Grupiņas

Grupiņas 2019./2020. m.g.

 21.11.2019

Grupiņas 2019./2020. m.g.

Grupa Skudriņas” bērniem no 1,5-2 gadiem

Grupa „Riekstiņi” bērniem no 1,5-2 gadiem

Grupa „Cālēni” bērniem no 1.5-3 gadiem

Grupa „Mazputniņi” bērniem no 2-3 gadiem

Grupa „Zirnīši” bērniem no 2-3 gadiem

Grupa „Zīļuki” bērniem no 3-4 gadiem

Grupa „Mārītes” bērniem no 3-4 gadiem

Grupa „Vārpiņas” bērniem no 3-4 gadiem

Grupa „Bitītes” bērniem no 4-5 gadiem

Grupa „Saulstariņi” bērniem no 4-5 gadiem

Grupa „ Kamenītes” bērniem no 4-5 gadiem

Grupa „Cīrulīši” bērniem no 5-6 gadiem

Grupa „Mazā rūķīša skoliņa” bērniem no 5-6 gadiem

Grupa „Zinātkārā kāpēcīša skoliņa” bērniem no 5-6 gadiem

Grupa „Attapīgā Sprīdīša skoliņa” bērniem no 6-7 gadiem

Grupa „Gudrās pūces skoliņa” bērniem no 6-7 gadiem