Pasākumi martam

 03.03.2019

Datums

laiks

Pasākums

O6.03.

9.30- 10.45

Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” literāra rotaļnodarbība grupās “Vārpiņas” un “Mazā rūķīša skoliņa”

11.03. -31.03.

Bērnu radošo darbu izstāde “Meža māte putnus sauca...”

Līdz 09.03.

Daugavpils Universitātes Dizaina departamenta izstāde “Pavasaris nāk!”

12.03.

16.00

DPIP psihologa konsultācija vecākiem un skolotājiem “Trīsgadnieku krīze”

Teātra dienas “Stāstu, rādu pasaciņu, iepriecinu vecmāmiņu...”

18.03 .

10.00

Grupā “Zīļuki” teātra izrādes “Zem sēnītes” pirmizrāde

15.30

Grupā “Vārpiņas” teātra izrādes “Zaķu skola” pirmizrāde

19.03.

9.00

Grupā “Kamenītes” teātra izrādes “Kā pelēni rausīšus cepa” pirmizrāde

10.00

Grupā “Saulstariņi” teātra izrādes “Gaiļa ola” pirmizrāde

15.30

Grupā “Attapīgā Sprīdīša skoliņa”teātra izrādes “Zaķīša Ķepainīša ceļojums” pirmizrāde

20.03.

9.00

Grupā “Riekstiņi” teātra izrādes “Rācenis” pirmizrāde

10.00

Grupā “Cīrulīši” teātra izrādes “Mazie kaķēni” pirmizrāde

15.30

Grupā “Mazā rūķīša skoliņa” teātra izrādes “Laimīgie zaķi” pirmizrāde

21.03.

9.00

Grupā “Bitītes” teātra izrādes “Namiņš” pirmizrāde

10.00

Grupā “Mārītes” teātra izrādes “No kā visi izbijās?” pirmizrāde

15.30

Grupā “Zinātkārā kāpēcīša skoliņa”teātra izrādes “Burvju stabulīte” pirmizrāde

22.03.

9.00

Grupā “Skudriņas” teātra izrādes “Kas teica ņau?” pirmizrāde

10.00

Grupā “Gudrās pūces skoliņa” teātra izrādes “Ābolu maiss” pirmizrāde

Aicinām būt atsaucīgiem un aktīvi iesaistīties mūsu iestādes pasākumos!