Interešu izglītība

VĀCU VALODA- valsts finansējums


  Piedāvājam valsts apmaksātu vācu valodas programmu bērniem no 5 gadu vecuma. Vācu valodas apguves programma balstīta uz mācību kursa „Deuch mit Hans Hase” (Goehte- Institut, 2010) izmantošanu. Vācu valodas apguve tiek realizēta, galvenokārt izmantojot interaktīvas, uz jēgpilnu komunikāciju balstītas mācību organizācijas formas (pāru, grupu darbs).

Vācu valoda –Rīgas Gētes institūta finansējums

 Vācu valoda bērniem no 3-5 gadiem, programma balstīta uz mācību kursa „Deuch mit Hans Hase” (Goehte- Institut, 2010) izmantošanu.Vācu valodas apguve tiek realizēta, galvenokārt izmantojot interaktīvas, uz jēgpilnu komunikāciju balstītas mācību organizācijas formas (pāru, grupu darbs).

ANGĻU VALODA- vecāku finansējums

 

ANGĻU VALODAS NODARBĪBAS NO 3 GADU VECUMA BĒRNIEM PIEDĀVĀ"VALODU VĒSTNIECĪBA". 

 Nodarbības notiek pirmsskolas izglītības telpās, divas reizes nedēļā, otrdienās un ceturtdienās pēcpusdienas cēlienā. Vienas nodarbības ilgums 30 min.Nodarbību laikā bērni dzied, spēlē spēles, zīmē. Mūsu galvenais mērķis ir parādīt bērniem, ka angļu valoda ir lielisks komunikācijas līdzeklis ar apkārtējo pasauli.  

SPORTA DEJAS - vecāku finansējums


 Mūsu iestādē darbojas sporta deju studija “D&D”. Nodarbības vada sporta deju studijas “D&D” vadītājs, sertificēts sporta deju treneris un tiesnesis, sacensību organizators Dmitrijs Morderers. Bērni sekmīgi piedalās pilsētas un valsts konkursos, starp mūsu iestādes dalībniekiem ir konkursu laureāti.