Pasākumi janvārim

 07.01.2019

Datums, laiks

Pasākums

Atvērto durvju dienas vecākiem 5-7 gadus vecu bērnu grupās:

7.01. plkst.8.00-10.40

plkst. 8.00-11.10

grupā “Zinātkārā kāpēcīša skoliņa”

grupā “Mazā rūķīša skoliņa”

8.01. plkst.7.50-10.40

plkst. 7.50-10.40

grupā “Attapīgā Sprīdīša skoliņa”

grupā “Gudrās pūces skoliņa’’

9.01. plkst.8.00-11.10

plkst.8.00-11.00

grupā “Vārpiņas”

grupā “Zinātkārā kāpēcīša skoliņa”

10.01. plkst.8.00-11.00

plkst.7.50-10.40

grupā “Vārpiņas”

grupā “Attapīgā Sprīdīša skoliņa”

12.01. plkst.8.00-11.10.

plkst.7.50-10.40

grupā “Mazā rūķīša skoliņa”

grupā “Gudrās pūces skoliņa’’

28.01.- 31.01.

Ziemas sporta svētki visās grupās

Aicinām būt atsaucīgiem un aktīvi iesaistīties mūsu iestādes pasākumos!