Pasākumi septembrim

 06.09.2018

Datums, laiks

Pasākums

03.09.

no plkst.7.00-8.30

plkst.10.00

Bērnu svinīga sagaidīšana pagalmā (pie ieejas vārtiņiem)

Bērnu rīts „Tikšanās Rūķu sētā”

11.09.plkst.16.00

plkst.17.00

Jaunuzņemto bērnu vecāku tikšanās ar iestādes administrāciju mūzikas zālē.

1,5- 4 gadus vecu bērnu vecāku tikšanās ar grupu skolotājām grupu telpās.

12.09.plkst.16.00

plkst.17.00

5-7 gadus vecu bērnu tikšanās ar iestādes administrāciju un Daugavpils skolu pārstāvjiem

5-7 gadus vecu bērnu vecāku tikšanās ar grupu skolotājām grupu telpās.

13.09. plkst.17.00

3-5 gadus vecu bērnu vecāku tikšanās ar grupu skolotājām grupu telpās.

10.09.-14.09.

Dzejas dienas pasākumi grupās

5-7 gadus vecu bērnu mācību ekskursijas uz Raiņa pieminekli un bērnu bibliotēku „Zīlīte”

20.-21.09.

Eiropas sporta nedēļa

26.09.

Eiropas valodu diena

25.09.- 5.10.

27.09. plkst.10.00

Miķeļdienas latvju rakstu izstāde no dabas materiāliem (pedagogu un vecāku sadarbība)

Miķeļdienas gadatirgus

Aicinām būt atsaucīgiem un aktīvi iesaistīties mūsu iestādes pasākumos!