Pasākumi maijam

 02.05.2018

Datums, laiks

Pasākums

03.05.

Baltā galdauta svētki

15.05., 25.05.,28.05.,29.05.

no plkst.15.00-16.30

Latvijas Kinematogrāfistu savienības projekta animācijas filmu demonstrēšana

Mātes dienas

07.05.plkst15.30

grupai “Vārpiņas”

08.05. plkst.9.00

grupai “Cīrulīši”

09.05. plkst.9.00

plkst.10.00

plkst.15.30

grupai “Zīļuki”

grupai “Saulstariņi”

grupai “Mazā rūķīša skoliņa”

10.05. plkst.9.00

plkst.10.00

plkst. 15.30

grupai “Mārītes”

grupai “Bitītes”

grupai “Zinātkārā kāpēcīša skoliņa”

Izlaidumi

22.05.plkst.15.30

grupai “Gudrās pūces skoliņa”

23.05. plkst.15.30

grupai “Attapīgā Sprīdīša skoliņa”

24.05. plkst. 15.30

grupai “Kamenītes”

Aicinām būt atsaucīgiem un aktīvi iesaistīties mūsu iestādes pasākumos!