Pasākumi novembrim

 31.10.2017

Datums, laiks

Pasākums

07.11. plkst.9.00

Mārtiņdiena grupā „Bitītes”

08.11. plkst. 9.00

plkst.10.00

Mārtiņdiena grupā „Saulstariņi”

Tikšanās ar jaunsargiem grupu “Kamenītes”, „Attapīgā Sprīdīša skoliņa” un „Gudrās pūces skoliņa” bērniem

09.11. plkst. 11.00

plkst.15.30

Dalība lentīšu locīšanas akcijā Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā

Lāčplēša dienas sporta spēles grupai „Zinātkārā kāpēcīša skoliņa”

10.11. plkst.15.30

Lāčplēša dienas sporta spēles grupai „Gudrās pūces skoliņa”

11.11. plkst.17.00

Dalība Lāčplēša dienas lāpu gājienā

13.11. plkst.15.30

Lāčplēša dienas sporta spēles grupai „Attapīgā Sprīdīša skoliņa”

14.11. plkst.10.00

Lāčplēša dienas sporta spēles grupai „Mazā rūķīša skoliņa”

15.11. plkst.9.00

plkst.10.00

plkst.15.30

Latvijai veltīts pasākums grupai “Vārpiņas”

Latvijai veltīts pasākums grupai “Gudrās pūces skoliņa”

Lāčplēša dienas sporta spēles grupai „Kamenītes”

16.11. plkst.9.00

plkst.10.00

plkst.15.30

plkst.13.00

Latvijai veltīts pasākums grupai “Zinātkārā kāpēcīša skoliņa”

Latvijai veltīts pasākums grupai “Kamenītes”

Lāčplēša dienas sporta spēles grupai “Vārpiņas”

Tematisks pasākums iestādes kolektīvam “Manas saknes Latvijas zemē”

17.11. plkst.9.00

plkst.10.00

Latvijai veltīts pasākums grupai ” Mazā rūķīša skoliņa”

Latvijai veltīts pasākums grupai “Attapīgā Sprīdīša skoliņa”

13.11.-17.11.

Ekskursijas 5-7 gadus veciem bērniem uz Latviešu māju un A.Pumpura skvēru.

28.11. plkst.10.00

Sadarbības pasākums ar Daugavpils Būvniecības tehnikumu, karjeras nodarbība 6-7 gadus veciem bērniem “Jauno būvnieku skoliņa”

Spēka zīmju iedegšanas akcija

datums

laiks

grupa

8.11.

plkst.16.30

grupa “Cīrulīši” un “Saulstariņi”

9.11.

plkst.16.30

Grupa “Mārītes” un “Zinātkārā kāpēcīša skoliņa”

10.11.

plkst.16.30

Grupa “Bitītes” un “Gudrās pūces skoliņa”

13.11.

plkst.16.30

Grupa “Skudriņas” un “Attapīgā Sprīdīša skoliņa”

14.11.

plkst.16.30

Grupa “Mazā rūķīša skoliņa” un “Zīļuki”

15.11.

plkst.16.30

Grupa “Kamenītes” un “Zirnīši”

16.11.

plkst.16.30

Grupa “Vārpiņas” un “Mazputniņi”

17.11.

plkst.16.00

Grupa “Riekstiņi” un “Cālēni”

Aicinām būt atsaucīgiem un aktīvi iesaistīties mūsu iestādes pasākumos!