupā “Attapīgā Sprīdīša skoliņa”

grupā “Kamenītes”

9.01. plkst.7.50-10.30

plkst.8.00-11.00

plkst. 8.00-10.40

grupā “Attapīgā Sprīdīša skoliņa”

grupā “Kamenītes”

grupā “Zinātkārā kāpēcīša skoliņa”

10.01. plkst.8.00-10.40

plkst.8.00-10.40

grupā “Mazā rūķīša skoliņa”

grupā “Zinātkārā kāpēcīša skoliņa”

11.01. plkst.8.00-10.40

plkst.8.00-10.30

grupā “Mazā rūķīša skoliņa”

grupā “Gudrās pūces skoliņa’’

12.01. plkst.8.00-10.40

grupā “Vārpiņas”

22.01.- 26.01.

Ziemas sporta svētki visās grupās

Aicinām būt atsaucīgiem un aktīvi iesaistīties mūsu iestādes pasākumos!